De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Snijpunten bepalen van ax = xa
2e orde partiele afgeleiden
3 neven en hun leeftijden
Aantal complexe getallen opgave
Aantal differentiaalvergelijkingen
Aantal manieren
Aantal metingen
Aantal mogelijkheden
Aantal partities
Aanvraag bloedonderzoek
Absolute fout en relatieve fout
Absolute waarde
Absoluut Continu
Absoluut Continue
Absoluut convergente reeks
Additieve seizoenspatronen
Affien en projectief
Afgeleide klopt niet met antwoord
Afgeleide sin en cos
Afgeleide tekenen met een casio cfx 9850
Afnemende nummers
Afsplitsen in A, B en C
Afstudeeronderzoek met onbekende populatie
Anagram
Annuiteit
Annuiteiten
Annuiteiten
Annuiteiten
Annuiteiten lening
Annu´teiten uitrekenen
Arctangens in formule oplossen
Basis vinden van een vermenigvuldiging in een onbekend getalstelsel
Batterijen en een schilder
Begrensde Variatie
Benodigde steekproef bij populatieonderzoek
Bepaal de afgeleide van
Bepaal limiet
Bepalen van de inverse van een functie
Bereken de matrix van de spiegeling in de lijn
Bereken de verrichte arbeid
Bereken som reeks
Berekenen uitkomst steekproef
Berekenen van formule
Berekenen van reele fourier-coefficienten
Berekenen van renteenaflossing bij groeiende annuiteit
Berekenen volume omwentelingslichaam
Berekening van toets normering HBO opleiding om een voldoende te halen
Berekening volume omwentelingslichaam
Berekeningen
BŔta berekenen van de portefeuille
Betekenisloos, onbeslisbaar
Betrouwbaarheid populatieonderzoek
Bewaking van Kerncentrale Flits
Bewijs
Bewijs dmv inductie
Bewijs van dubbel- en halveringsformule
Bewijzen
Bewijzen dat een rij gelijk is aan (-1)n
Binomiaalcoefficient
Binomiale verdelingen
Bolsegment met drievoudige integraal
Booglengte
Booglengte
Breuken vereenvoudigen in een overdrachtsfunctie
Buigpunten zoeken
Cabri tekening in MSWord
Calculus James Stewart
Casio 9850 Oppervlak grafieken
Chikwadraattoets
Cirkel die raakt aan 2 cirkels en een punt
Cirkelbundels
Cirkelbundels
Cirkelprobleem
Code ontcijferen
Combinaties
Combinaties en permutaties
Combinaties, permutaties en toeval
Combinaties/ permutatie
Combineren van functies
Complexe getallen, karakterestiek, bodediagram
Con/divergentie reeksen
Construeren onder voorwaarden
Contante waarde
Controle formule omgekeerd x in functie van y
Controle integralen
Convergentie
Convergentie
Convergentie
Convergentiegebied
Convergentie-interval
Coordinaten
Correlatie
Correlatie Pearson of Spearman
Cyclometrie
De fundamentele oplossing van een PDE
De golfvergelijking: Behoud van energie
De H÷lderruimte is een Banachruimte
De kans dat apparaat A sneller is dan apparaat B
De kans op een overstroming
De omwenteling van een grafiek om de x- en y-as
De respons van de steekproef
De rivier oversteken met honden
De som van meetbare verzamelingen
De waarde van p bepalen geen oplossing
De zoutconcentratie in een rivier
Deelbaar door 11
Deelruimte bepalen
Deling integraal
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijking: kleurverloop
Determinant
Determinant bereken met behulp van Laplace methode
Determinant matrix
Determinant matrix
Differentiaal vergelijking
Differentiaal vergelijking controleren met matlab
Differentiaal vergelijking met een sinus vorm
Differentiaal vergelijking oplossen van afkoelproces
Differentiaal vergelijking:-- juist uitgewerkt??
