De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

De regula falsi methode
De telduivel
Geschiedenis van de algebra
Gulden snede en platonische lichamen
Hellingfunctie op de TI83
Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
Re: Re: Re: Somformule rij fibonacci
Re: Re: RSA vraag over e te berekenen en hoe verder
Waar kan ik Sudoku`s vinden?
18 getallen uit een verzameling van 34
19 knikkers verdelen over 5 bakjes
2 dezelfde getallen naast elkaar in een pincode
3 oplossingen cardano
3, 3, 7 en 7 moet samen 24 worden
3de graads ontbinden
3e graads vergelijkingen
4e afgeleide van ln(x+1)
5e en 6e diagonaal driehoek van Pascal
6 verschillende resultaten
8 stappen
8x8 rooster
Aandelenkapitaal
Aantal inwoners per vierkante kilometer
Aantal mogelijkheden berekenen
Aantal mogelijkheden met ordeningen
Aantal munten
Aantal oplossingen derdegraagsvergelijking coŽfficiŽnten
Aantal verwachtte auto`s over 10 jaar
Aantal vierkanten in een schaakbord
Aantal vlakken in een cirkel met punten verbonden
Aantonen goniometrische vergelijkingen
Aantonen juistheid recursieve betrekking
Aantonen parametervoorstelling van een cycloide
Abc-formule
Abc-formule of ontbinden
Absolute en relatieve toename
Actangensmethode om pi te berekenen
Afgeknotte kegel, straal topvlak berekenen 2
Afgelegde afstand van een punt van een sinusfunctie
Afgeleide
Afgeleide
Afgeleide controleren
Afgeleide functie van 4ln x
Afgeleide rij fibonacci
Afgeleide sinus
Afgeleide van een sinus
Afgeleiden van vierdegraads functies of hoger
Afknotten van een regelmatig twaalfvlak
Afleiden
Afleiden van cosinusregel
Afnemende daling
Afstanden
Aftrekken van complexe getallen
Akashi-Kaikyo brug
Algebra
Algebraisch oplossen van 2sinx=sin2x
Algebraisch uitleggen
AlgebraÔsche bewijsvoering van de driehoek van Pascal
Algoritme
Al-Khwarizmi
Als p² een vijfvoud is dan is p ook een vijfvoud
Amplitude berekenen voor een sinusoÔde
Andere complexe getallen
Annuiteitenhypotheek
Archimedes pi
Archimedische lichamen
Archimedische veelvlakken
Archimedische vlakvulling
Assembler
Assenstelsel
AsteroÔde (iets met een punt op een rollende cirkel)
Asymptoten
Asymptoten
Auguste Miquel en zijn stelling
Babyloniers
Babylonische wiskunde
Babylonische wiskunde
Babylonische wiskunde
Babylonische wiskunde - 23 uitkomsten
Bakjesprobleem, woorden met letters maken
Balk in piramide
Ballen in manden gooien
Bedrag na zoveel jaar op rekening
Beelden
Beeldpunten
Bekende wiskundige
Belangrijkste bijdrage aan wiskunde
Bepaal raaklijnen
Bepalen convergentie
Beperkende voorwaarden
Bereken de lengte van de diagonalen van een ruit
Berekenen
Berekenen van a
Berekenen van de standaardafwijking
Berekenen van het getal e
Betrekking cosinus en sinus op formule van Euler
Betrouwbaarheidsinterval
Bewerking uitwerken
Bewijs afgeleide
Bewijs dat 3 punten op een lijn liggen
Bewijs dat er 1 getal a bestaat
Bewijs directe formule rij fibonacci
Bewijs exponentiele en machtsrij
Bewijs formules regelmatige veelvlakken
Bewijs halveringsformule
Bewijs logaritme
Bewijs of weerlegging wortel getal
Bewijs optimale Huffman tree
Bewijs parametervoorstelling cycloÔde
Bewijs recursieve formule rij fibonacci
Bewijs van Fibonacci en de driekhoek van Pascal
Bewijs van loodrecht zijn van 2 lijnen
Bewijs verhoudingsgetallen
Bewijs verschil- en somformules mbv eenheidscirkel
Bewijs voor de afgeleide van een exponentiele functie
Bewijs waarom de inhoud van een piramide 1/3 deel van een kubus is
Bewijzen dat punt P over een boog loopt
Bewijzen dat twee zijden gelijk zijn
Bewijzen formules voor bollen
Bewijzen van logaritmen
Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
Bij roulette op de derde kolom en zwart zetten
Binaire code
Binaire codes
Binomiaal 8 met vliegtuig EN 5 met auto
Binomiale en normale verdeling
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling op rekenmachine CFX-9850GB PLUS
Binominale kansberekening op HP
Binomium van Newton
Binomium van Newton
Binomium van newton
Binomium van newton en driehoek van pascal
Binomium van newton en toepassingen
Blik in de vorm van een cilinder
Bloemen en Fibonacci?
Booglengte van de parameterkromme
Boom van pythagoras
Boten en parameters
Bovenaanzicht Dodecaeder
Boxplot, het 1e en 3e kwartiel
Braille
Braille met de computer
Brandpunt bij parabolen
Breuk differentieren
Breuk met onbekende exponent
Breuk met wortel
Breuken
Breuken en integreren
Breuken in zestalligstelsel
Breuken typen
Breukontwikkeling
Breuksplitsen
Breuksplitsen van rationele breuk, teller 1e graads noemer 3e graads
Buigpunt bewijzen
Carthesische notatie?
Catalangetallen
Chinese meetkunde
Christiaan Huygens
Cirkel in gelijkzijdig driehoek
Cirkel koordhoeken
Cirkelbewegingen
Combinatie of permutatie of faculteit?
Combinaties
Combinaties van drie producten
Complex vlak
Complexe getallen
Complexe vergelijkingen
Concentratie medicijn
Condensator
Conflictlijn
Consequenties van het bewijs dat pi transcendent is
Constante hoekstelling 3
Construeren van hoeken van 84, 63 en 131 graden
Continuiteit controleren
Contrueer X≤ bij een willekeurige lijn X
Convergentie van rijen
Coordinaten snijpunt
CoŲrdinaten top parabool
Coordinaten van het snijpunt berekenen
Correlatie en regressie
Cosinus = sinus
Cubotaeder bouwplaat
CycloÔden
De afgeleide van de wortel van sin(x)
De boom van Pythagoras
De boom van Pythagoras (A.E. Bosman)
De coŲrdinaten van de keerpunten van een kromme?
