\require{AMSmath}

1. Tips en trucs

  1. Kies $y=e^{x}$. Bereken y en je weet $x$.
  2. Schrijf links en rechts alles als een macht van $3$.
  3. Stel vast dat $x=0$ of $x\ne0$ en onderscheid deze twee gevallen.
  4. Je kunt links $e^{x}$ buiten haakjes halen.
  5. Links is de zaak al ontbonden in factoren, dus...

©2004-2018 WisFaq