\require{AMSmath}

Geogebra

Bij de het tekenen van een doorsnede van een vlak en een kubus kan je 5 gevallen onderscheiden:

©2004-2020 WisFaq