\require{AMSmath}

1. Klassieke stelsels

 • Romeinse cijfers, waarschijnlijk wel bekend. Er kunnen met wat trucjes ook grote cijfers in worden uitgedrukt.
  Zie Romeinse cijfers
 • Het Babylonische getalstelsel, met twee symbolen (winkelhaak voor 10 en spijker voor 1) in een 60-tallig stelsel.
  Zie Babylonian numerals
 • Het getalstelsel van de Maya's is een 20-tallig stelsel, met een symbool voor 0(schelp), 1(stip) en 5(streep).
  Zie Maya telling
 • Egyptian numerals
  De Egyptenaren hadden een getallenstelsel gebaseerd op hiëroglyfen vanaf 3000 voor Christus.

©2004-2018 WisFaq