De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inverse modulo berekenen
Aantal delers van een natuurlijk getal
Aantal kortste wegen
Afgeleide
Afgeleide Bgtan
Afgeleide en limieten
Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Afgeleide functies
Afgeleide van een cyclometrische functie
Afgeleiden
Afgeleiden
Afgeleiden
Afgeleiden
Afgeleiden van veeltermfuncties
Afleidbaarheid
Algemene sinusfunctie opstellen met behulp van coŲrdinaten
Alle getallen in een verzameling
Asymptoten cyclometrische functies
Bepaal de afgeleide
Bereken van tekenonderzoek rationale functie
Berekening totaal afgelost bedrag van lening
Berekeningen bij annuÔteiten
Bewerkingen met functies
Bewijs cos 3a en sin 3a met formule De Moivre
Bewijs eigenschap fibonacci
Bewijs met reeksen
Bewijzen volgens binomium van Newton
Bloedgroepen
Boeken verdelen
Bol
Booghoek
Cirkel door de isotrope punten
Combinaties
Combinatoriek
ContinuÔteit
CoŲrdinaten bepalen van een parabool
Cruciform of Cross kromme
Cyclometrisce identiteit
Cyclometrische functies
De indeling van veelvlakken
De Moivre
De vergelijking van een kromme opstellen
DifferenitiŽren
Domein
Een hogere graadsfunctie boven de beukstreep brengen
Een injectieve functie maken
Een nalatenschap van Ä25.000
Een rechte bepaken die raakt aan een cirkel
Een steen in een put gooien
Eenparige rechtlijnige beweging
Eigenschappen bewijzen
Ellips
Evaluatieproef
Evenwijdige raaklijnen
Evenwijdige rechten
Exp en log functies
Exponentiele en logaritmische functies
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle groei (vraagstuk 1)
ExponentiŽle groei (vraagstuk 2)
ExponentiŽle groei (vraagstuk 3)
ExponentiŽle groei (vraagstuk 4)
ExponentiŽle vergelijking oplossen zonder GRM
Extremumprobleem en afgeleide
F(4) berekenen
Formule ViŤte
Foutmarge regel van Simpson
Gebruik t-formules
Gemiddelde van een rij
Gon en cyclometrische functies, afgeleiden, raaklijn
Goniometrische formules
Goniometrische formules identiteiten bewijzen
Goniometrische functie
Goniometrische functie onderzoeken?
Goniometrische functies
Goniometrische functies (radialen)
Goniometrische substitutie
Goniometrische uitdrukkingen vereenvoudigen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen herleidbaar tot basisvergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen herleidbaar tot basisvergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen met som-en verschilformules
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Gulden snede in zonnenbloemen
Het aantal oplossingen bespreken
Het getal pi
Hoe bereken je de gulden hoek in een cirkel?
Hoe bereken je richtingsvectoren?
Hoe integraal oplossen met ln in teller aanwezig
Hoe moet deze integraal?
Hoe teken ik vierkantswortel 5?
Hoe verdeel je 12 in 2 reeksen?
Homogene vergelijkingen
Identiteit bewijzen verdubbelingsformule
Identiteit oplossen
Inhoud kegel
Inhoud omwentelingslichaam
Integraal berekenen
Integraal exponentiŽle functie
Integraal met substitutiemethode
Integreren
Integreren aan de hand van partieelbreuken
Integreren via substitutie
Inverse van cochleoide
Kansboom
Kansrekening
Knijpstelling voor sinx/x=1
Kogelbaan
Kromme met parametervergelijking
Kromme, twee samenvallende punten op oneindig
Lening met vaste rentevoet en constant aflossingsdeel
Limiet irrationale functie (teller en noemer nul)
Limiet met een constante
Limiet van een exponentiŽle functie
Limiet van een reeks
Limieten van goniometriche functie
Limieten van goniometriche functies
Lineaire afbeeldingen
Logaritmen
Logaritmen oefeningen
Matrices
Maximum minimumprobleem
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige plaatsen
Modulo rekenen
Moeilijke onbepaalde integraal
Normaal aan grafiek
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulpunten
Nulpunten bepalen
Nulpunten cyclometrische functie
Nulpunten goniometrische functie?
Oefening goniometrie
Onbepaalde integralen
Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren mbv som- en verschilformules
Ontbinden in factoren met goniometrische getallen
Oplossen integraal
Oplossing volgens rekenregels
Oppervlakte rechthoek
Overgangsmatrices
Overgangsmatrices (2)
Overgangsmatrix
Perfecte getallen
Periode van de tangensfunctie
Periodieke w-functie
Pi bewijzen
Pincodes met twee cijfers
Programmeren : vierkantsvergelijking oplossen
Punten bepalen dmv afgeleide
Pythagorese drietallen
Pythagorese drietallen
Raaklijn
Raaklijn aan de hyperbool
Raaklijn opstellen die door een punt buiten de cirkel gaat
Rationale functies
Re: Aantal kortste wegen
Re: Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Re: Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Re: Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Re: Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Re: Afgeleide van een cyclometrische functie
Re: Afgeleiden
Re: Algemene sinusfunctie opstellen met behulp van coŲrdinaten
Re: Berekeningen bij annuÔteiten
Re: Bewijzen volgens binomium van Newton
Re: Combinaties
Re: Concentraties verhoudingen
Re: De vergelijking van een kromme opstellen
Re: DifferentiŽren
Re: Een injectieve functie maken
Re: Een steen in een put gooien
Re: Evaluatieproef
Re: Exponentiele en logaritmische functies
Re: ExponentiŽle groei (vraagstuk 3)
Re: Gemiddelde van een rij
Re: Gon en cyclometrische functies, afgeleiden, raaklijn
Re: Goniometrische formules identiteiten bewijzen
Re: Goniometrische functies
Re: Goniometrische vergelijkingen oplossen
Re: Het aantal oplossingen bespreken
Re: Homogene vergelijkingen
Re: Kansbereken met een wegendiagram
Re: Knijpstelling voor sinx/x=1
Re: Kogelbaan
Re: Limiet met een constante
Re: Limieten berekenen met de regel van de l`hospital
Re: Matrices vraagstukken
Re: Minimum maximum functie
Re: Modulo rekenen
Re: Moeilijke onbepaalde integraal
Re: Normale verdeling
Re: Nulpunten cyclometrische functie
Re: Nulpunten goniometrische functie?
