De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

De formule van Cardano en complexe getallen
De geschiedenis van de matrixrekening
De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
Hoe controleer ik met mijn rekenmachine wat de afgeleide is
Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
Hoe rekent een rekenmachine?
Kansberekening bij het weerbericht
Matrices, toepassingen en geschiedenis
Praktische opdracht over grafische verwerking
Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
Waarom spreekt men over de gulden snede?
Wat is correlatie en wat is regressie?
Wat is de contractiestelling?
Wat is de formule van de ellips?
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Wat zijn pi , e en phi?
Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
Welke soorten getallenstelsels zijn er?
Chinese reststelling
`Semiperimeter` in het Nederlands
-1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, ___
1/tan x
2 formules samenbrengen tot een abc-formule
2 functies, op welk punt gelijk hellingstetal?
2 masten
2*2-matrix en de rij van fibonacci
3 moeilijke afgeleiden, hoe begin ik hieraan?
3de graads vergelijkingen
3-dimensionale bewijzen van Pythagoras?
3e en 4e graads vergelijkingen en complexe getallen
5 knikkers kiezen, hoeveel mogelijkheden?
7 staat tot 343 zoals 3 staat tot?
A moet 6 ogen gooien met 2 dobelstenen en I moet 7 ogen gooien
a0 = 1
A4tje vouwen
Aanschaf rekenmachine
Aantal decimalen van pi record
Aantal jaren berekenen bij gegeven eindbedrag en rentepercentage
Aantal manieren bepalen om een bestuur te kiezen
Aantal manieren om 10 te gooien met 4 dobbelstenen
Aantal mensen met dezelfde pincode
Abc formule
Abc formule
Abc formule maken
Abc-formule bewijs
Abc-formule, de wortels
Abelse vergelijking
Actie van een supermarkt
AEX en de Dow Jones
Afgeknotte kubus
Afgeknotte octaŽder
Afgeknotte piramide met een bekende inhoud
Afgeleide
Afgeleide berekenen
Afgeleide cirkel, bol en cilinder
Afgeleide en bereik
Afgeleide functie van een logaritmische functie
Afgeleide natuurlijke logaritme
Afgeleide sin en cos
Afgeleide tussen haakjes
Afgeleide van (x - (1/x))^2 ???
Afgeleide van de sinus, cosinus en tangens
Afgeleide van een product van functies
Afgeleide van f(x)
Afgeleide vinden van een wortel
Afgeleiden van de rij van Fibonacci
Afgeleiden van een functie met machten en wortels
Afleiden formule bij parabool
Afleiden formule parabool
Afleiden formule samengestelde trillingen
Afleiden regressievergelijking
Afleiden v/e somformule van reken-meetkundige rij
Afronden met de rekenmachine
Afronden wiskunde a1,2
Afstand berekenen met weinig gegevens
Afstand tussen 2 punten in een cirkel
Afwijking bij radarmeters
Algebra
AlgebraÔsch oplossen dus zonder rekenmachine
Algemene formule voor (a+b+c)n
Algemene formule voor (a+b+c+d)n en de invulling van de lagen
Algemene formule voor (ax+b)t
Algemene formule voor inhoud afgeknotte kegel
Algoritme - oplossen van tweede-graadsvergelijking
Algoritme netwerk
Algoritme van euclides
Al-Khwarizmi
Allemaal jongens en meisjes
Alternatieve manier voor oplossen van kwadratische vergelijkingen
Alternatieve methode kansrekening
Amerikaanse nummerborden
Analytische meetkunde
Anders schrijven van de afgeleide met ln
Animatie van Tartaglia
Applicaties
Archimedes en Snellius
Arctan reeksen
Arctanx = 1/tanx ?
Argument van z weergeven in een formule?