De driehoek van Pascal
De eigenschappen van 2 lijnen
De formule van de Toren van Hanoi
De formule van Euler
De formule van Euler afleiden met behulp van Taylorreeksen
De geschiedenis van de fractal
De gulden snede en Phi
De gulden snede; machten
De hoogte en diameter van een cilinder
De inhoud en oppervlakte van Platonische lichamen
De inhoud van een kegel
De integraal van een veel te moeilijke functie
De invoer van S in wingeom
De kans dat een bout in een moer past
De kans om met 4 dobbelstenen precies ťťn 3 gooien
De kans op 5 straatjes bij de postcodeloterij
De lengte van een grafiek
De lijn van Euler
De maximale weekverkoop van een artikel
De normale verdeling: Standaardafwijking berekenen
De omtrek van een kwart ellips
De oplossingen van de complexe getallen 3z+5i=2iz+2
De productregel
De reden vinden
De Steekproefomvang berekenen als N bekend is
De tangens van een hoek berekenen met complexe getallen
De tweede afgeleide
De uitvinder van tangens, sinus en cosinus
De wortel of tot macht op rekenmachine
Deelbaarheid door 6 of 8
Deelbaarheidsregels
Deelpunten op een lijnstuk
Defecte lampen testen
Definitie afstand bij hyperbolische en elliptische meetkunde
Definitie van semi-regelmatige vlakvullingen
Delen met 6tallig stelsel
Delen van functies
Deling van een parabool door een lijn
Derde graads vergelijking
Derdegraads formules
Derdegraads functie dmv Bisectie
Derdegraads functie en raaklijn
Derdegraads productgrafiek
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraads vergelijkingen oplossen zonder cmplexe getallen
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking oplossen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen en snijpunten met de x-as
Diagonaalmethode van de viervouden en de trappenmethode van de oneven getallen
Diameter cirkel = nulpunten polynoom
Differentiaal
Differentiaal vergelijking
Differentiaalquotient bij [-1,-1+DeltaX]
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking (beweging van vallend object)
Differentiaalvergelijking oplossen
Differentieerbaarheid en continuÔteit
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
DifferentiŽren
DifferentiŽren
DifferentiŽren
DifferentiŽren
Differentieren en ontbinden in factoren
Differentieren en tekenoverzichten
Differentieren met de TI-83
Differentieren sin cos
Differentieren van e
DifferentiŽren van f(x)= xex + 4
Differentieren van functie zonder macht
Differentieren van ln functie
Differentieren van x≥
Differentieren zonder macht
Differentievergelijking
Differentievergelijkingen
Dimensie van een fractal
Diophantus
Directe formule van de Fibonaccireeks
Discriminant
Discriminant bij Fp(x)
Divergentiesnelheid
Dobbelstenen
Doelfunctie
Doelfunctie
Doelfuncties en isolijnen
Domein aantonen
Domein en bereik
Domein en bereik
Domein en bereik
Domein en bereik III
Domein en bereik zonder grafiek
Doorsneden van cilinder en piramide
Draakkromme
Driehoek van Pascal
Driehoek van Sierpinski en complexe getallen
Driehoeks- en vijfhoeksgetallen
Druk T uit in R
Dubbele steekproef
Dubbelpunten van een kromme
Dynamisch model van het weer
Dyslexie
E - machten
E en ln
E tot de macht x differentieren
Eb en vloed
Eb en vloed
Een alfabet van 6 letters
Een bridgeclub met 84 leden
Een cilindervormig prisma?
Een cirkeleigenschap bij de stelling van Pascal
Een driehoek te construeren gelijk aan een willekeurige vijfhoek
Een fabrikant van frisdranken houdt een actie
Een formule geven
Een functie afleiden
Een goniometrische functie herschrijven
Een meisje, een jongen en een hond die kan fietsen!? - Inderdaad :-)
Een moeilijke limiet berekenen
Een praktische opdracht over bruggen en bogen
Een praktische opdracht over het fileprobleem
Een priemgetal als deler van binomiaal coefficient
Een programma om grafen te maken
Een quotiŽntfunctie bedenken
Een raaklijn opstellen aan een astroÔde
Een recursieve formule
Een reuzerad en een minirad
Een reuzerad met 24 stoeltjes
Een stelsel van differentiaalvergelijkingen
Een trap met 15 treden...
Een trommel met 4 balletjes
Een veeltermfunctie bedenken
Een vertegenwoordiging van vier leerlingen
Een verzameling schoenen
Een zevenvoud verschil
Eerste 20 pythagorische drietallen
Effectiviteit v/d inpakking
Egyptische breuken
Eigen onderzoek naar het fileprobleem
Eigenschappen driehoek van Pascal en algebraisch bewijzen
Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Eindeloze band
Ellipsoidale assenstelsels
Empirische, theoretisch en subjectieve kansen
Enigma
Enquete
Euler-lijn evenwijdig met de zijde driehoek - waarom?
Eulers lijn
Evenredig of rechtevenredig?
Evenredigheidsfactor berekenen tussen de groeifactor en het aantal insecten
Evenwicht bij migratiematrix
Evenwichtsverdeling
Evenwijdige lijnen, gelijke bogen
Exact het minimum bepalen
Exact oplossen van een exponentiŽle vergelijking
Exacte waarden cirkel!
Examen 2002, wel of niet convergent?
Examenscore
Examenvragen:
Exponentiele afname
ExponentiŽle groei
ExponentiŽle verbanden
ExponentiŽle vergelijking
Exponentiele vergelijkingen
ExpReg
Extrapolatie en interpolatie
Extreme waarde van een gebroken functie
F(x)< 1/2?
F1 ∑ F2 + F2 ∑ F3 + ...
F1≤ +F2≤+F3≤+...+Fn≤=?
