De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student Hoger Onderwijs BelgiŽ

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 verschillende cijfers, 2 even en 3 oneven
80% betrouwbaarheidsinterval
Adams methode
Afgeleiden
Afleiden
Afleiden
Afleiden functie
Afstand tussen 2 kruisende rechten
Afstanden bepalen
AlgebraÔsche strucuren
Alternerende reeks
Analytisch uitdrukken dat twee vectoren evenwijdig zijn
Annuiteiten
Assenstelsel roteren
Bepaal de coŲrdinaten Meetkundige plaats?
Bepaal de vergelijking van een ellips
Bepaal een punt Q op rechte e zodat de rechte PQ // vlak
Bepaal het complex toegevoegde van
Bepalen van rechte(n)
Bereken snelheid trein B
Berekenen standaardafwijking met casio fx-92
Berekenen van Ķ en s
Berekenen van een dubbelintegraal
Berekening dubbelintegraal
Bewijs
Bewijs (x+y)n
Bewijs over symmetrische matrices
Bewijs van de stelling van Pythagoras
Bewijs van ongelijkheid bij reele getallen
Bewijs voor de somregel
Bgcotgx + Bgtgx = pi / 2
Binomiaal
Binomiaal berekenen en benaderen met normaalverderling
Bol en kegel
Bovendriehoeksmatrix
Buigpunt gausscurve
Cabri (macro)ontvouwing van vijfzijdig prisma ?
Cartesiaanse vergelijking
Cartesiaanse vgl
Cavalierperspectief
Coderingen in een matrix
Complexe getallen situeren in een complex vlak
Concentraties verhoudingen
ContinuÔteit en afleidbaarheid?
Contour berekenen
Convergent of divergent?
Convolutie bij Laplace
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Cos x = x
De afgeleide van een exponentiele functie
De afleidbaarheid onderzoeken
De gammafunctie berekenen van een rationaal getal
De gulden snede en geld
De inverse functie van een logaritmische functie
De kans op een aas en een twee
De rij ((-1)^n)/n!
De som van een oneindige reeks
De waarde van een uitgestelde annuÔteit
Deler van in Z (~kardinaalgetallen)
Determinant ontbinden in factoren
Determinanten (5x5 ) matrix
Determinanten gelijkheid aantonen som
Diagonaliseren matrices
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking van de familie cirkels met middelpunt op de Y-as
Differentiaalvgl via integreren van een differentiaalvgl
DifferentiŽren van een logaritme
Diffie-Hellman
Dobbelstenen
Dubbele integraal
Dubbele integraal ex≤
Dubbele integratie: volume met poolcoordinaten
Dubbelintegraal
Dynamica vraagstuk
Een lichtbak met gekleurde lampen
Een lijnstuk in vijf gelijke delen verdelen
Eerste orde DV , probleem met constante
Eigenschap nilpotente matrix
Ellips
Exacte differentiaal vergelijking
ExponentiŽle functie - bewijs
Exponentiele vergelijking
Extrema en buigpunten
Extremum probleem : een kubus in een piramide
Formule integraal
Functies draaien
Gelijkheid bewijzen mbv partiele afgeleiden
Gevraagde hoeveelheid
G-functie = entier-functie
Goniometrie
Goniometrische vergelijking
Gran Curve
Het symbool `snijdend` binnen een tekstverwerker (Word)
Hoe bereken je de richtingsafgeleide?
Hoe een samengestelde functie herkennen
Hoe los je deze integralen op?
Hoe los je een integraal op?
Hoe moet ik de volgende limiet oplossen?
Homothetie
IcosidodecaŽderster
Idempotente matrices
Iedere priemgetal is een (zesvoud + 1) of een (zesvoud - 1)
Impliciet afleiden
Impliciet gedefinieerde functies
Ingeschreven cirkels en pythagoreÔsche drietallen
Inhoud paraboloÔde
Inhoud van deel van een halve bol
Inhoud van een kegel
Integraal
Integraal
Integraal berekenen
Integraal en oppervlakte
Integraal goniometrie
Integraal oplossen
Integraal van sin≥x/cos≤x
Integralen
Integratie door breuksplitsen
Integratie van een wortel som in de noemer
Integratie van veeltermbreuken
Integreren van sin(x)/x met behulp van fouriertransformatie
Intervallen via Z-test
Inverse functie vinden m.b.v. logaritmen
Inverse laplace via breuksplitsen
Inverse van een 6 x 6 matrix
Is it magic
Juiste methode integreren
Kaarten zonder teruglegging
Kansberekening
Kansen lotto getallen berekenen met Exell
Kansverdeling van een continue toevalsvariabele
Kansvragen munten
Karnaugh en boolse algebra
Kettingregel bij functies met meerder variabelen
Kleinste kwadraten methode
Kop of munt
Kortste weg op cilinder en kegel
Krantenraadseltje
Kurketrekkerregel algebra
L`Hopital
Laplace oefening
Laurent reeks
Limiet berekenen
Limiet exponentiŽle functie
Limiet van goniometrische functie
Limieten
Limieten
Limieten met de regel van l` Hopital
Limieten van logaritmische functies
Log uitrekenen
Logaritme
Loopwedstrijd
Machten met negatieve en gebroken exponenten
Massatraagheidsmomenten mbv dubbelintegralen
Matrices
Matrix bewijs
Merkwaardige producten
Methode Gauss + Gausse matrix en achterwaartse substitutiemethode
Minimale oppervlakte driehoek
Moeilijke oefening afgeleiden
Moppentappen
M-test van Weierstrass
Niet verticale aymptoten
Normaalverdeling
Nulpunten van een complexe veelterm
Numeriek oplossen van vergelijkingen - successieve substitutie
Odds ratio
Oefening integraal
Oefening op gebruik van cilindercoŲrdinaten
Oefening Substitutiemethode
Oefening Substitutiemethode
Oefening Substitutiemethode?