Aristoteles
Astronomie en ruimtemeetkunde
Asympoten bepalen van een functie
Asymptoot
Asymptoten
Asymptoten en andere dingen
BacteriŽn en rekenen met groeifactoren
Balanceren
Barcodes
Batterijen
Bedenker formule exponentiele groei
Beeldcompressie door fractals
Beeldpunt
Begrenzen
Belangrijke wiskundigen voor fractals
Belastingvoordeel
Beltrami klein
Bepaal raakpunt
Bepalen vergelijking vlak V en W
Bepaling van de toppen van een grafiek
Bereik berekenen
Bereken de coŲrdinaten van de raakpunten
Bereken de kans dat men geen aas krijgt
Bereken het hellingsgetal
Bereken primitieve functies
Bereken sin Ŗ en tan Ŗ
Berekenen coŲrdinaten
Berekenen van de evenwichtswaarde
Berekenen van de maximale waarde
Berekening met sin≤x
Berekening percentage, grenswaarde, gemiddelde en standaardafwijking
Berekening pi volgens Archimedes
Berekeningen in een balk
Berekeningen van Thales
Beschrijvende statistiek
Beste strategie spel met lucifers
Betekenis van een afgeleide in de economie
Bevolkingspiramide
Bewegingsvergelijkingen en punten van de raaklijn
Bewijs afgeleide tangens
Bewijs cos(t-u)=cos(t)cos(u)+sin(t)sin(u)
Bewijs dat ez = e(i.phi)
Bewijs exponentenregel
Bewijs hoekensom driehoek
Bewijs productregel
Bewijs regel van Hudde
Bewijs som van rij getallen
Bewijs van de 3 dimensionale stelling van pythagoras
Bewijs van de sinusregel
Bewijs van een limiet
Bewijs van oppervlakte van figuren
Bewijs van Pythagoras volgens Da Vinci
Bewijs voor de formule van Euler
Bewijzen
Bewijzen
Bewijzen dat pi irrationaal en trancedentaal is
Bewijzen formules voor de oppervlakte van vlakke figuren
Bewijzen van de stelling van Pythagoras
Bewijzen: parabool bij produkt van twee lijnen
Binaire codes
Binaire codes
Binaire codes en computers
Binaire getallen
Binaire notatie
Binomiaalcoefficienten
Binomiale kansen en VU-stat
Binomiale kansverdeling
Binominale kansberekening
Binominale kansberekening met als onbekende n op de Casio uitrekenen
Binomium van Newton (vervolg)
Binomium van Newton
Binomium van Newton
Binomium van Newton, driehoek van Pascal en de kromme van Gauss
Bionium van Newton en driehoek van Pascal
Bissectrices
Bloedonderzoek
Boerenvermenigvuldiging
Bolle zijde van een veeltermfunctie
Bollenstapelen
Bolmeetkunde
Bolpuzzel
Bolpuzzel
Bolstapeling en gewone stapeling
Boogbrug
Boom van Pythagoras
Bosman`s boom van Pythagoras
Bouten en moertjes
Brandpunt
Breedtegraden
Breuk vereenvoudigen
Breuken
Breuken reeks
Breuken splitsen
Breuksplitsen
Bruggen
Bruggen
Buigpunt van goniometrische functie
Buigpunt van grafiek van functie
Buigpunten / toppen
Buigraaklijn
Buurgetal van Pi
C14 methode
Cardano
Cardano
Cardano
Cardano
Cartografie
Casio CFX-9850CG Plus > formule van de n-de term, Un
Character per inch
Cijferreeks
Cijfers en getallen
Cijfers over de overlevingskans
Cilinder
Cilinder
Cilinder grootte
Cirkelkoorde
Cirkels in een cirkel
Cirkelstelling van Descartes
Coderingssystemen
Coderingssystemen en pincode
Collineaire punten
Combinatie of permutatie?
Combinatiemethode
Combinaties en permutaties
Combinaties en permutaties: het verschil
Combinaties van paarden en ruiters
Combineren?
Complementaire kansen
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen en 3e graadsvergelijkingen
Complexe getallen in fractals
Complexe getallen in GR
Complexe getallen met 3de machtswortel voor Casio
Complexe getallen ordenen van klein naar groot
Complexe getallen, bewijs stelling van de Moivre
Conchoide
Conchoide
Conclusies trekken op basis van een enquete in Zaandam
Conflictlijn tussen ellips en lijn
Constructie regelmatige veelhoeken (met uitsluitend passer en lineaal)
Constructie van een regelmatige vijfhoek
Constructie van een regelmatige zevenhoek
Construeren doorsneden
Construeren hoogtelijn
Contractiestelling
Controle differentiŽren en algebraisch tijdstip berekenen
Controlecijfers
Convergentie criteria
CoŲrdinaten van het snijpunt berekenen
CoŲrdinaten van snijpunt berekenen van twee lijnen dmv vectorvoorstellingen
Correlatie en regressie
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Correlatiecoefficient (zonder tabel met gegevens)
Cos functie
Cosinus vergelijking
Cosinusregel in excel
Cosinusregel voor bolcoŲrdinaten afleiden
Cryptografie
Cryptografie
Cryptografie/cryptologie
Cycloide
Cycloide - formules en toepassingen
Cycloide of cirkelvormige baan?
Dayzers
De achtste term van het binomium van Newton
De afgeleide functie
De afgeleide functie
De afgeleide van een goniometrische functie
De afgeleide van sin, cos, tan
De afmetingen van de grootste oppervlakte
De afstand tot de vlaggestok
De andere kant van de rij van Fibonacci
De asymptoot bepalen
De beperkingen van TI-83
De bomen van Pythagoras: dimensie
De boom van Pythagoras
De bridgeclub en Esther
De Buffon
De diagonalen in het vierkant in de parallellogram?
De eerste 10 termen van de rij van Fibonacci
De eerste vijf termen uitrekenen
De Egyptische wiskunde
De formule bepalen van een reeks getallen?!