Faculteit
Faculteiten
Faseverschil
Ferrari
Fibonacci
Fibonacci en rijen
Fibonacci en telefoonbomen
Fibonacci rij, de directe en recursieve formule
Fibonacci rijen
Fileprobleem en remweg
Formule bij een rij
Formule driehoek van Pascal
Formule driehoeksgetallen
Formule geven
Formule halfregelmatige veelvlakken
Formule herleiden
Formule herschijven
Formule maken
Formule N-R
Formule of aflezen?
Formule omschrijven
Formule opstellen
Formule opstellen bij slinger
Formule opstellen van een groei die afneemt, toeneemt en dan weer afneemt
Formule van cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Euler
Formule van gietpan
Formule van Wallis
Formule vlakvulling
Formule voor de inhoud
Formule voor priemgetallen
Formule voor top parabool via abc formule
Formulekaart
Formules
Formules eenvoudiger schrijven
Formules met een parameter
Formules omschrijven
Formules van elkaar aftrekken
Fourier analyse
Fourier-analyse
Fout bij plotten een functie met gebroken exponenten
Fragmenttekeningen
Frequentieanalyse
Frequentie-polygoon en vlakdiagram
Functie en afgeleide
Functie met een wortel
Functie met parameter
Functie primitiveren met cos x in functie
Functie waarden
Functies met a-waarde erin
Functies met e differentieren
Functies oplossen
Functies van meerdere variabelen
Functies vermenigvuldigen
Gebied met logaritmische vergelijking
Gebruik produkt en kettingregel in een opgave
Gebruik van derdegraadsvergelijkingen
Gebruik van wiskunde
Geconjugeerde
Gedrag raaklijn
Geef de formule als je twee termen hebt
Geef de kromme
Geen grootste getal
Geheelhouders
Geheelhouders en breuken in tweedegraadsfuncties
Geheeltallige oplossing zonder hulp van een formule
Gelijk stellen aan 0 bij grondtal e
Gelijke hoeken in figuur na veranderen door matrix
Gelukkige getallen
Gemiddeld aantal kopjes thee
Gemiddelde
Geometrie
Geschiedenis van de rekenmachine
Gesplitste vorm zonder absoluutstrepen
Getal nul
Getal ontbinden in priemgetallen
Getal pi
Getallen
Getallen van vier cijfers
Getallenrijen
Getij
Getij
Gezondheidstesten
GGD
Glijspiegeling
Golf en maximale verticale snelheid
Goniolimiet
Goniometrie
Goniometrie berekening
Goniometrie/differentieren
Goniometrisch bewijs
Goniometrische getallen van omwentelingshoeken in radialen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniovergelijkingen
Gooien met vier dobbelstenen
Gooien met vijf munten
Gouden rechthoek
GPS
Grafiek maken met de formules van de prooi - roofdier cyclus
Grafiek van een ellips
Grafieken construeren met behulp van rechte lijnen
Grafieken van kwinten en andere tonen in verschillende stelsels
Grafiekenbundel
Grafische rekenmachine
Groeifactor berekenen met logaritme
Groeifactor en formule
Groene golf
Grondtal E en Ln
Grootste gemene deler van drie getallen
Grootste getal
Grootste getal in bepaalde vorm
Grootste getal kleiner dan 1
Grootste vierhoek
Gulden driehoek
Gulden driehoek
Gulden Snede
Gulden snede
Gulden snede bewijzen met goniometrie
Gulden Snede en Abc-formule
Gulden Snede en Phi
Gulden snede formule
Haakjes in een sinus wegwerken
Haakjes wegwerken
Haakjes wegwerken
Halfregelmatig twaalfvlak
Halfregelmatig veelvlak
Halfregelmatige veelvlakken
Halveringstijd
Hamiltonpad
Handelsreizigersprobleem
Handicaps in de sport
Handig tellen
Heeft een streepjescode iets te maken met de cijfers eronder?
Helling in een gegeven punt bepalen
Hellinggrafiek
Hellinggrafieken benaderen
Hellingsgrafiek op de Casio 9850 GB Plus
Herleiden
Herleiden
Herleiden goniometrische functie
Herleiding abc-formule
Herleiding recursievergelijking
Het bewijzen van twee eigenschappen van ln x
Het drie deuren probleem
Het inproduct
Het juiste window instellen
Het kansbegrip product en som en verschil bij dobbelstenen??
Het oplossen van een vergelijking
Het primitiveren van een tan functie
Het probleem van de graaf Buffon
Het probleem van graaf de Buffon
Het splitsen van een 4e graads breuk
Het uitgebreid euclidisch algoritme
Het verband tussen de rij van Fibonacci en Lucasrijen
Het volume
Het zestallig stelsel
Hoe bereken ik de jaarlijkse rente?
Hoe bereken je de demografische druk?
Hoe bereken je de Qibla?
Hoe bereken je ge mod m?
Hoe deel ik een 4e graadsfunctie door een 3e graads?
Hoe herken ik de vorm van de grafiek?
Hoe kan ik de priemgetallenstelling bewijzen?
Hoe kan je een voorschrift opstellen van een derdegraadse grafiek?
Hoe kun je de wortel uit een negatief getal trekken?
Hoe kun je snel zien dat een getal zeker geen kwadraat is?
Hoe kun je snel zien dat een getal zeker geen kwadraat is?
Hoe los je de volgende vergelijking op?
Hoe oud is haar man?
Hoe reken ik dit uit?
Hoe rond een rekenmachine af?
Hoe schrijf ik een als functie van t
Hoe stel je een vergelijking van een raaklijn op, als punt P onbekend is?
Hoe werkt de formule voor de magische constante?
Hoe werkt de Staatsloterij?
Hoe werkt een Japanse soroban?
Hoe word ik de differentietechniek meester
Hoek berekenen
Hoek tussen twee functies berekenen
Hoeveel bankrekeningen zijn er in totaal in Nederland?
Hoeveel loten worden er verkocht in de Staatsloterij?
Hoeveel verschillende kaarten?
