\require{AMSmath}

4. Prisma en piramide

Teken steeds de doorsnede van het vlak door P, Q en R en het lichaam.

p2000img1.gif p2000img2.gif p2000img3.gif p2000img4.gif p2000img5.gif p2000img6.gif 


©2004-2019 WisFaq