De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

2de graad ASO

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

11110000
2 programma-opdrachten
2de graads vergelijkingen
5 ballen verdelen over x bekers
Aantal cijfers
Aantal eentermen in een opgave
Absolute waarde
Afgeleide en tweede afgeleide
Afstand punt-rechte
Afstand van een punt tot de rechte - formule
AlgebraÔsch rekenen met 3 onbekende coŽfficiŽnten
Analytisch aantonen dat diagonalen vierkant loodrecht delen en even lang
Analytische bewijzen
Berekenen interest
Berekenen zonder rekenmachine
Bestaansvoorwaarde
Bewijs kwadraat driehoek
Bewijs met omtrekshoeken en middelpuntshoeken
Bewijs parellogram
Bewijs snijpunt
Bewijs twee stralen
Bewijs van de overstaande zijden
Bewijs van driehoek ABC met zwaartelijn Za
Bewijs x in rechthoek
Bewijs zwaartelijnen in willekeurige driehoek
Bewijzen
Bewijzen
Bikwadratische vergelijkingen
Binnenbissectrices van een parallellogram
Bissectrice bewijzen
Breuken vereenvoudigen
C het getal ?
Cartesische vergelijkingen
Congruentiekenmerken van driehoeken
Constante functies
Cosinus sinus en tangens
De 3 klassieke problemen in de wiskunde
De meetkundige rij zoeken
De sinus en cosinus van een rechte hoek
De tekens van het binomium van Newton
Deelbaarheid
Delen bij veeltermen
Delen door x - a
Derdegraadsvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen (variatie der constanten)
Doorsnede kubus
Driehoeksmeting
Een kanon, een granaat, een vliegtuig en de afstand
Een meetkundige rij
Een misleidende grafiek
Een moeilijk bewijs
Een oefening
Een rij oplossen
Een vaas bevat 12 blauwe, 4 groene en 5 rode knikkers
Ellips bij 2 punten en het middelpunt gegeven
Enkele vraagjes
Euclidische deelalgoritme
Euclidische deling
Euclidische deling
Euclidische deling
Euclidische deling
Euclidische deling
Euclidische deling
Evenwichtstemperatuur
Expliciet en een recursief voorschrift
Expliciet voorschrift
Formule omtrek cilinder, bol en kegel
Gelijkvormige driehoeken
Gelijkzijdige driehoek in een cirkel
Goniometrie
Goniometrische vergelijking
Grafiek constante functies
Grafiek eerstegraadsfuncties
Grafiek van een eerstegraadsfunctie
Grondformule goniometrie
Grondformule goniometrie
Het drie deuren probleem
Het kwadraat van een tweeterm
Hoe beginnen aan goniometrische vergelijkingen?
Hoe bepaal ik deze som ??
Hoe inhoud van piramide berekenen
Hoe noemt men dit?
Homothetie-centrum
Hoogtepunt geeft middelpunt
Id-nummer
Ijken van assen
Kans op een gezin met 5 kinderen met 3 jongens en 2 meisjes
Kansen en een scheikundeproef
Knikkers
Land verdelen
Lengte van een boog berekenen (in excel)
Limieten van rijen - Uitleg
Logaritmische spiraal
Loodrechte stand op een rechte
Macht van een decimaal getal
Moeder is 27 jaar ouder dan haar dochter
Munt driemaal opgooien
Nul tot de macht nul
Oefening bij reststelling
Oefening ontbinden in factoren
Oefening op inprodukt van vectoren
Oefeningen op identiteiten
Omtrek
Onafhankelijke - afhankelijke variabele
Onderzoeken van het tekenverloop
Oneindig maal nul
Ontbind in factoren
Ontbinden in factoren
Piramide met regelmatige vierhoek als grondvlak
Plaats van getallen op de getallenlijn
Procenten
Programmabeveiliging
Pythagoras
Raaklijn
Raaklijnen en raakpunten aan de cirkel
Raaklijnen uit een punt buiten de cirkel
Re: aantal eentermen in een opgave
Re: 5 ballen verdelen over x bekers
Re: Absolute waarde
Re: Afstand van een punt tot de rechte - formule
Re: Bestaat afrond formule?