Hoeveel verschillende mogelijkheden van het woord zeeegel
Hoofdstelling der rekenkunde voor beginners
Hoogste punt
Hoogte berekenen cilinder
Hoogtelijnen in een gelijkbenige driehoek
Horizontaal verschuiven
Horizontale en verticale verschuiving
Horizontale verschuiving bij een gebroken functie
Huygens; voorstellen 4 t/m 9
Hyperbool
Hypothese toetsen
Ideale afschiethoek projectiel
Ideale baan projectiel
Ik wil een IQ normale verdeling
Impliciet differentieren
Impliciet differentiŽren
Indexcijfers
Inflatie bij sparen
Inhoud afgeknotte kegel
Inhoud cilinder in kegel
Inhoud en oppervlakte formules van een bol bewijzen
Inhoud omwentelingslichaam
Inhoud soort afgeplatte piramide (geen prisma!)
Inhoud van een halve bol
Inhoud van een kegel
Inhoud van een kubus zonder hoeken
Inhoud van kegel in de sigma notatie
Inhoud van piramide met een ruit als grondvlak
Integraal met e
Integratiefactor
Integreer
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren Cosinus
Integreren met substitutie
Integreren van een sinus functie
Intelligentie Quotient
Intervallen bij muziek
Inverse functie
Inverse functie
Inverse functie
Inverse van (e^x+1)/(e^x-1)
Inverse van derde graads functie
Irrationaal en transcendent
Irrationale getallen
Is er een Formule voor Pi
Is identiek aan?
Is sin(x)cos(x)=sin(2x)?
ISBN-nummers
Iso-afstandslijnen
Isolijnen
Jackpot staatsloterij
Kans op total loss van een exclusieve auto
Kans van afwijking bij normale verdeling
Kansbereken met de schatter T
Kansberekening
Kansberekening Italiaanse loterij
Kansberekening met munten
Kansboom voor Lucky Day
Kansen berekenen
Kansen en een integraal
Kansen in staatsloterij
Kansrekenen
Kansrekenen bij relatiebemiddelingsbureaus
Kansrekenen met terugleggen
Kansrekening
Kansverdeling
Kansverdeling
Kegelsneden
Kepler conjecture - Sinaasappels stapelen
Kermisattractie ontwerpen mbv parametervoorstellingen
Kettinglijn op verschillende hoogtes
Kleine steekproef en test
Kleinste priemdeler
Klimgetallen
Klok
Kogelbaan
Kolmogorov-Smirnov
Komt er ook een limiet aan de getallenrij van Fibonacci?
Konijnenprobleem en Lucas-getallen
Konijnenvraagstuk
Kop of munt
Kortste route in vierkant
Kortste routes met de driehoek van Pascal
Kromme met parametervoorstelling
KubusoctaŽder
Kwadraat
Kwadraat uitwerken
Kwadraat van de som is de som van de derdemachten
Kwadraatafsplitsen bij de formule om de top van een parabool te vinden
Kwadratische rij - priemgetallen
Kwadratische vergelijking
Kwadratische vergelijkingen
Lambda
Lampjes
Lastige meetkunde
Leeftijden
Lengte
Lengte van kromme
Lijn van Euler
Lijnstuk
Lijnstuk y=q vinden met ťťn formule in handen
Lijnvermenigvuldiging
Limiet
Limiet
Limiet
Limiet
Limiet berekenen x -> pi/6
Limiet gulden snede
Limieten
Limietrelatie van e mbv ln(x) beredeneerd
Lineaire functie
Lineaire groei van de eerste orde
Lineaire hypotheek
Linker- en rechtergrens
Lissajous-figuren
Literaire wiskunde
Ln functies differentiŽren
Ln primitiveren
Logaritme
Logaritme
Logaritme uitrekenen mbv rekenmachine
Logaritme, x berekenen
Logaritmen
Logaritmen algebraisch oplossen
Logaritmen berekenen met de CASIO CFX-9850GB
Logaritmen op de TI-83
Logaritmen optellen
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen 2
Logartimische rekenregel?
Lorenz attractor
Loterij
Loterij (wiskunde A1, 2)
Loterijen
Lotto
Lotto
Lotto en kansverdeling
Machten
Machtsformules
Machtsfunctie bereken met antwoord al gegeven
Machtsfunctie, vergelijking oplossen
Machtsvergelijkinge oplossen
Maclaurin en Taylor
Mandala`s
Manieren om Pi te berekenen dmv experimenten
Mario Merz en Arte Povera
Mastermind
Mathematische notatie
Mathematische slinger
Matrix op grafische rekenmachine
Matrix vergelijkingen
Maxima en minima
Maximale oppervlakte
Maximale splitsingen
Maximale winst
Maximum en minimum
Maximum minimum berekening
Maximum van een polynoom
Maximumwaarde van functie k(x)?
Meer of minder telefoontjes
Meetkunde: het Delisch probleem
Meetkundige plaats van de constante hoek
Meetkundige rij
Met de Ti-83 van een getallenreeks een formule opstellen
Met ongelijkheidsschema oplossen
Met welke beginwaarde is er convergentie?
Miller-veelvlak en Archimedische lichamen
Minimale oppervlakte
Minimale oppervlakte van een bloempot
Minor en major bij gulden snede
MOD berekenen
Module rekenen
Modulo rekenen cryptografie
Modulorekenen
Moeilijke vraag over asymptoten
Moeilijke vraag over logaritmen
Money Wheel
Morse
Muntstukken gooien
Muziek en sinus relaties
Naamnummers en telefoonnummers
Naieve methode
Natuurlijke getallen
Natuurlijke getallen
Natuurlijke getallen
Nederlandse namen voor halfregelmatige veelvlakken
Negatieve en gebroken exponenten
Negatieve getallen
Negatieve oppervlakte
Negen stemmers uit een stemlokaal
Newton-Raphson
Niet-Euclidische Meetkunde
Nomogrammen
Nomogrammen
Normaal waarschijnlijkheidspapier op de GR
Normaalkromme met Ncd zonder lower
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulhypothese
Nulpunt berekenen
Nulpunt berekenen exact
Nulpunten
Nulpunten
Nulpunten derdegraads functie
Nulvector
Numerieke afgeleide
Nummerborden
Nut van de formule van Cardano
Obelisk
Octaeder en inhoud
Omgeschreven cirkel
Omrekenen
Omrekenen van het tientallig naar het achttallige stelsel
Omtrek van de aarde
Omwentelingslichaam
Omzetten van een formule
Onderzoek doen naar de gulden snede
Oneigenlijke limiet met wat gonio
Ongelijkheden oplossen
Ongelijkheid met absolute waarden
Ongelijkmatige rechthoek
Online controleren integreren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren (a5 - a)
Op hoeveel manieren kan je het berekenen?
