\require{AMSmath}

De top van een parabool bepalen

Er is een eenvoudige manier om de top van een parabool van de vorm y=ax+bx+c te bepalen:

 1. Bereken het snijpunt met de y-as (0,c).
 2. Los de vergelijking ax+bx+c=c op.
 3. Neem het midden tussen de twee punten xtop.
 4. Vul in het functievoorschrift xtop in om ytop te bepalen.

Voorbeeld

y=x-6x+12

 1. Vul in x=0
 2. Los op x-6x+12=12 (x=0 of x=6)
 3. Symmetrie-as: x=3
 4. Top (3,3)

Nog een voorbeeld...

y=2x2-8x

 1. Vul in x=0
 2. Los op 2x-8x=0 (x=0 of x=4)
 3. Symmetrie-as: x=2
 4. Top(2,-8)

En dan nog maar een voorbeeld...

y=-3x2+7x+2

 1. Vul in x=0
 2. Los op 3x+7x+2=2 (x=0 of x=-7/3)
 3. Symmetrie-as: x=-7/6
 4. Top(-7/6,-25/12)

©2004-2018 WisFaq