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
differentiaalvgl: rechterlid is oplossing van homogene vergelijking
Differentieren (absolute getal)
Differentieren van breuken
Differentieren van logaritmische functies
DodecaŰder - bewijs
Domein bepalen
Domein en bereik
Doorsnede in regelmatig achtvlak
Doorsnede piramide
Een bewijs of iets gelijkmachtig is ja of nee
Een cilinder onder een kegel
Een logaritmische vergelijking oplossen
Een onbegrensde functie in een Sobolev ruimte
Een onbekende isoleren
Een stelsel van lineaire vergelijkingen oplossen
Een vergelijking met machten oplossen
Een vergelijking reduceren tot een eerstegraadsvergelijking
Eerstegraads ongelijkheden
Eeuwig durende rente
Eindtermen wiskunde oude stijl (voor 1999)
Eindwaarde berekenen
Ellips
Enquŕte bij een fitnessbedrijf
Ergodische theorie
Excel : Een onbekende in een formule oplossen
Excel inlezen in VUstat
Exponentiele functie verschuiven
Factoren bepalen waaraan de representativiteit getoets kan worden
Feestverpakking
FinanciŰle Rekenkunde, A-tafel/S-tafel
Formule (on)nauwkeurigheid
Formule met 2 variabelen
Formules herleiden
Functie met ex
Functie voorschrift bepalen van de raaklijn
Functievoorschrift van een gebroken functie
Gebroken getal (binaire)
Gebroken lineaire functie
Gelijkblijvende annu´teit
Gemiddelde score berekenen met z tabel
Getallenprobleem
Geven de volgende percentages een reeŰl beeld van de werkelijkheid?
Goniometrie aantonen
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen, limieten en absolute waardes
Grafiek schetsen
Grafiek schetsen met absolute waarde
Grafiek van een functie
Grootte van de steekproef bij MMO-studie
Harmonische functies
Herschrijven 6 term onvolledig kwadraat (Buigingsformule)
Herwegen
Herwegen van meerdere variabelen in SPSS
Herweging van variabelen
Het grondgetal e in een vergelijking oplossen zonder rekenmachine
Het inhalen van een boot
Het omdraaien van getallen waardoor ee uitkomst altijd 11 of 9 is
Het onderzoek naar TBC
Het puntmutsenraadsel
Het uitschrijven van Y
Hoe bereken ik een gestaffelde annuiteitenlening
Hoe bereken je deze limiet?
Hoe krijg ik een representatieve steekproef, wanneer ik niets van de populatie
Hoe moet ik deze formule oplossen
Hoe op te lossen?
Hoe reken ik een prijsstijging in procenten ook al weer uit?
Hoeken berekenen
Hoeveel manieren
Hoeveelheid mogelijke teams
Hogere afgeleiden
Huisje
Hypothese toetsen
Inhoud en zwaartepunt van een tetraeder
Integraal
Integraal
Integraal - partieel breuken
Integraal convergeren
Integraal met e-macht
Integraalrekening
Integreren e-machten
Integreren mbt een vat
Integreren mbt vat
Integreren mbt vat
Integreren van 5 tot oneindig
Integreren van de wortel van een functie tot de derde macht
Integreren van rationele functies dmv breuksplitsen
Interestvoet en grootte van geleend kapitaal
Intergreren
Intermediates berekenen RK4-methode
Inverse bepalen in een lichaam van 27 elementen
Inverse functie tekenen met GRM
Inverse laplace getransformeerde
Inverse matrix
Is dit vraagstuk meer van MBO-niveau of van HBO-niveau?
Is mijn steekproef representatief? en hoe zit het met de significantie ?
Kaarten uit een compleet spel met terugleggen
Kaartje draaien
Kortste verbindingslijnstuk
Krommen
Kwadrateren?
L_p ruimtes
Laplace
Laplace getransformeerde
Lebesgue decompositie
Lebesgue integreerbare functie
Leslie-matrix: constante samenstelling of constante procentuele samenstelling
Lijn construeren
Lijn construeren
Lijn over cilinder
Lijnen en vectoren
Limiet
Limiet bepaling van een functie
Limiet e formule BESTAAT
Limiet met wortel en limieten met goniometrische functies
Limiet van een kant met wortel
Limieten oh nee!
