\require{AMSmath}

2. Snijlijn met grondvlak uitgewerkt

Gegeven een kubus waarbij gevraagd wordt de doorsnede te tekenen van het vlak door P, Q en R met de kubus.

p1996img1.gif

Ik ga eerst het snijpunt tekenen van PQ met het grondvlak.

p1996img2.gif

Teken het vlak door P en Q loodrecht op het grondvlak.

p1996img3.gif

Het snijpunt van PQ met het grondvlak ligt op het snijpunt van PQ met een lijn in het grondvlak. Verbindt dat snijpunt met R.

p1996img4.gif

p1996img5.gif

Je vindt dan het snijpunt van het vlak door P, Q en R en de ribbe van de kubus. 

p1996img6.gif

...en dan verder afmaken...

p1996img7.gif


©2004-2020 WisFaq