De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student Hoger Onderwijs BelgiŽ

2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cosinusregel en sinusregel
Bereken de oppervlakte bepaald door de grafiek van de volgende functies
2 sinusfuncties optellen
Afgeleide sinusfunctie
Afleiding taylorreeksen
AlgebraÔsche structuren
Algemene oplossing vereenvoudigen
Annuiteit autolening met als laatste aflossing een vast bedrag
Basis?
Begrensde rijen
Bepaal domein en asymptoten
Bereken aantal rest kg in silo met kegel
Bereken de volgende integraal
Bereken het domein van volgende functie
Berekenen zonder ZRM
Betrouwbaarheidsuitspraken
Bewerking complexe getallen
Bewijs: Harmonische wisselreeks is dalend
Booglengte in poolcoŲrdinaten
Cartesisch Assenstelsel
Complex met ti-84
Complex vlak
Complexe getallen
Congruentie
Continue exponentiŽle verdeling
Continue functies
Continuiteit van cos en sin
Convergentie reeksen met som
CoŲrdinaten voor Drievoudige integratie
Criterium d`Alembert op ex
De contrete stappen om tot primitieve met x aantal wortelfuncties in te komen
De kans op ten hoogste 15 oproepen
De Moivre
Deelbaarheid: n en 2n+1 zijn onderling ondeelbaar
Derdegraadsvergelijking zoeken aan de hand van raaklijnen
Diagonaalmatrix
Diagonaliseerbaarheid
Differentiaal berekenen
Differentiaal vergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvgl
Differentiaalvgl via nulmakers
Dobbelstenen meer dan 1
Driehoek
Driehoek verschuiven volgens een georiŽnteerd lijnstuk
Dubbelintegralen en volumeberekening
Een dv zoeken
Een logaritme herschrijven
Een toepassing van een 2e orde differentiaalvergelijking
Existentiestelling
Exponentiele functie en log 32
Fourier
Fourier Reeksen - Opgave
Fourier-Bessel reeksen
Functie
Functievoorschrift
Goniometrische limieten met behulp van standaarlimieten
Grenzen bepalen bij meervoudige integratie
Groei functie
Gulden snede en nautilus nameten
Het opstellen van een functievoorschrift voor ene parabool
Hoeken
Homogene differentiaalvergelijking
Horner bij veeltermen
Hyperbolische functie
Hypothesetoetsing
Impliciet afleiden
Inhoud van omwentelingslichamen
Integraal bepalen
Integraal sinus
Integraal wortelfunctie
Integraalberekening
Integreren van een product van functies
Intergraal van een exponentiŽle functie
Kans dat klaver drie volgt op klaver vier of omgekeerd?
Kansberekenen
Kansberekening
Kansen broodjeszaak
Kansen zonder teruglegging
Kansverdeling computergebruik van studenten
Kegelsnede parabool, ellips en hyperbool
Kern en beeldruimte
Krommes in parametervorm
Lim naar oneindig van (1+3x)1/x berekenen
Limiet van een som en limiet van een produkt
Limiet van wortel
Limieten
Lineaire afbeelding
Lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten
Lineaire differentiaal vergelijking
Logaritmen afleiden
Logaritmische vergelijkigen
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Los op in C
Lotto kansberekening met 6 getallen in een blok van 42
Machtswortels
Markovketens
Meervoudig integreren (inhoud)
Militair perspectief
Normaale verdeling
Normale verdeling
Octaal vermenigvuldigen
Oefening ivm hypothesetoetsen
Oefening komt niet uit
Onbekende matrix zoeken
Ontbinden in factoren(discriminantmethode)
Oplossen van differentiaalvergelijking
Oplossen van een ongelijkheid
Oplossing controleren
Oplossing controleren
Oppervlak ellips
Oppervlakte onregelmatige vierhoek
Opstellen differentiaalvergelijking
Overzicht
PartieŽl afleiden
Partieel integratie
Poisson-verdeling
Poolcoordinaten
Product van cosinus en sinus naar som van sinussen
P-waarde
Rang van een verzameling
Re: Afleiding taylorreeksen
Re: Algemene formule voor de som van een rij
Re: Bepaal domein en asymptoten
Re: Bewijs: Harmonische wisselreeks is dalend
Re: Continuiteit van cos en sin
Re: Diagonaalmatrix
Re: Diagonaliseerbaarheid
Re: Equivalentie, volgorde van kwantoren
Re: Functievoorschrift
Re: Groei functie
Re: Halverings- en verdubbelingsformule
Re: Homogene differentiaalvergelijking
Re: Integraal wortelfunctie
Re: Integraalberekening
Re: Kansberekening
Re: Kansverdeling computergebruik van studenten
Re: Kern en beeldruimte
Re: Limiet van een som en limiet van een produkt
Re: Limiet van wortel
Re: Lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Los op in C
Re: Lotto kansberekening met 6 cijfers in een blok van 42 cijfers
Re: Normale verdeling
Re: Oplossing controleren
Re: Oppervlak ellips
Re: Poisson-verdeling
Re: Probleem van de forens
Re: Re: 2log x = 4log (2x 1)
Re: Re: Bepaal domein en asymptoten
Re: Re: Diagonaalmatrix
Re: Re: Limiet van wortel
Re: Re: Lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten
Re: Re: Lotto kansberekening met 6 cijfers in een blok van 42 cijfers
Re: Re: Re: Bepaal domein en asymptoten
Re: Re: Re: Lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten
Re: Re: Re: Primitieve van 1/cos(x)
Re: Re: Re: Re: Bepaal domein en asymptoten
Re: Re: Re: Re: Re: Bepaal domein en asymptoten
Re: Re: Regels logaritmen
Re: Re: Volledige maclaurinreeks sin(x) in het kwadraat
Re: Regels logaritmen
Re: Scheiden van veranderlijken
Re: Toon aan (2)
Re: Vergelijking van raaklijn aan een punt op een grafiek van een parametervoor
Re: Volledige maclaurinreeks sin(x) in het kwadraat
Reeksen vergelijken
Regels logaritmen
Rotatiematrix
Scheiden van veranderlijken
Som berekenen van reeks
Som van twee sinusfuncties
Splitsen in partieel breuken van 2de macht in noemer
Stelling van Thales
Stelling van Thales
Stelling van Thales
Stelsels vergelijkingen met matrices oplossen
Symmetrievlak en diagonaalvlak van dodecaeder
Tangensfuncite
Tien ja/neen vragen
Tips nodig voor oefeningen
Toon aan
Toon aan (2)
Traagheidsmoment halve cirkel, zowel rond x-as als rond de y-as
Transformatie van exponentiŽle naar lineaire functie
Transformatiematrix bepalen
Twee dobbelstenen willekeurige volgorde
Twee-factor variantie-analyse
Vectorruimten
Veelterm deelbaar door een natuurlijkgetal getal
Vergelijking bepalen van vlak door 3 punten
Vergelijking cirkel
Vergelijking van raaklijn aan een punt op een grafiek van een parametervoorstel
Verschil tussen T-Testen en Anova
Volledige maclaurinreeks sin(x) in het kwadraat
Voortbrengend deel
Voortbrengende rij
Voorwaardelijke kansrekenening vraag
Vraagstuk + redenering
Vraagstuk ivm een kubus
Wanneer draait het teken om?
Wat is het bedrag zonder BTW?
Zelfde uitkomst voor -oneindig en en oneindig?
Zwaartepunt van een halve parabool
Zwaartepunt van een paraboloÔde, kegel en cilinder

Wat betekenen die bolletjes?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2020 WisFaq - versie IIb