De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hoe ziet een kansverdelingstabel eruit?
Aantal mogelijkheden
Aantal mogelijkheden uitrekenen
Aantonen
Achtvlaksdobbelsteen
Afgeleide
Afgeleide
Afgeleide
Afgeleide
Afgeleide aantonen
Afgeleide compositiefunctie exponentieel
Afgeleide sinusoÔde
Afstand
Algebraische berekening goniometrie
AlgebraÔsche lineaire vergelijking
Asymptoten
Baansnelheid herleiden dmv gonio
Basketballen
Bewegingsvergelijkingen
Bewijzen diagonalen in een vierhoek
Binaire en hexadecimale stelsel
Binomiale hypothesetoets
Breuken en procenten
Calculate dik gedruktzwart uitzetten TI-84 plus
Cirkelvormige beweging
De hoeken van een gulden driehoek
De kans op een rijtje van 20 letters
De tuin wordt opgehoogd
De veerconstante berekenen
Derdemachtswortels delen door elkaar
Differenteerbaarheid
Differentiaalvergelijking expliciet oplossen
DifferentiŽren met kettingregel
DifferentiŽren van een functie f
Differentievergelijking al proberende opstellen
Domein functie f(x)
Dozen
Een bestuur kiezen uit 11 personen
Een profielwerkstuk over Fermat e.a.
Een temperatuursensor
Een tent
Een vergelijking exact oplossen
Even en oneven
Evenwijdige lijnen in een cirkel
Exact coŲrdinaten berekenen met GR
Exact de coŲrdinaat van het maximum van een functie f
ExponentiŽle vergelijking oplossen
Fietsen kansen
Formule
Formule
Formule
Formule 4 punten
Formule omschrijven
Formule omzetten
Formule oplossen
Formule oplossen
Formule oplossen 2
Formule oppervlakte bol
Formules
Formules
Frequenties aflezen van de grafiek op grafisch rekenmachine
Functieonderzoek
Functies met een parameter
Gebroken functies
Gemiddelden
Getallenstelsels
Goniometrie vergelijking oplossen
Goniometrische functies
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Grafiek invoeren uitplotten gaat niet
Grafieken plotten
Groeifactor
Grootste hellingsgetal
Haakjes en machten
Haakjes met min
Hellingsgrafiek benaderen
Hellingshoek berekenen
Hellingspercentage bij een hoek groter dan 45 graden
Herleiden van een formule
Het argument
Hoe bereken je hoeveel 0,55 cent van 1,40 euro is?
Hoe construeer ik een omgeschreven cirkel van een vierhoek?
Hoe herleid ik dit?
Hoe kan ik aan een formule zien of het een parabool is?
Hoe kan ik dit aantonen?
Hoe kan ik zien of een grafiek een sinus of een cosinus functie is?
Hoe kun je de oppervlakte van een cilinder berekenen?
Hoe los ik deze vergelijking op?
Hoe los ik dit op?
Hoe moet ik x uitdrukken als functie van y?
Hoe vind ik de tweede afgeleide?
Hoe vind je de primitieve van ln(x)
Hoek alpha bereken in een gelijkbenige driehoek
Hoeken in cirkels
Huis en caravan
Inverse
Inwendige diameter berekenen
Is dit hetzelfde?
Is een rechthoek te verdelen in vijf driehoeken met dezelfde oppervlakte?
Jeep in de woestijn
Kans voetbalwedstrijd
Kansberekening
Kansberekening
Kansberekeningen
Kansen met treffers
Kansen reisburo
Kansrekenen met formules
Klassenmidden
Koorden en bogen
Kritiek gebied berekenen
Kruisjes zetten op een schaakbord
Kwadraten wegwerken
Lengte berekenen schuine zijde driehoek 45 graden
Lengte en gewicht
Lim
Lineaire benadering
Lissajous
Logaritme in rekenmachine
Logaritmische vergelijkingen oplossen
Loodrecht snijden
Los exact op: f(x) is kleiner of gelijk 4
Loterij roeivereniging
Machten
Maximale oppervlakte berekenen
Meetkundige rijen
Miller Rabin test
Modulo bij sinus kwadraat
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Notatie van sin(x) in het kwadraat
Nulpunt en minima en maxima
Nulpunten van een goniometrische functie
Nummerborden
Omrekenen
Onafhankelijke kansen
Onbekende x in noemer en teller berekenen
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheid oplossen
Ontbinden in factoren
Oplossen kwadratische vergelijking met TI 84 plus
Oplossen van vergelijking met breuk
Oplossen vergelijking zonder haakjes
Oppervlakte tussen twee functies en x-as door middel van integreren
Oppervlaktediagrammen
Optellen sinusoÔden met ongelijke amplitude
Parametervoorstelling
Parametervoorstellingen in GR zetten
Pincode
PoolcoŲrdinaten
Primitieve bepalen
Primitiveer
Primitiveren
Primitiveren sinus-productfunctie
Prisma
Probleem met de GR
Procenten
Procentuele groei bij verdubbelingstijd
Productregel
Raaklijn van een parametervoorstelling
Rangnummerformule
Rangnummerformule
Re: Aantal mogelijkheden uitrekenen
Re: Afgeleide
Re: Aquarium hoogte water
Re: Bewegingsvergelijkingen
Re: Cirkelvormige beweging
Re: DifferentiŽren van een functie f
Re: Domein functie f(x)
Re: Even en oneven
Re: ExponentiŽle vergelijking oplossen
Re: Fietsen kansen
Re: Formule
Re: Grafiek invoeren uitplotten gaat niet
Re: Grootste hellingsgetal
Re: Hellingfunctie op de TI83
Re: Hellingsgrafiek benaderen
Re: Hellingshoek berekenen
Re: Hellingshoek berekenen
Re: Hoe schrijf ik een als functie van t
Re: Hoe voer ik logaritmen in mijn rekenmachine in?