De formule van Flesch
De geschiedenis van het differentiŽren
De getallen van Fibonacci
De hoofdstelling van de algebra
De inhoud en de oppervlakte van een dodecaŽder
De inhoud van een boom berekenen
De kans op de lotto 5 getallen en kleur goed
De kwadratische rij
De kwadratuur van een cirkel
De mediaan, q1 en q3 aflezen uit somfrequentiepolygoon
De minimale hoeveelheid karton berekenen van een balk met onbekende zijdes
De namen van Archimedische lichamen?
De normale verdeling
De nulpunten van een veeltermfunctie
De oogbalsituatie
De oplossing van twee functies
De pitten in een zonnebloem en de Gulden Hoek
De poisson verdeling
De Poissonverdeling
De populatie voorspellingsmatrix
De regel van Hudde
De regelmatige vijfhoek
De rij van alle priemgetallen
De rij van Fibonacci
De schaal van Beaufort omrekenen
De secretaris
De snelste route
De som van de ogen van 5 dobbelstenen
De som van macht
De stelling van Fermat
De stelling van Graaf van Buffon
De stelling van Menelaos, Pappos en Desargues
De stelling van Miquel
De stelling van Pythagoras en gelijkzijdige driehoeken
De stelling van Pythagoras en zeshoeken en halvecirkels
De tripel(8,15,17)????
De vergelijking van een parabool
De vierkantsvergelijking oplossen mbv de gulden snede
De wortel in het dagelijks leven
De wortelfunctie
De wortel-n wet
Decade van Pythagoras
Decimale binaire getallen
Deelvragen voor de stelling van Pythagoras
Delen
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Differentiaalquotient
Differentiaalvergelijkingen vloeistoffen
Differentialen
Differentiatie van logaritme
Differentiequotient
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
DifferentiŽren
Differentieren 1,05x
DifferentiŽren en complexe getallen
DifferentiŽren met een sinx en cosx
Differentieren met GR
Differentieren met meer dan twee kettingen
Differentieren oneven functie levert even functie en andersom
Differentieren van exponentiele functie
Differentieren van logaritmen
DifferentiŽren van logaritmen
DifferentiŽren, probleem met een functie
Differentievergelijking
Differentievergelijking - verzadigingsniveau bij bepaalde startwaarde
Discriminant
Dobbelen
Dobbelspel met 3 stenen
Dobbelsteen gooien
Dobbelstenen
Dobbelstenen en kansen
Dobbelstenen en kansen
Docenten en defecte kleurenmonitoren
Dodecaeder
Domein en bereik
Domeinvraag
Door priemfactorontbinding ggd+kgv vinden
Doorsnedes tekenen in een kubus
Doorzien
Dots per inch
Draaimolen met een ronddraaiende schommel
Draaimoment van deeltjes rond de oorsprong
Draaischijf met drieŽn, enen en een twee
Drie deuren probleem
Drie radiomasten met een zelfde bereik
Drie vragen over cirkels en stelsels
Driehoek van pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van pascal
Driehoek van pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van pascal
Driehoek van Pascal (uitwerking)
Driehoek van Pascal als Programma
Driehoek van pascal hockeystick
Drietallig getallenstelsel
Druk als functie van hoogte, en dan integreren!
Druk X-coordinaat uit in a n b
Dynamische modellen
Dynasys
Eb en vloed
Eb en vloed
Echt begrijpen van normale verdeling
Een aantal eenvoudige opgaven
Een afgeknotte bol
Een berekening met phi
Een breuk in een breuk
Een bridgeclub met 84 leden...
Een duidelijke definitie voor het gebruik van een somreeks
Een exponentiŽle functie anders schrijven
Een exponentiele functie schrijven als macht van e
Een exponentiŽle vergelijking
Een familie van krommen
Een formule vinden bji een kwadratisch verband
Een functie met een parameter p
Een kaartspel voor 2 spelers
Een kantelende gietpan
Een leuk onderwerp voor praktische opdracht wiskunde
Een lijn snijdt de grafiek loodrecht
Een lijn tekenen
Een logaritmische vergelijking oplossen
Een multiple-choice toets met 20 vierkeuzevragen
Een parabool is een kegelsnede. Wat is een kegelsnede?
