\require{AMSmath}

Antwoorden van de voorbeelden

Voorbeeld 1

$
\Large\frac{{5x + 1}}
{{x^2  - 1}} = \frac{3}
{{x - 1}} + \frac{2}
{{x + 1}}
$

Voorbeeld 2

$
\Large\frac{{3 - 5x}}
{{x^2  - 4x + 4}} = \frac{{ - 5}}
{{x - 2}} + \frac{{ - 7}}
{{\left( {x - 2} \right)^2 }}
$


©2004-2023 WisFaq