Lineaire DV
Lineaire lening
Lineaire regressie
Lineariseren (bewijs)
Lipschitz conditie
Logaritme
Logaritme Amplitudeverhouding
Logaritme en grafiek
Logaritme invoeren op Casio CFX-9850GB Plus
Logaritmes vereenvoudigen en vergelijking oplossen
Logaritmische ongelijkheden
Logaritmische vergelijking
Los grafisch op
Machtsverheffingsformule omzetten
Machtswortel op TI-89
Marginale kansverdeling
Maten en absolute continu´teit
Matrices invullen
Matrix bepalen
Matrix berekening
Matrix elementair omvormen
Mclauren reeks met vreemde benadering
Mediaan en cumulatieve relatieve frequentie
Meetbare Verzameling
Minimale benodigde response op enquete om betrouwbaarheid te hebben
Minimale looptijd
Moeilijke integraal
Mondiale milieuverbruik
Nauwkeurigheid steekproef
Negatieve exponentiele variabele
Netto contante waarde
Niet eenparige vertraging???
Normaal benadering / kansberekening
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulpunten van een veelterm
Nulpunten van functies
Okt rekenen
Omrekenen van de formule van Intrensieke viscositeit naar seconden
Omtrek ellips mbv integreren
Onbepaalde integralen
Onderste grens bepalen van een functie met normen
Oneigenlijke integralen
Op hoeveel manieren kun je Ç789 betalen met briefjes van 100, 10 en munten van
Oplossen
Oplossen eerste orde lineaire inhomogene differentiaalvergelijking
Oplossen van een ongelijkheid
Oplossen van IVP
Oplossen van kwadratische vergelijking met 2 onbekenden
Oplossen van wortelvergelijking
Oplossing homogene DV uitwerken volgens stelling van Euler
Oppervlakte
Oppervlakte
Oppervlakte omwentelingslichaam
Oppervlakte van een deel van een cirkel
Optimaliseringsprobleem
Optimaliseringsprobleem met machine
Orde symbolen
Ordinale variabelen
Papierbalen
Partitie van R
Poisson-verdeling
Poker
Prijstrekking met 3 variabelen
Primitieve
Primitieven
Primitieven
Primitiveren
Probleem integraal
Probleem met vraagstelling bij Contante Waarde
Probleem uitwerking integraal
P-waarde van regressie (Excel functie gegevensanalyse)
Randvoorwaarden
Re: | z - j | = 1
Re: Aantal differentiaalvergelijkingen
Re: Aantal manieren
Re: Absolute fout en relatieve fout
Re: Affien en projectief
Re: Annu´teiten uitrekenen
Re: Basis vinden van een vermenigvuldiging in een onbekend getalstelsel
Re: Batterijen en een schilder
Re: Begrensde Variatie
Re: Bepalen van de inverse van een functie
Re: Bereken de verrichte arbeid
Re: Bereken som reeks
Re: Berekenen van renteenaflossing bij groeiende annuiteit
Re: Berekening volume omwentelingslichaam
Re: Bewijs
Re: Bewijs van dubbel- en halveringsformule
Re: Bewijs van een stelling
Re: Booglengte
Re: Calculus James Stewart
Re: Cirkelbundels
Re: Combinaties en permutaties
Re: Construeren onder voorwaarden
Re: Convergentie
Re: Convergentie van rijen
Re: De fundamentele oplossing van een PDE
Re: De golfvergelijking: Behoud van energie
Re: De kans dat apparaat A sneller is dan apparaat B
Re: Determinant bereken met behulp van Laplace methode
Re: Determinant matrix
Re: Determinant matrix
Re: Differentiaal vergelijking oplossen van afkoelproces
Re: Differentiaalvergelijking
Re: Domein en bereik
Re: Een cilinder onder een kegel
Re: Een onbegrensde functie in een Sobolev ruimte
Re: Eenheidsmatrix
Re: Eeuwig durende rente
Re: Eindwaarde berekenen
Re: Exponentiele functie verschuiven
Re: Formule met 2 variabelen
Re: Formules herleiden
Re: Gebroken lineaire functie
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijkingen, limieten en absolute waardes
Re: Grafiek van een functie
Re: Grootte van de steekproef bij MMO-studie
Re: Harmonische functies
Re: Herschrijven 6 term onvolledig kwadraat (Buigingsformule)
Re: Het grondgetal e in een vergelijking oplossen zonder rekenmachine
Re: Het onderzoek naar TBC
Re: Hoe bereken ik een gestaffelde annuiteitenlening
Re: Inhoud en zwaartepunt van een tetraeder
Re: Inhoud kegel met straal r en hoogte h
Re: Integraal
Re: Integreren mbt vat
Re: Integreren mbt vat
Re: Integreren mbt vat
Re: Intermediates berekenen RK4-methode
Re: Laplace getransformeerde
Re: Lebesgue integreerbare functie
Re: Lijn construeren
Re: Lijn construeren
Re: Lijnen en vectoren
Re: Lineaire DV
Re: Lipschitz conditie
Re: Logaritme en grafiek
Re: Logaritmes vereenvoudigen en vergelijking oplossen
Re: Logaritmische ongelijkheden
Re: Logaritmische vergelijkingen
Re: Machtswortel op TI-89
Re: Matrix berekening
Re: Matrix elementair omvormen
Re: Netto contante waarde
Re: Niet eenparige vertraging???