Een regelmatig zeszijdig open prisma
Een rij in het herexamen VWO Wiskunde B12 van 2003
Een rij van een rij maken
Een rij van oppervlaktes
Een ruit
Een som met sigma
Een som van breuken
Een test met 12 vragen en een hockywedstrijd
Een vergelijking met een logaritme
Een vergelijking met logaritmen
Een vergelijking oplossen
Een vergelijking oplossen en een logaritmische functie
Een vertegenwoordiging kiezen van drie uit een vierde klas
Een verticale lijn door twee functies
Een werkstuk over parabolen
Een X aantal dobbelstenen met Y zijden
Eenvoudige breuksplitsing
Eenzelfde raaklijn aan twee krommen
Eerste graads vergelijking
Effectieve rente 2
Effectiviteit bolstapelingen
Egyptische geschiedenis
Eindwaarde met jaarlijkse inleg
Ellips - oppervlakte
Elliptische meetkunde
Emmy Noether
Empirische en theoretische kansen
Encryptie
Erlang b verliesformule
Ernstige verkeersongelukken, bijeenkomsten en de Poissonverdeling
Escher en het Droste-effect
Euclides zijn 23 definities
Euclides zijn volgelingen in de middeleeuwen
Euclidische deling
Euler - cryptografie
Euroloterij
Even of oneven?
Evenwichtsverdeling bij migratiematrix
Evenwijdige lijn construeren
Exact oplossen met algebra
Exact oplossen van vergelijkingen met machten
Examen vwo wiskunde B oude stijl
Examenopgave 2000-I opgave 3
Examenopgave wiskunde
Excel en histogrammen
Experimentele kansen
Exponenten en logaritmen
Exponentiele en logaritmische functies
ExponentiŽle en logaritmische functies
Exponentiele functies
Exponentiele groei
Exponentiele groei
ExponentiŽle groei
ExponentiŽle groei
Exponentiele groei in de natuur
ExponentiŽle vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
Exponentiele vergelijking oplossen
Extrapoleren
Extreme waarden
Extreme waarden
Extreme waarden
Extreme waarden van een functie berekenen
Faculteit, en het binomium van Newton
Familie van functies
Fibonacci en de Gulden Snede
Fibonacci puzzel
Fibonnaci Invoeren op de Casio 9850 GB
Figuren met dezelfde oppervlakte
Florence Nightingale
Formule Fibonacci
Formule maken
Formule maken voor een parabool met behulp van informatie
Formule maken voor een parametervoorstelling
Formule mbt vliegtuigen
Formule Omzetten
Formule oplossen
Formule opstellen
Formule opstellen
Formule opstellen van een parabool
Formule opstellen voor kans van bijv 1000
Formule P als functie van Q samenstellen ???
Formule Pythagoras afleiden
Formule rekenkundige rij
Formule relatie
Formule sinus
Formule van annuiteit
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano oplossen
Formule van Cardano oplossen
Formule van een stuiterbal
Formule van Euler
Formule van Meeh
Formule van Pick
Formule vereenvoudigen
Formule voor een schaatsbaan met twee rechte stukken
Formule voor meetkundige rij
Formule voor sin/cos/tan
Formule voor stralen
Formules
Formules bij een tienkamp
Formules maken
Formules schakelen
Formules vastzetten
Formules voor sin(36į) en tan(36į)
Formules voor volume en densiteit
Foutmelding Ti-83, invalid dim
Fractals
Fractals in de kunst
Frequentiepolygoon
Frequentieverdeling
Fruitautomaat
Fruitautomaat
Functie
Functie met absoluutstrepen
Functie met parameter
Functie met parameter
Functie van Ackermann
Functie van Euler
Functies
Functies eenvoudig schrijven
Functies met breuken
Functies met een parameter
Functies: kleiner en groter dan
Functievoorschrift omzetten naar f(x)=10^(ax+b)
Functievoorschrift parabool bij top en punt
Garages, auto`s en zo
Gebroken en negatieve getallen
Gebroken exponenten
Gebroken exponenten
Gebroken vergelijking en ongelijkheid
Geen buigpunt
Geheeltallig lineair programmeren
Gelijkbenige driehoek heeft gelijke basishoeken en Thales
Gemeenschappelijke periode
Gemiddelde berekenen en standaarddeviatie met GR
Gemiddelde hoogte ellips
Generende functies
Geometrische verdeling
Geremde groei
Geschiedenis differentieren
Geschiedenis van de binomiale verdeling
Geschiedenis van de goniometrie
Geschiedenis van het getal i
Getal 0 en oneindig
Getallen
Getallen rij
Getallen schrijven in andere getallenstelsels
Getallenrijen in de praktijk
Getallenstelsel
Getallenstelsel Maya`s
Getallenverzameling Z
Getallenverzamelingen
Goede rekenmachine
Gonio
Gonio
Gonio
Goniometrische functie
Goniometrische functies
Goniometrische gelijkheid
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vraag
Gooien met 4 dobbelstenen
Gooien met vier dobbelstenen
Gooien met vier dobbelstenen
Gooien met vier dobbelstenen
Gouden balk
Grafiek invoeren in Word of Excel
Grafiek van een brug maken
Grafiek zonsverduistering
Grafieken van sinus, cosinus en tangens
Griekse wiskunde
Groeifactoren en halveringstijd
Groeiprocessen van de mens, lengte en gewicht
Grote Romeinse cijfers
Gulden rechthoek
Gulden snede
Gulden snede en verhoudingen in het menselijk lichaam
Gulden snede met HOOFDLETTER?