Re: Oefening goniometrie
Re: Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Re: Overgangsmatrix
Re: Periodieke w-functie
Re: Programmeren : vierkantsvergelijking oplossen
Re: Pythagorese drietallen
Re: Pythagorese drietallen
Re: Raaklijn
Re: Re: Afgeleide exponentiele en logaritmische functies
Re: Re: Afgeleide van een cyclometrische functie
Re: Re: Gon en cyclometrische functies, afgeleiden, raaklijn
Re: Re: Goniometrische formules identiteiten bewijzen
Re: Re: Goniometrische functies
Re: Re: Hellingfunctie op de TI83
Re: Re: Homogene vergelijkingen
Re: Re: Limiet met een constante
Re: Re: Nulpunten cyclometrische functie
Re: Re: Oefening goniometrie
Re: Re: Re: Afgeleide van een cyclometrische functie
Re: Re: Re: Goniometrische formules identiteiten bewijzen
Re: Re: Re: Goniometrische functies
Re: Re: Re: Limiet met een constante
Re: Re: Re: Nulpunten cyclometrische functie
Re: Re: Re: Oefening goniometrie
Re: Re: Re: Poisson verdeling
Re: Re: Re: Re: Nulpunten cyclometrische functie
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Re: Re: Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Re: Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Re: Rekenmachine emulator TI84
Re: Re: Telproblemen
Re: Re: Vectoren en coordinaten
Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Rekenmachine emulator TI84
Re: Relatieve extremum
Re: Som meetkundige rij
Re: Som meetkundige rij
Re: Stelling van Fibonacci en priemgetallen
Re: Stelling van Poncelet
Re: Telproblemen
Re: Telproblemen
Re: Twee punten van rechte op gelijke afstand
Re: Vectoren en coordinaten
Re: Veeltermfunctie 3e graad opstellen aan de hand van een buigpunt
Re: Vergelijking rechte evenwijdig met rechte
Re: Verloop goniometrische functie
Re: Verloop van exponentiŽle en logaritmische functies
Re: Verticale raaklijn, horizontale, schuine en verticale assymptoot, en beeld
Re: Voorwaardelijke kans
Re: Vraagstuk vwo som meetkundige rij
Recursieformule anatonen door partiŽle integratie
Regel van de l`HŰpital
Relatieve extremum
Rentevoet berekenen na verschillende perioden
Rotatiegetallen van fractalen
Schaakbord
Schaakbord
Schuine asymptoot zinvol?
Sinus cosinus tangens
Som meetkundige rij
Sommatie
Sommatie
Sommatieteken
Soorten variabelen
Spiralen
Stelling van de euclidische deling
Stelling van Fibonacci en priemgetallen
Stelling van Poncelet
Stelsel Cramer
Stelsels
Stelsels met de regel van Cramer
Telproblemen
Telproblemen
Telproblemen
Toegevoegde vergelijking
Twee evenwijdige rechten die een vlak bepalen
Twee reeksen disjuncte verzameling
Tweede afgeleide
Vectoren en coordinaten
Vectoren en coordinaten
Vectoren en coordinaten
Veeltermfunctie 3e graad opstellen aan de hand van een buigpunt
Veeltermfunctie van de 4de graad bepalen
Veranderingen en afgeleiden
Vergelijking oplossen
Vergelijking rechte evenwijdig met rechte
Vergelijking van de normaal
Vergelijking van een cirkel opstellen
Vergelijking van een ellips bepalen
Vergelijking van een rechte bepalen
Vergelijking van een vlak
Vergelijking van het vlak bepalen
Verloop goniometrische functie
Verloop van exp en log functies
Verloop van exponentiŽle en logaritmische functies
Verloop van functies
Vermenigvuldigen van limieten bewijs
Verticale raaklijn, horizontale, schuine en verticale assymptoot, en beeld bij
Vierkant verdelen in vijf
Vierkantsvergelijking met parameter oplossen
Voorwaardelijke kans
Vraag normale verdeling
Vraagstuk auto-ongeluk
Vraagstuk ivm goiniometrische functie
Vraagstuk met verschillende kapitalen
Vraagstuk omzetten in vergelijking om op te lossen
Vraagstuk vwo som meetkundige rij
Vraagstuk: Logaritme
Wat is het verband tussen fractalen en complexe getallen?
Winnaar volleybal
Wiskundige toepassing
X vinden in deze vergelijking

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3