Re: Nulpunten van een veelterm
Re: Oneigenlijke integralen
Re: Oplossen eerste orde lineaire inhomogene differentiaalvergelijking
Re: Oplossen van een ongelijkheid
Re: Oplossen van IVP
Re: Oplossen van kwadratische vergelijking met 2 onbekenden
Re: Oppervlakte
Re: Oppervlakte
Re: Papierbalen
Re: Primitieven
Re: Primitiveren
Re: Re: Annu´teiten uitrekenen
Re: Re: Batterijen en een schilder
Re: Re: Bereken som reeks (quotienttest)
Re: Re: Convergentie van rijen
Re: Re: De golfvergelijking: Behoud van energie
Re: Re: Domein en bereik
Re: Re: Herschrijven 6 term onvolledig kwadraat (Buigingsformule)
Re: Re: Integreren mbt vat
Re: Re: Integreren mbt vat
Re: Re: Integreren mbt vat
Re: Re: Intermediates berekenen RK4-methode
Re: Re: Laplace getransformeerde
Re: Re: Oplossen van een ongelijkheid
Re: Re: Oppervlakte
Re: Re: Primitieven
Re: Re: Re: Annu´teiten uitrekenen
Re: Re: Re: Bereken som reeks
Re: Re: Re: Convergentie van rijen
Re: Re: Re: Domein en bereik
Re: Re: Re: Integreren mbt vat
Re: Re: Re: Primitieven
Re: Re: Re: Re: Bereken som reeks
Re: Re: Re: Re: Co÷rdinaten en kubus
Re: Re: Re: Re: Integreren mbt vat
Re: Re: Re: Re: Primitieven
Re: Re: Re: Re: Re: Bereken som reeks
Re: Re: Re: Re: Standaardafwijking en variantie
Re: Re: Re: Standaardafwijking en variantie
Re: Re: Re: TI 89: normale en binomiale verdeling
Re: Re: Re: Vereenvoudigen logaritmische breuk
Re: Re: Re: Vergelijking met 2 onbekenden
Re: Re: Re: Voorspellingsinterval en betrouwbaarheidsinterval
Re: Re: Rentabiliteitswaarde
Re: Re: Rijen
Re: Re: Snijpunten berekenen
Re: Re: Standaardafwijking en variantie
Re: Re: Surface area
Re: Re: Systeem bestaande uit samenhangende formule`s
Re: Re: Taylorreeksontwikkeling
Re: Re: TI 89: normale en binomiale verdeling
Re: Re: Uitslag van vierkant naar rond
Re: Re: Vereenvoudigen logaritmische breuk
Re: Re: Vergelijking met 2 onbekenden
Re: Re: Voorspellingsinterval en betrouwbaarheidsinterval
Re: Rentabiliteitswaarde
Re: Rentepercentage
Re: Rijen
Re: Schilder met 10 ltr bus
Re: Schuif
Re: Sigma algebra
Re: Snijpunten berekenen
Re: Snijpunten van grafieken
Re: Standaardafwijking en variantie
Re: Steekproef bepaling bij verificatie en audit van computers ed
Re: Steekproefomvang bij een MMO-studie
Re: Surface area
Re: Systeem bestaande uit samenhangende formule`s
Re: Taylorreeksontwikkeling
Re: Tijdsafhankelijk Competitieschema
Re: Twee cirkels met een snijpunt
Re: Twee identieke vazen en een witte knikker
Re: Uitwerking differentiaalvergelijking
Re: Vector algebra
Re: Vectormeetkunde: berekenen van vectorvoorstelling
Re: Vereenvoudig tot een breuk
Re: Vereenvoudigen logaritmische breuk
Re: Vereenvoudigen van breuken
Re: Vereenvoudigen van een zeer moeilijke breuk
Re: Vergelijking met 2 onbekenden
Re: Volledige maat
Re: Voorspellingsinterval en betrouwbaarheidsinterval
Re: Waar moeten 2 lijnen kruisen als het eindpunt bekend is?