Guldensnede
Gyroscoop
Hagedissen - 4 wijfjes uit 15
Halveringstijd
Handelsreizigersprobleem/greedy algoritme
Haren van Noord Hollanders
Harmonische beweging
Harmonische beweging
Haversine formule
Hellingfunctie
Hellingsfunctie
Hellingsgetal in (0,0)
Hellingsgetal op een bepaald punt benaderen
Hellingspercentages en hellingshoeken
Help!! vectormeetkunde
Henon-attractors
Herleiden
Herleiden?
Het aantal procent uitrekenen
Het bepalen van pi
Het berekenen van de kortste weg tussen twee plekken op de aarde
Het binomium van newton en de waarde van e
Het construeren van figuren door de PythagoreeŽrs
Het differentiŽren van het getal van Euler
Het gemiddelde van een functie op een bepaald interval
Het getal Phi en een berekening
Het oplossen van een derdegraads vergelijking
Het probleem van de graaf van Buffon
Het vaasmodel
Het verband tussen papierformaten en getallenrijen
Het verdelen van de winst als het spel wordt onderbroken
Het vierkleurenprobleem
Het vijftientallig stelsel
Hetzelfde snijpunt met de x-as
Hoe bepaal je je ringmaat?
Hoe bereken ik de weg naar Mars?
Hoe bereken je de oppervlakte van een balk?
Hoe bereken je halveringstijd?
Hoe berekende Thales hoe ver een schip uit de kust was?
Hoe bewijs ik deze stellingen
Hoe groot is de kans dat de balk het houdt?
Hoe herleid je K(N-2M)=2N op N?
Hoe kan je een breuk delen?
Hoe kan je spel maken dat net niet helemaal eerlijk is?
Hoe kom ik achter q?
Hoe kun je weten op hoeveel nullen n! eindigt?
Hoe kunnen wij deze formule voor phi bewijzen?
Hoe kwam Napier op de logartime?
Hoe lees je iets uit de eenheidscirkel af?
Hoe leg ik het RSA-systeem uit?
Hoe maak ik van een graaf een Euler-graaf?
Hoe maakt mijn grafische rekenmachine een functievoorschrift?
Hoe moet ik de verschiltoets voor gemiddelden toepassen?
Hoe moet je rekenen met de rekenpenning?
Hoe moet je worteltrekken op de rekenliniaal?
Hoe onderzoek je evenwicht
Hoe plot ik een formule waar een breuk in staat op mijn TI83?
Hoe reken je van het decimale stelsel naar het hexadecimale stelsel?
Hoe teken je een cumulatieve frequentiepolygoon?
Hoe voer ik dit in?
Hoe werd wiskunde gebruikt bij de bouw van de piramides?
Hoe werk ik haakjes weg, die tot macht 3 staan?
Hoe werkt een rekenliniaal?
Hoe werkt streepjescode?
Hoek aan baan
Hoek uitreken van driehoek(zonder hoek 90 graden), als je de 3 zijdes hebt
Hoeken en afstanden
Hoeveel graden is een gelijkbenige driehoek?
Hoeveel kans ??
Hoeveel ml is 1 liter?
Hoeveel wedstrijden?
Hogeregraads vergelijkingen oplossen met je GR
Hogeregraadsverglijkingen
Homogene vergelijking
Hoofdvraag profielwerkstuk grafentheorie
Hoofdwaarde van het argument
Hoogte van een afgeknotte bol
Hoogte van een lijn y=p bepalen met behulp van drie gegeven grafieken
Hoogte van rotsen
Horizontale asymptoten
Hotel Zeezicht heeft 200 kamers
Houtvestersdriehoek
Hulp bij een bewijs van de stelling van Pythagoras
Hypatia
Hyperbolen
Hyperbolische functies
Hyperbool construeren met behulp van twee cirkels
Iets met f(x)=sin≤x
Ik snap de formule van driehoeksgetallen niet
Impliciete functie
In een boldriehoek is de som van de hoeken altijd groter dan 180 graden
In welk opzicht verschilt het getal 0 van de andere getallen?
Indexcijfers
Indexcijfers
Inflatie
Ingeschreven cirkel in apart soort driehoek
Inhoud afgeknotte bol
Inhoud bereken
Inhoud en oppervlakte van een afgeknotte bol?
Inhoud omwentelingslichaam
Inhoud uitrekenen van een doos aan de hand van een grafiek
Inhoud van de kegel
Inhoud van een boom berekenen
Inproduct
Integraal berekenen
Integraal; vallend voorwerp met luchtweerstand
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren en differentieren
Integreren en differentieren omgekeerde bewerkingen?