Op mijn GR willen e en ln niet tekenen
Op normaal waarschijnlijkheidspapier de standaarafwijking aflezen
Opgave
Oplossen machtsfunctie
Oplossen van 2∑cos(x) - cos(2x) = 0
Oplossen van complexe vergelijkingen
Oplossen van cos vergelijking
Oplossen van een derdegraads vergelijking
Oplossen van een functie
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking met e
Oplossen van een vergelijking met verschillende machten
Oplossen voor welke waarde van a twee parabolen 1 punt gemeenschappelijk hebben
Oppervlak van een oneindig lange vaas
Oppervlakte
Oppervlakte berekenen omwentelingslichaam
Oppervlakte afgeknotte kegel
Oppervlakte dodecaŽder
Oppervlakte kegelmantel berekenen uit cirkel
Oppervlakte van een bol
Opstellen functievoorschriften
Opstellen van een tweedegraadsvergelijking
Optimaliseren
Optimaliseren
Ornamentale kunst
Overeenkomst van vlakke graaf en kleurenprobleem
Overlevingskans van insecten
Pantheon en Gulden Snede
Papyrus Rhind probleemstelling 24
Parabolen
Paraboolformule berekenen
Parallellogram in een cirkel
Parameterfuncties
Parameters en hun spiegelbeeld
Parametervoorstelling cilinder en bol
Partieel integreren x ln(x)
Pascal`s driehoek
Past de hele wereld bevolking in Nederland?
Penalties
Percentage
Perfect vierkant
Periodieke breuken
Periodieke breuken
Permutaties
Permutaties voor een woord
Perspectief tekenen
Pi benaderen de methode van Archimedes
Pi berekenen ivm Cesaro en Kreweras.
Pi en phi
Pi in relatie met het getal e
Pincode
Pincode
Pincode
Plotten in radialen
Poincarť Hyperbolic Disk
Poincarťschijf
Poisson verdeling
Poisson verdeling
Poissonverdeling
Poisson-verdeling
Pokeren
Poolvergelijking
Poolvergelijking opstellen van een lijn
Poolvergelijkingen
Praktische opdracht
Praktische opdracht over groei
Praktische opdracht poker!
Praktische opdracht staatsloterij
Prentententoonstelling
Priemfactorisatie
Priemfactorontbinding
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen (Goldbach)
Priemgetallen (ook ivm Goldbach)
Prijselasticiteit van de vraag
Prijzen bij de supermarkt Cornelissen
Primitief pythagoreisch drietal
Primitieve
Primitieve
Primitieve
Primitieve pythagoreÔsche tripels
Primitive a/bx+c
Primitiveer 5cos^2(4t)+0,5[pi]
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren als je geen regel kunt gebruiken
Primitiveren lengte functie van een grafiek
Primitiveren met de substitutiemethode
Primitiveren van e
Primitiveren van een functie
Primitiveren van een quotient van twee veeltermen
Primitiveren van Tan(x)
Probleem bij derdemachts vergelijking
Probleem met een formule
Probleem van Buffon in een rechthoek
Probleem van Graaf de Buffon
Probleemstelling 72 Papyrus Rhind
Problemen bij kansberekening
Problemen met een formule
Procenten
Procenten
Profielwerkstuk
Profielwerkstuk Geschiedenis van de Wiskunde
Profielwerkstuk Keltische kunst
Puntsymmetrische logo`s
Puntverzameling
Pythagoras - rechthoekige driehoeken waarbij twee zijden ťťn verschillen
Pythagoras drietallen
Pythagoras en Babyloniers
Pythagoreische drietallen
PythagoreÔsche tripels
Quotientregel
R aflezen en de verschuiving
Raadsel
Raaklijn
Raaklijn
Raaklijn aan 2 functies
Raaklijn aan functie door bepaalde y
Raaklijn bepalen, maar met maar een punt gegeven ?
Raaklijn berekenen
Raaklijn door een punt
Raaklijnen
Raaklijnen
Raaklijnen
Raakpunten voor t oplossen
Radioactief verval
Random/Integer Routine Op HP39G Rekenmachine
Rangnummerformule
Rangnummerformule
Re: 2log x = 4log (2x +1)
Re: Aantal munten
Re: Afgelegde afstand van een punt van een sinusfunctie
Re: Afgeleide natuurlijke logaritme
Re: Afknotten van een regelmatig twaalfvlak
Re: Afleiding somformules van rekenkundige en meetkundige rijen
Re: Afnemende daling
Re: Afrondingsregels en wetenschappelijke notatie
Re: Algebraisch oplossen van 2sinx=sin2x
Re: AlgebraÔsche bewijsvoering van de driehoek van Pascal
Re: Analytische meetkunde
Re: Babylonische wiskunde
Re: Berekenen rentepercentage
Re: Berekeningen met sinus, cosinus en tangens
Re: Betreffende niet-Euclidische meetkunde
Re: Bewijs directe formule rij fibonacci
Re: Bewijs directe formule rij fibonacci
Re: Bewijs van de stelling van Euler
Re: Bewijs voor de afgeleide van een exponentiele functie
Re: Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Re: Bewijzen
Re: Binair aftrekken
Re: Binaire getallen delen
Re: Binaire getallen vermenigvuldigen
Re: Binaire getallen vermenigvuldigen
Re: Booglengte van de parameterkromme
Re: Braille voor muziek
Re: Breuken
Re: Breuken en vervolgens integreren
Re: Breuken in zestalligstelsel
Re: Breukensplitsen
Re: Breuksplitsen in vier termen?