Re: Bewijs snijpunt
Re: Bewijs twee stralen
Re: Constante functies
Re: Derdegraadsvergelijkingen
Re: Een rij oplossen
Re: Gelijkzijdige driehoek in een cirkel
Re: Goniometrie
Re: Het kwadraat van de som
Re: Hoe kun je weten op hoeveel nullen n! eindigt?
Re: Land verdelen
Re: Limieten van rijen - Uitleg
Re: Loodrechte stand op een rechte
Re: Oneindig maal nul
Re: Raaklijn
Re: Raaklijnen uit een punt buiten de cirkel
Re: Re: aantal eentermen in een opgave
Re: Re: Derdegraadsvergelijkingen
Re: Re: Raaklijnen uit een punt buiten de cirkel
Re: Re: Snijdende koorden
Re: Re: Zwaartelijn uit rechte hoek ve rechth driehoek =helft schuine zijde
Re: Regelmatige piramide
Re: Snijdende koorden
Re: Stelling van Thales - evenwijdige projecties
Re: Symmetrische getallen zijn deelbaar door 11?
Re: Thales oefening
Re: Vereenvoudig:
Re: Vergelijking van een cirkel
Re: Vergelijking van een cirkel bij 2 gegeven punten en een straal
Re: Vierkantswortel
Re: Vlakken die loodrecht staan op een rechte
Re: Voorschrift van een veeltermfunctie
Re: Vraagstuk
Re: Vraagstuk functies
Re: Wie trekt er aan het kortste eind?
Re: Zwaartelijn uit rechte hoek ve rechth driehoek =helft schuine zijde
Redeneeroefeningen
Regel Van Horner
Regelmatige piramide
Regelmatige veelhoeken
Rekenen met kansen
Rekenkundige en meetkundige rijen
Rekenkundige rijen
Rekenkundige rijen
Rekenkundige rijen
Rekenmachine
Rico bij eerstegraadsfunctie
Roofvogel en muis
Snijdende koorden
Som van een rekenkundige rij
Spelletje vier op een rij
Stelling van Thales
Stelling van Thales - evenwijdige projecties
Symmetrische getallen zijn deelbaar door 11?
Telproblemen met Vendiagrammen
Thales oefening
Tijd
Tussenstappen voor de eerste n-termen in een meetkundige rij
Tussenstappen voor de eerste n-termen in een rekenkundige rij
Twee maal gooien met een dobbelsteen
Tweedegraadsfuncties die aan gegeven voorwaarden voldoen
Tweedegraadsvergelijkingen
Van onbegrensd decimaal getal naar breuk met TI83?
Vectoren tekenen in derive
Veeltermfuncties
Veeltermvergelijking
Vereenvoudig:
Vergelijking
Vergelijking middenparallel
Vergelijking omgeschreven cirkel van driehoek
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een rechte
Vergelijkingen
Vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste graad
Vergelijkingen met 3 onbekenden
Verschuiving parabool naar het eerste kwadrant
Vierkansvergelijking met parameter
Vierkantsvergelijking
Vierkantsvergelijking
Vierkantswortel
Vierkantswortel zonder rekenmachine
Vlakken die loodrecht staan op een rechte
Voetbalwedstrijd met 2 soorten kaartjes...
Voorschrift van een veeltermfunctie
Vraagstuk
Vraagstuk driehoeksmeting
Vraagstuk elementaire functie
Vraagstuk functies
Vraagstuk leerlingenraad
Vraagstuk met vergelijking met 1 onbekende
Vraagstuk over rijen
Vraagstuk van Leonardo van Pisa
Vraagstukje over aantal brildragers
Vraagstukken ivm ongelijkheden van de 1ste graad met 1 onbekende
VWO-vraag goniometrische cirkel
Wat is de formule voor deze meetkundige rij?
Wat is een derdegraads vergelijking?
Wat is een meter?
Wat is een piramide?
Wat is een suplementaire hoek?
Wat is het domein van een functie
Wat is het verschil tussen congruentie en gelijkvormigheid?
Wat is het verschil tussen rijen en reeksen?
Wat zijn assegmenten?
Wiskunde probleem
Wiskunde probleem
Wiskunde probleem
Wondermooie tuin van de meetkunde
Zwaartelijn uit rechte hoek ve rechth driehoek =helft schuine zijde

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3