Integreren en herleiden
Integreren en herleiden
Integreren met PI
Integreren met sinus en cosinus
Integreren van (x≤+x-2)/(x-2)
Integreren van diverse functies
Integreren van f(x)=(x≤-2x+1)/(x≤+1)
Interpoleren en extrapoleren
Inverse berekenen om om de y-as te wentelen
Inverse functie
Inverse matrix
Inverse substitutie
Invoeren van de volgende formule lukt me niet op de Ti-83 plus
Irrationale getallen
ISBN
Isolijnen
Isoquant
Isowinstlijnen
Iteratie bij fractals
Jan en Piet en vogelhuisjes
Johan de witt
John Nash
Kalender
Kans 2 dezelfde getallen
Kans bij vragen
Kans bij weerbericht en verzekeringen
Kans dat een beugel van een fietsslot de spaken van een fietswiel raakt
Kans dat iemand dezelfde pincode heeft
Kans jongen en meisje
Kans met een aap
Kans op een hoofdprijs in een loterij
Kansberekenen met terugleggen
Kansberekening
Kansberekening
Kansberekening
Kansberekening bij Bridge
Kansberekening dakpannen
Kansberekening met dobbelstenen
Kansberekening met drie dobbelstenen
Kansberekening met planten
Kansberekening met wedstrijdpunten
Kansberekening zonder terugleggen
Kansberkening krasloten
Kansdichtheidsfunctie
Kansen
Kansen bij de bankgiroloterij
Kansen bij Lucky Day
Kansen in excel
Kansen met 4 bijzondere dobbelstenen
Kansen op prijs bij Lucky Day
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen bij krasloten
Kansrekenen en wiskundigen
Kansrekenen in het dagelijks leven
Kansrekenen met 50 loten en 6 prijzen
Kansrekenen simuleren
Kansrekening bij kaartspel
Kansrekening in het bedrijfsleven
Kansspel
Kansspel
Kansspel met kaarten
Kansverdeling bij een kaartspel (binomiaal-verdeling)
Kansverdeling gokautomaat
Kansverdeling met verjaardagen
Kansverdeling op X
Kansverdelingstabel en verwachtingswaarde
Karel denkt dat hij een waterdicht systeem heeft ontdekt
Keerpunten bij Lissajousfiguren
Kerkraam
Keynes
Klassengrenzen
Klassenmidden bij leeftijd
Knikkers in een vaas
Knikkers!
Koffiebekertje
Komt de Gulden Snede terug bij muziekinstrumenten?
Kransen van veelhoeken
Krasloten
Kritieken berekenen bij de hypothesen
Krommen, poolvoorstelling en symmetrieassen
Kun je sinusregel ook gebruikt worden bij hoeken groter dan 90 graden?
Kwadratische formules
Kwadratische iteratoren
Ladderprobleem
Landmeten
Laplace transformatie en differentiaalvergelijkingen
Lastige opgaven
Latijnse namen voor de gulden snede
Le jeu du franc-carreau
Lege ruimte bij bolstapelingen
Lemniscaat, hyperbool en torus
Lengte meerdere spiralen bereken
Lenzenformule van Gauss en van Newton
Lesliematrix en voorspellingsmatrix
Lesliematrix/ voorspellingsmatrix
Letter nummerborden per provincie in 1906
Lettercode
Lijnvermenigvuldiging
Lijst met coordinaten omzetten naar 3d grafiek
Limiet berekenen
Limiet berekenen + Kettingbreuk
Limiet ln n/nk
Limiet met somrij
Limieten
Limieten
Limieten om asymptoten te bepalen
Lineair benaderen
Lineair verband opstellen
Lineaire regressie
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme oplossen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen met de GR
Logaritmisch verband
Logaritmische functies
Logaritmische grafiek
Logaritmische schaalverdeling
Logaritmische schalen
Logaritmische spiraal
Logaritmische spiraal
Logaritmische spiraal
Logaritmische spiraal in de gulden rechthoek/driehoek
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking met grafiek
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijkingen/ongelijkheden
Logaritmischie vergelijking
Logfuncties invoeren op de GR (Casio-CFX)
Logistische groei
Lootjes met nummer (2)
Lorentzkromme
Lorenz, Lorentz, en nog eens Lorenz!
Loterij
Loterijen
Lotto
Lucky day
Maatschappij en kansrekening
Machten
Machten
Machten en evenredigheid
Machten herleiden
Machtsfuncties
Machtsverheffen met breuken
Machtverheffen en worteltrekken met binaire getallen
Magische vierkanten
Makkelijke 4e graads functie
Mandelbrot-fractal
Massa
Matrices
Matrices schoonvegen
Matrix en stelsels
Max O Lorenz
Maximale inhoud
Maximale omtrek/oppervlakte rechthoek
Maximale oppervlakte doorsnede van een dakgoot
Maximale oppervlakte vierhoek
Maximale oppervlate onder een eerstegraadsfunctie
Maximale snelheid in de x-richting
Maximale winst
Meerkeuzevragen
Meetkunde
Meetkundige constructies
Mersenne priemgetallen
Mersenne-priemgetal
Met welk getal dient deze reeks te worden aangevuld?