Re: Buigpunt bewijzen
Re: Christiaan Huygens
Re: Combinaties van drie producten
Re: Constante hoekstelling 3
Re: Coordinaten snijpunt
Re: Cycloide
Re: Dayzers
Re: De afgeleide van de wortel van sin(x)
Re: De eigenschappen van 2 lijnen
Re: De formule van Euler
Re: De inhoud van een kegel
Re: De invloed van Thales en Euclides
Re: De lengte van een grafiek
Re: De stelling van Pythagoras op een bol
Re: De wortel of tot macht op rekenmachine
Re: Deelpunten op een lijnstuk
Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Derdegraads vergelijking
Re: Derdegraadsvergelijking
Re: Derdegraadsvergelijkingen en snijpunten met de x-as
Re: Derdemachts wortel uit een complex getal
Re: Differentiaal
Re: Differentiaalvergelijking
Re: Differentiaalvergelijking oplossen
Re: Differentieren sin cos
Re: Dobbelstenen en kansen
Re: Doelfunctie
Re: Driehoek van pascal
Re: Dubbele steekproef
Re: Een formule geven
Re: Een fractal met behulp van phi
Re: Een functie afleiden
Re: Een recursieve formule
Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Enquete
Re: Evenwichtsverdeling bij migratiematrix
Re: Examenscore
Re: ExponentiŽle verbanden
Re: Exponentiele vergelijking oplossen
Re: Extrapoleren
Re: F1≤ +F2≤+F3≤+...+Fn≤=?
Re: Fibonacci en de gulden snede
Re: Formule N-R
Re: Formule opstellen
Re: Formule van Cardano
Re: Fout bij plotten een functie met gebroken exponenten
Re: Franse Roulette
Re: Geen grootste getal
Re: Getal ontbinden in priemgetallen
Re: Grafiek van een ellips
Re: Groepentheorie van Galois
Re: Grootste getal in bepaalde vorm
Re: Grootste vierhoek
Re: Handig tellen
Re: Hellinggrafiek
Re: Hellinggrafieken benaderen
Re: Herleiden goniometrische functie
Re: Het lukt niet
Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Het somteken
Re: Het somteken
Re: Hoe bereken ik de gulden snede van een getal?
Re: Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Re: Hoe groot is de kans dat je iemand met dezelfde pincode tegenkomt?
Re: Hoe kun je de wortel uit een negatief getal trekken?
Re: Hoe schrijf ik een als functie van
Re: Hoekgrootte van de tetraŽder
Re: Hoogtelijnen in een gelijkbenige driehoek (analytisch)
Re: Inhoud cilinder in kegel
Re: Inhoud van een dodecaeder
Re: Integratie bij standaardnormale verdelingen
Re: Integreer
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: INV toets op casio fx-28ms
Re: Kansen berekenen
Re: Kettinglijn op verschillende hoogtes
Re: Koffiebekertje
Re: Kogelbaan
Re: Kortste route in vierkant
Re: Kwadratische rij - priemgetallen
Re: Lambda
Re: Levy Fractal
Re: Lijnstuk
Re: Lineaire functie
Re: Linkergrens/rechtergrens
Re: Lissajous-figuren
Re: Ln primitiveren
Re: Logaritmen algebraisch oplossen
Re: Logaritmische vergelijking oplossen
Re: Maantjes van Hippocrates
Re: Meer of minder telefoontjes
Re: Meetkunde: het Delisch probleem
Re: Minimale oppervlakte van een bloempot
Re: Mobiusband
Re: MOD berekenen
Re: Modulo rekenen cryptografie
Re: modulorekenen op TI-86
Re: Naamnummers en telefoonnummers
Re: Newton en Raphson
Re: Niet helemaal eerlijk spel
Re: Normaal waarschijnlijkheidspapier op de GR
Re: Nulpunten
Re: Oneigenlijke limiet met wat gonio
Re: Online controleren primitiveren
Re: Ontbinding van derdegraadsvergelijking
Re: Opgave
Re: Oplossen van een derdegraads vergelijking
Re: Oppervlakte
Re: Oppervlakte cycloide
Re: Opstellen van een tweedegraadsvergelijking
Re: Optimaliseren
Re: Paradox van Zeno en snelheid
Re: Parametervoorstelling van een bol
Re: Perfect vierkant
Re: Pincode
Re: Poissonverdeling en exacte waarde berekening
Re: Pokeren
Re: Poolvergelijking
Re: Praktische opdracht wiskunde tariefeenheden
Re: Priemfactorisatie
Re: Priemgetallen
Re: Primitiveren van een functie
Re: Probleem met een formule
Re: Probleem met TI-84 Plus
Re: Procenten
Re: Procentpunten
Re: R aflezen en de verschuiving
Re: Raaklijn
Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Raaklijn berekenen
Re: Raaklijn door een punt
Re: Re: 2 nummerborden
Re: Re: 3de graads vergelijkingen
Re: Re: Aantal munten
Re: Re: Afknotten van een regelmatig twaalfvlak
Re: Re: Binaire getallen delen
Re: Re: Boxplot
Re: Re: De lengte van een grafiek
Re: Re: De wortel of tot macht op rekenmachine
Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Derdegraadsvergelijkingen en snijpunten met de x-as
Re: Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Re: Geen grootste getal
Re: Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Re: Hoe schrijf ik een als functie van
Re: Re: Kettinglijn
Re: Re: Lucky Day
Re: Re: Meetkunde: het Delisch probleem
Re: Re: Minimale oppervlakte van een bloempot
Re: Re: Oppervlakte
Re: Re: Parametervoorstelling van een bol
Re: Re: Probleem met een formule
Re: Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Re: Raaklijn berekenen
Re: Re: Raaklijn door een punt
Re: Re: Re: Aantal munten
Re: Re: Re: Afknotten van een regelmatig twaalfvlak
Re: Re: Re: Binaire getallen delen
Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Re: Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Re: Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Re: Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Re: Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Re: Re: Re: Aantal munten
Re: Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Re: Re: Re: Re: Aantal munten
Re: Re: Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Regressie
Re: Re: Re: Tekenen van complexe functies
Re: Re: Re: Vier oplossingen
Re: Re: Regressie
Re: Re: Somformule rij fibonacci
Re: Re: Spoel
Re: Re: Spoel
Re: Re: Stelling van Pythagoras
Re: Re: Tekenen van complexe functies
Re: Re: Tweedegraadsbenadering van een functie
Re: Re: Vereenvoudigen
Re: Re: Verzameling toppen
Re: Re: Vier oplossingen
Re: Reeks
Re: Reeksen
Re: Regressie
Re: Rekenpuzzel
Re: Riemann-integratie (ondersom)
Re: Roulette
Re: RSA vraag over e te berekenen en hoe verder
Re: Sn formule opstellen
Re: Snijpunt bepalen van twee functies
Re: Somformule rij fibonacci
Re: Somrijen
Re: Spoel
Re: Starters lampen
Re: Steekproef (tweezijdige toets)
Re: Stelling van Desargues
Re: Stelling van Pythagoras
Re: Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen met 3 onbekenden
Re: Straal van een bekertje op z`n kant
Re: Substitutie?