Oefening Substitutiemethode?
Omwentelingslichamen
Omwentelingsoppervlakte berekenen
Omzetting van lenzenformule naar een functie
Onbekende in een matrix zoeken
Onbepaalde integraal
Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Ongelijkheden
Op een rij plaatsen
Opdrachtje
Oplossen van limieten
Oplossen van ongelijkheid
Oppervlakte berekenen van een deel van een cirkel
Opstellen van de vergelijkingen van de raaklijnen aan cirkel door punt
Opstellen van een benedendriehoeksmatrix
Optimaliseren
PartiŽle afgeleiden met meerdere variabelen
Partiele integratie
Periodiciteit bepalen van een gecombineerde goniometrische functie
Poker
Poker
Poolcoordinaten
Prenumerando annuÔteit
Prioriteitsregels en machten van machten
Probleem schuine asymptoot
Problemen met een parameter
Productregel voor 3 (on)afhankelijke gebeurtenissen
Re: Analytisch uitdrukken dat twee vectoren evenwijdig zijn
Re: Assenstelsel roteren
Re: Bepalen van rechte(n)
Re: Bewijs over symmetrische matrices
Re: Blaise pascal
Re: Bovendriehoeksmatrix
Re: Contour berekenen
Re: Determinanten gelijkheid aantonen som
Re: Dobbelstenen
Re: Dubbele integratie: volume met poolcoordinaten
Re: Een lijnstuk in vijf gelijke delen verdelen
Re: Extremum probleem : een kubus in een piramide
Re: Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
Re: Integralen
Re: Inverse functie vinden m.b.v. logaritmen
Re: Kaarten zonder teruglegging
Re: Kansvragen munten
Re: Kortste weg op cilinder en kegel
Re: Krantenraadseltje
Re: Matrices
Re: Moppentappen
Re: Oefening Substitutiemethode
Re: Oefening Substitutiemethode?
Re: Omzetting van lenzenformule naar een functie
Re: Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Re: Opstellen van de vergelijkingen van de raaklijnen aan cirkel door punt
Re: Partiele integratie
Re: Problemen met een parameter
Re: Re: Bepalen van rechte(n)
Re: Re: Bovendriehoeksmatrix
Re: Re: Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
Re: Re: Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Re: Re: Statistische maten
Re: Re: Vraagstuk stelsels
Re: Re: Wanneer is f(x) = (ax + b)/(cx + d) gelijk aan zijn inverse?
Re: Re: Y` vervangen door dx/dy of door dy/dx?
Re: Samengestelde intrest
Re: Som van een dubbele fourrierreeks
Re: Springprobleem
Re: Statistische maten
Re: Vereenvoudiging bij recurrente betrekkingen
Re: Vergelijking bepalen van de middenparallel van twee rechten
Re: Vraagje e integraal
Re: Vraagstuk stelsels
Re: Wanneer is f(x) = (ax + b)/(cx + d) gelijk aan zijn inverse?
Re: Y` vervangen door dx/dy of door dy/dx?
RichtingcoŽfficiŽnt en tangens van de richtingshoek
Richtingsafgeleide en gradiŽnt
Rico van een raaklijn in p
Rotatiematrix
Samengestelde intrest
Samengestelde intrest
Schaalberekeningen
Schetsen van kwadrieken
Schlegel diagram
Schrijven als lineaire combinatie
Simplexmethode
Som 1/z^n
Som van een dubbele fourrierreeks
Springprobleem
Stabiele en instabiele dekpunten zoeken
Statistische maten
Stelling van Thales over evenwijdige lijnen
Stelsel
Stelsel met 3 vgl oplossen met COMBINATIE methode
Symbolen rekenmachien (PHI)
Taylor
Tekenschema
Toepassingen op intrestberekening
Traagheidsmoment
Transformatie
Tweede afgeleide
Van een verschil van e-machten naar een sinus gaan
Vectoren
Vereenvoudig
Vereenvoudiging bij recurrente betrekkingen
Verfijnde methode jacobi (= methode gauss seidel)
Vergelijking bepalen van de middenparallel van twee rechten
Vergelijking van cirkel bepalen
Verschillende soorten getallen rangschikken van klein naar groot (of omgekeerd)
Verzameling beeldpunten
Verzameling punten |z+1| = |z-2|
Vierdegraadsvergelijking ontbinden
Vierkant tekenen in een driehoek
Vierkante matrix en inverteerbaarheid
Visual Basic: De Balwerper
Vlakken in de ruimte
Vormleer
Vraag ivm 1ste orde differentiaalvergelijking
Vraagje e integraal
Vraagstuk
Vraagstuk examen opleiding regentaat wiskunde
Vraagstuk exponentiŽle functies
Vraagstuk met matrices
Vraagstuk stelsel met vier onbekenden
Vraagstuk stelsels
Vraagstukken mbv lineaire stelsels
Waar of vals
Wanneer is f(x) = (ax + b)/(cx + d) gelijk aan zijn inverse?
Wat is het verschil tussen overgangsmatrices en transponeerbare matrices
Weegschaal
Wiskundige notatie in Word
Y` vervangen door dx/dy of door dy/dx?
Zoek de vergelijking
Zoek het functievoorschrift
Zwaartepunt
Zwaartepunt van een rechthoek met een stuk van een cirkel uitgesneden

Wat betekenen die bolletjes?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2020 WisFaq - versie IIb