Methode der kleinste kwadraten
Methode van de la Hire
Methoden om nulpunten te berekenen
Methodisch oplossen van een `veerman-raadsel`
Minimale aanlegkosten berekenen
Minimale lengte van een lijnstuk
Minimale oppervlakte van een cilinder
Minimale rico
Minimale voorraadkosten
Minimaliseren
Mod (modulo)
Modulo rekenen
Modulo rekenen
Modulo rekenen
Modulus |z| = r
Moeilijke vergelijking
Mogelijkheden
Mondeling examen wiskunde A12 oude stijl
Monopoly
Monotoon dalend/stijgend
Morse
Naam voor zestalligstelsel
Natuurlijke getallen
Natuurlijke logaritme
Natuurlijke logaritme
Nederlanders op vakantie
Nederlandse vrouwelijke wiskundigen van nu
Negatief drietallig getallenstelsel
Negatieve binaire getallen
Negenproef
Negenproef
Negenproef/talstelsel
Negenpuntscirkel en omgeschreven cirkel
Newton en Leibniz
Newton of Euler?
Newton Raphson en halveringsmethode en Secans methode
Newton Raphson gaat fout
Newton raphson methode
Newton-Raphson
Newton-Raphson n = infinite - 1
Newton-Raphson versus regula falsi
Niet hoger dan 69!
Niet-euclidische meetkunde
Niet-wiskundige zaken bij platonische lichamen
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling in Microsoft Excel
Normale verdelingen
Nul en niets
Nulpunten
Nulpunten bepalen
Nummerborden
Nummerborden
Nut van Fibonacci getallen
Oefeningen de l`HŰpital
Olielekken
Omrekenen naar een n-tallig talstelsel: algoritme
Omrekenen van achttallig naar binair en omgekeerd
Omrekenen van getallenstelsels
Omrekenen van km/uur≤ naar m/s≤
Omwentelingslichaam
Omwentelingslichaam
Omzetten afgelegde weg formule naar vereiste tijd
Omzetten in directe formule
Onafhankelijke en afhankelijke gebeurtenissen
Onderverdeling van het werk van M.C. Escher
Oneindige priemgetallen van Euclides
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden aftrekken
Ongelijkheden en snijpunten
Ongelijkheden oplossen
Ongelijkheid oplossen
Ongelijkheid oplossen
Onmogelijke ruimtefiguren
Ontbinden
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren van een veelterm
Ontwikkeling binaire codes - geschiedenis binair stelsel
Oplossen
Oplossen 4e graads vergelijking lukt niet
Oplossen afgeleide = een getal
Oplossen met behulp van standaardformules
Oplossen ongelijkheid cos3x <=-1/2
Oplossen sin5x=cosx
Oplossen van een moeilijke vergelijking in de economie
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking met log erin
Oplossen van logaritmische vergelijkingen
Oplossen van tweedegraads vergelijkingen
Oplossing
Oplossing van een vergelijking met de natuurlijke logaritme
Oplossingen Gonio
Oppervlakte
Oppervlakte
Oppervlakte bepalen van een figuur begrensd door 2 functies
Oppervlakte bepalen van figuur begrensd door 2 functies en de x-as
Oppervlakte berekenen
Oppervlakte berekenen uit volume en lengte
Oppervlakte en inhoud
Oppervlakte en inhoud berekenen
Oppervlakte ingesloten door een kromme
Oppervlakte kegel
Oppervlakte kegel
Oppervlakte onder de Gausscurve
Oppervlakte onder de grafiek
Oppervlakte onder een grafiek
Oppervlakte parabool / ellips van een kegelsnede
Oppervlakte regelmatige veelhoek
Oppervlakte van de kleinste vlakke figuur
Oppervlakte van een (bijzondere) driehoek
Oppervlakte van een dodecaeder
Oppervlakte van een horizontale doorsnede van een tetraŽder
Oppervlakte van een regelmatige 6 punt ster
Oppervlakte van een zeshoek berekenen dmv pythagoras
Oppervlakte willekeurige vijfhoek
Opstellen van een vergelijking
Optimaliseren
Optimaliseren
Optimaliseren
Optimaliseringsprobleem
Optische illusies
Overige oplossingen met behulp van complexe getallen
Overlappende cirkels
Papierformaten
Papierformaten
Papyrus Rhind
Parabool top
Paralellenpostulaat
Parallel, projectie, verhouding
Parallellogram
Parameter voorstelling van een kromme
Parameters
Parameters, coŽfficiŽnten, variabelen
Parametervoorstelling
Parametervoorstelling
Parametervoorstelling en Lissajous 2
Parametervoorstelling van een bol
Parametervoorstellingen
Parametervoorstellingen
Particuliere oplossing
Partieel integreren
Partijen machineonderdelen en controleurs
Penrose tiles
Percentage berekenen door middel van een interval
Perfecte getallen
Perforatie en asymptoten
Periode en frequentie
Periode tangens functie
Periodieke functies
Periodieke functies
Periodieke functies
Periodieke functies
Periodieke functies met sin en cos
Permutaties
Permutaties en combinaties
Personenvervoer
Phi en phi??