Re: Tan t = sin t
Re: Tekenen van complexe functies (3)
Re: Toetsen van hypothesen
Re: Twee irrationale getallen bij elkaar optellen
Re: Twee nummerborden
Re: Tweedegraadsbenadering van een functie
Re: Uitkomst z-waarde in de casio
Re: Vastgelopen differentiaalvergelijking
Re: Vectoren
Re: Verdubbelings- en halveringstijden
Re: Vereenvoudigen
Re: Vergelijking met wortel
Re: Vergelijking van een buigraaklijn
Re: Vergelijkingen en ongelijkheden
Re: Vermenigvulding van een lijn ten opzichte van een punt
Re: Verschuiving sinus functie
Re: Verwachtingswaarde functie
Re: Verzameling toppen
Re: Verzameling toppen
Re: Vier oplossingen
Re: Vijf ballen verdelen over 500 kopjes!?
Re: Waar gebruik je breuksplitsen voor in het dagelijkse leven?
Re: Waarde(n) van a voor raaklijn y = ax aan 3e-graads functie
Re: Wanneer is parabool/lijn=lijn?
Re: Wanneer is parabool/lijn=lijn?
Re: Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
Re: Wortels en breuken in verg
Re: Zonshoogte en plaats bepalen
Re: Z-waarde
Re: Zwaartepunt verdeelt zwaartelijn in twee stukken
Rechthoek in parabool
Rechthoekige boldriehoek
Recursie en rangnummerformules
Recursieformule
Recursieformules
Recursieve formule
Recursieve formule
Recursievergelijking
Reeks
Reeks van n≤
Reeksen
Regel van Simpson
Regelmatig afgeknotte kubus
Reg-optie
Regressie
Regressie
Rekenen in het zestigtallig stelsel
Rekenen met logaritmes
Rekenen met poolcoŲrdinaten
Rekenen met Romeinse getallen
Rekenregels logaritmen
Rekenregels machten en logaritmen
Remweg
Renteberekening
Repeterende vergelijkingen
Resetten rekenmachine
Rest 1
Richtingsveld
Riemann-sommen
Rij met wortel
Rijen en limiet
Rijen en reeksen
Rivier overzwemmen
Rondje met cos en sin
Roulette
Roulette
RSA
RSA vraag over e te berekenen en hoe verder
Ruit
Russische Roulette
Saccheri Vierhoek (euclidische en niet-euclidische meetkunde)
Scharnierpuzzel+constructie
Schatten van gemiddelde
Schatten, hoe doe je dat? (vraag 22)
Schrijf L als functie van Z
Schrijven als macht van 2
Semi-regelmatige vlakvulling
Significantie en H0- en H1-Hypotheses
Simpson (goniometrische formule)
Simulatie
Simuleren met de grafische rekenmachine
Simuleren van een tenniswedstrijd
Simuleren van Lotto
Simuleren van meerkeuzevragen met percentage
Sinus naar cosinus en andersom
Sinus vergelijking oplossen
Sinusfunctie van de ademhaling en het hartritme
Slagen rijexamen
Sn formule opstellen
Snelheid bereken
Snijpunt bepalen
Snijpunt bepalen van twee functies
Snijpunt exact uitrekenen van twee formules
Solver op het examen
Som- en verschilformule tangens
Som van een rij met de CASIO
Som van meetkundige rij op TI-83
Somformule rij fibonacci
Somfrequentiepolygoon
Somrij
Somrij voor sparen plus jaarlijkse inleg
Somteken invoeren
Sparen en aflossen
Sparen in Excel
Spiralen in het zonnebloemmotief
Spoel
Sport uitslagen manipuleren
Staartdelingen van decimale breuken
Staartdelingen zonder precieze uitkomst
Staatsloterij verwachtingswaarde
Standaard normale verdeling
Standaardafwijking
Standaarddeviatie op de Casio CFX-9850GB plus
Standaardfuncties
Stapje
Statistische diagrammen
Steekproef (tweezijdige toets)
Steekproefgrootte formule
Stel een functievoorschrift op
Stelling Pythagoras Niet Euclidische Meetkunde
Stelling van de constante hoek2
Stelling van Desargues
Stelling van Euler
Stelling van Pythagoras
Stelling van pythagoras
Stelling van pythagoras op een bol
Stelling van Thales
Stelling van Thales
Stelsel oplossen
Stelsel oplossen
Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen met 3 onbekenden
Sterftekans
Stochast
Stochasten en hun verwachtingswaarde
Straal van een bekertje op z`n kant
Stuksprijs
Substitutie?