Re: Hoe voer ik logaritmen in mijn rekenmachine in?
Re: Hoogte van een willekeurige driehoek
Re: Inhoud afgeknotte kegel?
Re: Inhoud en oppervlakte formules van een bol bewijzen
Re: Inwendige diameter berekenen
Re: Kansen op een tweeproduct
Re: Klassenmidden
Re: Machten
Re: Miller Rabin test
Re: Modulo bij sinus kwadraat
Re: Normale verdeling
Re: Normale verdeling
Re: Normale verdeling
Re: Nulpunt en minima en maxima
Re: Nummerborden
Re: Onbekende x in noemer en teller berekenen
Re: Ongelijkheden
Re: Ongelijkheden
Re: Ongelijkheden
Re: Online stap voor stap differentieren
Re: Oppervlakte en omtrek van een cirkel is dezelfde?
Re: Oppervlakte tussen twee functies en x-as door middel van integreren
Re: Opstellen formule sinusoÔde
Re: Primitieve bepalen
Re: Primitiveren
Re: Rangnummerformule
Re: Re: Aantal mogelijkheden uitrekenen
Re: Re: Aantonen
Re: Re: Aantonen
Re: Re: Cirkelvormige beweging
Re: Re: DifferentiŽren van een functie f
Re: Re: Domein functie f(x)
Re: Re: Grootste hellingsgetal
Re: Re: Nulpunt en minima en maxima
Re: Re: Primitieve bepalen
Re: Re: Re: Cirkelvormige beweging
Re: Re: Re: DifferentiŽren van een functie f
Re: Re: Re: Domein functie f(x)
Re: Re: Re: Grootste hellingsgetal
Re: Re: Re: Nulpunt en minima en maxima
Re: Re: Re: Re: Domein functie f(x)
Re: Re: Re: Re: Re: Domein functie f(x)
Re: Re: Re: Riemann som
Re: Re: Riemann som
Re: Re: Translatie van functie
Re: Rechthoekige bak zonder deksel
Re: Rekenkundig bewijs voor de methode van Van der Blij
Re: Riemann som
Re: Scoreverloop
Re: Slingerlengte
Re: Tangens
Re: Transformatie en differentiŽren
Re: Transformaties van logaritmische functies
Re: Translatie van functie
Re: Vergelijking oplossen met negative exponent
Re: Vergelijking opstellen
Re: Verschilfunctie
Re: Verschilfunctie sinusoÔdes
Re: Vraag over het oplossen van een gebroken vergelijking
Re: Wanneer moet je de abc-formule gebruiken?
Re: Wanneer moet je de abc-formule gebruiken?
Re: Wat is de snelheid van deze cirkel?
Re: Wat is de straal?
Re: Wedstrijden
Re: Window instellen
Re: Zijn er rationale oplossingen?
Rechthoekige bak zonder deksel
Rekenen met factoren
Rekenen met machten
Rekenregels
Rekenregels van logaritmen
Riemann som
Rijen
Scoreverloop
SD en som van kwadraten
Sinus-cosinusfunctie
Slingerlengte
Spel
Spel met 4 aparte dobbelstenen
Spel met viervlaksdobbelsteen
Spiegelen in de reŽle as
Standardafwijking
Stromende vloeistof in een buis
Systematische steekproef
Tangens
Tangens (de afgeleide)
Tien strafschoppen
Toon aan dat de punten van de kromme K voldoen aan de vergelijking
Top van de parabool berekenen
Tovervierkant
Transformatie en differentiŽren
Translatie van functie
Twee luchtvaartmaatschappijen
Van tientallig omrekenen naar binair
Verband tussen formules
Verdubbelingsformules
Verdubbelingsregel tangens
Verdubbelingstijd hoeveelheid
Vergelijking omschrijven
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen met negative exponent
Vergelijking opstellen
Vergelijkingen met machten
Vermenigvuldigen t.o.v. de y-as
Verschil
Verschil in verlieskans bij loterij
Verschil Julia en Mandelbrot
Verschilfunctie
Verschilfunctie sinusoÔdes
Vierhoek in parallellogram veranderen
Vierkant met oppervlak 2 in een assenstelsel
Vijf radio`s met kleine gebreken
Volgorde translatie
Volume taart
Voorwaardelijke kansen
Vraag over het oplossen van een gebroken vergelijking
Waarom integreren?
Wanneer gebruik je de kettingregel gecombineerd met de quotiŽntregel?
Wat is (cos t, cos t)?
Wat is de snelheid van deze cirkel?
Wat is de snelheidsvector?
Wat is de straal?
Wat is voordeliger?
Wat is z?
Wedstrijdschema met 9 spelers
Welke methode voor integralen?
Window instellen
Winstverwachting
Wiskundeles
Wortel weergeven in standaardvorm
Wortelfunctie
Wortels
Wortels van breuken in de standaardvorm
Wortelvergelijking met breuk
Wortelvergelijking oplossen
Zes stoplichten
Zestien bugalows

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3