Re: Waarom volume ook als functie opschrijven?
Re: Wat is een logaritme?
Re: Wat is pi?
Re: Wortel 2 irrationaal
Re: Zwaartepunten
Reeksen: convergent of divergent
Regressie analyse omzet
Regressiemodel
Rekenregel integreren/primitiveren
Rentabiliteitswaarde
Respons
Rijen
Roosterpunten
Schilder met 10 ltr bus
Schrijfmogelijkheden
Schuif
Sigma algebra
Sigma schatten
Significante verschillen tussen twee machines
Simpele deling met wortels
Sin2x-4cos2x=-2
Sinus en Cosinus
Sinus en cosinus naar tangens omzetten
Sinus in cosinus uitdrukken
Snijlijn 2 vlakken
Snijpunt van functie f en g
Snijpunten bepalen
Snijpunten berekenen
Snijpunten van grafieken
Som reeks
Sommatie
Sommen
Spaarhypotheek
Speciale regels
Standaardafwijking en variantie
Standaarddeviatie
Stapresponsie in z-domein
Steekproef bepaling bij verificatie en audit van computers ed
Steekproefgrootte bij een populatie van 2400 personen
Steekproefomvang
Steekproefomvang bij een MMO-studie
Steekproefomvang met behulp van standaardafwijking
Steelbladdiagram
Stijgend dus injectief?
Streepjescodes
Systeem bestaande uit samenhangende formule`s
Systeem van Vogel
Tabel invullen lukt niet
Taylor-polynoom met meerdere variabelen
Taylorreeksontwikkeling
TI 89: normale en binomiale verdeling
Tijdsafhankelijk Competitieschema
TO functie
Toekennen volgnummers OBS
Toetsen van een steekproef
Toren van Hanoi
Transportprobleem
T-toets
Twee bepaalde integralen
Twee identieke vazen en een blauwe knikker
Twee identieke vazen en een witte knikker
Twee straten, naast elkaar, die winnen bij postcode loterij?
Uitslag dubbel verdraaid 12-vlak
Van een scheve verdeling naar een normale verdeling
Van getallen tussen 0 en 1 naar waarden van een dobbelsteen
Vector algebra
Vector algebra; de norm van het blok product
Vectoren
Vectormeetkunde: berekenen van vectorvoorstelling
Vectorvoorstelling van een hoogtelijn
Verband tussen hoeverdraaing en een punt op een spiraal
Verdelen in A, B en C
Vereenvoudig tot een breuk
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen logaritmische breuk
Vereenvoudigen mbv iteratie
Vereenvoudigen van breuken
Vereenvoudigen van een zeer moeilijke breuk
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking voor berekenen effectief rendement
Vermenigvuldigen en delen
Verschiltoets
Verzamelingen
Vierkleurenprobleem Max 4 kleuren klopt niet?
Volledige inductie
Volledige maat
Volume omwentelings lichaam
Voor welke p raakt de grafiek de x-as
Voorspelling Richtingscoefficient bij bekende fout in meetpunten
Voorspellingsinterval en betrouwbaarheidsinterval
Vraagstuk linear probleem?
Waar moeten 2 lijnen kruisen als het eindpunt bekend is?
Waarde p
Waarom substitueren?
Waarom volume ook als functie opschrijven?
Warmteoverdracht door stroming
Wat is de uitkomst van deze som?
Water loodrecht op een sluisdeur
Wederzijds singulier
Welke verdeling toepassen?
Werkelijke omzet en Break-even-omzet
Willekeurig lijnstuk in een cirkel
Wisselsignalen
Wortel 2 irrationaal
Wortels van breuken in standaardvorm
Worteltrekken
Wortelvorm
X en Y coordinaten in een spiraal
Z waarde
Zandbak probleem
Zonder l`HOPITAL
Zwaartepunten

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3