Systematisch anagrammen maken
Talstelsels omrekenen
Tan t = sin t
Tan(c x arctan(breuk) (Machin)
Tangens 5/6 pi
Taylorreeks
Taylorreeks van Ln(x)
Tekenen gulden snede
Tekenen van grafiek
Tekenschema van afgeleide maken
Teksten typen
Telprobleem wiskunde B-dag
Tetrapak
t-formules
TI-84+ SE; Analoge klok
Tijdruimte continuum
Toepassen kettingregel op cos x
Toepassing van de driehoek van Pascal
Toepassingen binair stelsel
Toepassingen van pi in de praktijk
Tovervierkant
Tovervierkanten
Tovervierkanten (vermenigvuldiging)
Transcendentaal getal
Transformaties
Trekking zonder terugleggen
Trillingstijd en veerconstante
Twee nummerborden
Twee of meer dezelfde cijfers in een pincode
Twee rechten gesneden door een steunrechte
Tweede afgeleide met ketting
Tweedegraadsbenadering van een functie
Tweedegraadsformule
Tweedegraadsvergelijkingen
Tweetal natuurlijke getallen
Uitkomst z-waarde in de casio
Uitslag balk
Uitwerken van de afgeleide na toepassing kettingregel
Vaasmodel
Valversnelling bepalen dmv een slinger
Van impliciete algemene oplossing naar expliciet
Variantie bij een schatter
Vastgelopen differentiaalvergelijking
Vastzetten variabelen
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren en matrices
Vectorrekening
Veelhoeken in een cirkel
Veeltermbreuken
Veeltermbreuken
Veeltermbreuken
Veeltermbreuken
Veeltermfuncties
Veelvlakken
Verandering van snelheid
Verband?
Verdeling man/vrouw over diverse taken
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen functievoorschrift na differentieren
Vergelijking
Vergelijking 2 onbekenden
Vergelijking Euler`s lijn
Vergelijking met logaritmen
Vergelijking met onbekende macht TI-83 plus
Vergelijking met wortel
Vergelijking met wortels
Vergelijking natuurlijke logaritme!
Vergelijking omschrijven
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossing waar ik echt niet uitkom
Vergelijking raaklijn
Vergelijking van de 3e graad exact oplossen
Vergelijking van de afgeleide oplossen
Vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijkingen met wortels op 0 herleiden
Vergelijkingen oplossen met de GR
Vergelijkingen van exponenten
Vergelijkingen van vlakken
Verhaaltjessom
Verhoudingen
Verhoudingen, procenten
Verkeer en files
Vermogen windmolen verklaren
Verschil TI83 en TI83plus
Verschil tussen combinatie en permutatie
Verschillende vergelijkingen en formules
Verschuiving sinus functie
Vertellers, onwetenden en zwijgers
Verwante hoeken
Verwanten aan de Fibonacci getallen
Verzameling toppen
Verzameling toppen
Vier oplossingen
Vierde dimensie
Vierdegraadsvergelijking
Vierkantswortels
Vierkleurenprobleem
Vierkleurenprobleem
Viervlaksgetallen
Vijfhoeksgetallen
Vijfhoeksgetallen
Vijfhoeksgetallen
Vlakke meetkunde en vectoren
Vlakverdeling in de kunst Max Bill
Volgorde
Voor welke waarden is tan x = x?
Voorouders
Voorwaardelijke kansen en onafhankelijkheid
Vraag met betrekking tot integraal vergelijking
Vraag over Schatten
VU - grafiek
Vuistregel voor reeks van sinus
Waar gebruik je breuksplitsen voor in het dagelijkse leven?
Waar kan ik het in mijn po binomiale verdeling over hebben
Waar vind ik informatie over de wiskunde achter de speltheorie?
Waarde van p vinden
Waarde(n) van a voor raaklijn y = ax aan 3e-graads functie
Waarnemingsvergelijking van de achterwaartse insnijding
Waarom is $\pi$ zo belangrijk in de wiskunde?
Waarom is sin delta x/delta x = 1 en niet 0 ( x in radialen)
Waarom zo`n dure rekenmachine ?
Wanneer ben je te groot of te klein?
Wanneer domein wanneer bereik
Wanneer hebben twee lijnen een snijpunt?
Wanneer is een parabool gedeeld door een lijn nog steeds een lijn?
Wanneer is parabool/lijn=lijn?
Wat heeft de laatste stelling van Fermat te maken met kansrekening?
Wat is absolute waarde?
Wat is de MacLaurin reeks?
Wat is de oplossing van sin(x)=cos(x)
Wat is de primitieve van deze functie?
Wat is een `shear`?
Wat is een argument?
Wat is het bewijs voor deze rekenregel?
Wat is het verschil tussen log en ln?
Wat is kansberekening?
Wat is lineaire, kwadratische en exponentiele regressie?
Wat is perspectief?
Wat voor verschillende cryptosystemen zijn er?
Wat wordt er bedoeld met een vijfvoud?
Wat wordt er in een grafiekenbundel weergegeven?
Wat zijn directe en recursieve formules?
Wat zijn dubbele en driedubbele aantrekkers?
Webgrafiek
Webgrafiek
Wedstrijdschema 8 teams - 2 spelletjes
Weeg probleem! (13 munten)
Weging proefwerken
Welk diagram moet ik kiezen?
Welke manieren zijn er om vergelijkingen op te lossen?
Werking van de eerste rekenmachine
Werkstuk over functies
Wet van Zipf
Wie de bisectiemethode heeft uitgevonden?
Wie is Arthur?
Wie was de ontdekker van de derdegraads vergelijkingen?
Winstverwachting
Wiskunde A of B
Wiskunde achter frans roulette
Wiskunde B1 of B12
Wiskunde cursus
Wiskunde in het dagelijks leven
Wiskunde in verschillende landen
Wiskunde inzicht en vwo deelcertificaat
Wiskundig raadsel
Wiskundige modellen (optimaliseren)
Wiskundige tel- en rekenapparaten
Wiskundigen betrokken bij het vinden van de abc-formule
Wortel
Wortel in vergelijking
Wortel maal wortel is geen wortel
Wortelfunctie
Wortelfunctie
Wortelfuncties
Wortelfuncties
Wortels
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
X + delta x
X oplossen in gebroken vergelijking
X(y) vinden uit y(x)
Y top berekenen bij e functie
Zelf een schoolexamen maken
Zelfbedachte formule
Zestallig stelsel
Zeven-voud
Zijde berekenen van een willekeurige driehoek
Zijde van een driehoek berekenen waarvan je maar 1 zijde hebt gegeven
Zijn er 13 halfregelmatig veelvlakken of zijn het er meer?
Z-waarde
Zwaartekracht
Zwaartelijnen

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3