\require{AMSmath}

Functieonderzoek

Een functieonderzoek heeft een aantal te nemen stappen:
  • Domein
  • Nulpunten
  • Stijgen en dalen
  • Maxima en minima
  • Buigpunten
  • Asymptoten
  • Grafiek tekenen

©2004-2018 WisFaq