Pi
Pi
Pi en Archimedes
Pincode
Pincode
Pincode met kansen
Pincodes
Pincodes, lotto en de Poissonverdeling
Piramide en pi
Piramide van de zon in Mexico
Platonisch lichamen en ruimtevulling
Platonische lichamen
Platonische lichamen
PO Eifeltoren
PO getallen
Po nťt oneerlijk spel verzinnen
Po over methode van euler
Poisson verdeling
Poisson verdeling en de complementregel
Poisson!!??
Poissonverdeling
Poissonverdeling
Poissonverdeling
Poissonverdeling
Poisson-verdeling
Poissonverdeling afleiden
Polyhedra en mieren
Poolvoorstelling
Practicumboekje bij TI84+
Praktische opdracht over inhouden
Praktische opdracht over pi
Praktische opdracht over pi
Praktische opdracht over pi
Praktische opdracht over pi
Praktische Opdracht Wiskunde
Praktische opdracht wiskunde tariefeenheden
Praktische opdracht wortelvergelijking
Precies ťťn punt met de grafiek
Priemdelers van Repunits
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen in de driehoek van Pascal
Priemgetallen onderzoeken
Prijzengeld loterijen
Primitieve bepalen
Primitieve bepalen
Primitieve bepalen van f(x)=x≤+2x
Primitieve berekenen
Primitieve berekenen
Primitieve berekenen
Primitieve Pythagorasdriehoek
Primitieve van een wortelfunctie
Primitieven
Primitieven
Primitieven
Primitieven
Primitiveren
Primitiveren functie
Primitiveren van tan≤ 3x
Prisma
Probleem bij een bewijs van de stelling van Pythagoras
Probleem bij een bewijs vd stelling van pythagoras
Probleem met de Poisson-verdeling
Probleem met TI-84 Plus
Probleem van Chevalier de Mťrť
Probleemstelling/onderzoeksvraag magische vierkanten
Problemen bij de formule van Cardano
Procentuele toename
Productfuncties
Product-som methode
Profielwerkstuk
Profielwerkstuk
Profielwerkstuk a en b
Profielwerkstuk de Gulden Snede
Profielwerkstuk intelligentie
Profielwerkstuk over piramides
Programeerprobleem
Programma priemgetallen
Programmeren
Programmeren op Ti 83-Plus
Prooi-roofdiercyclus - groeivoet veranderen
Propositie 16 in Boek 1 van de Elementen
Pws complexe getallen
Pythagoras
Pythagorasboom
Pythagoras-fermat
Pythagoreische tripels
Pythagorische drietallen
Quadratic bezier curve
Quadrupels
Quotientfunctie
Quotientfunctie
Raadsels
Raaklijn
Raaklijn
Raaklijn aan grafiek functie f(x)=4sin≥x
Raaklijn tussen 2 cirkels
Raaklijn, maar nu anders (ngnt4 par 44 opg 58b)
Raakpunt
Raakpunt berekenen
Radialen of graden?
Raket
Rangnummer formule bij Recursie vergelijking
Re: (Derdegraads)vergelijkingen
Re: 1 = 0,9999999
Re: 2 formules samenbrengen tot een abc-formule
Re: 2 masten
Re: 3D snijpunt twee lijnen
Re: 3de graads vergelijkingen
Re: Abc formule
Re: Abc-formule, de wortels
Re: Afgeknotte octaŽder
Re: Afgeleide en bereik
Re: Afleiden formule samengestelde trillingen
Re: Afstand berekenen met weinig gegevens
Re: Algebra
Re: Algemene formule voor de som van een rij
Re: Algoritme netwerk
Re: Allemaal jongens en meisjes
Re: Alternatieve methode kansrekening
Re: Beltrami klein
Re: Benaderen van pi
Re: Bepaal raakpunt
Re: Bepalen van de modules en argument
Re: Bepalen vergelijking vlak V en W
Re: Berekening percentage, grenswaarde, gemiddelde en standaardafwijking
Re: Bewegingsvergelijkingen en punten van de raaklijn
Re: Bewijs dat ez = e(iphi)
Re: Bewijs van de 3 dimensionale stelling van pythagoras
Re: Bewijs van de sinusregel
Re: Bewijs van oppervlakte van figuren
Re: Bewijzen
Re: Bewijzen
Re: Bewijzen
Re: Binair rekenen
Re: Binaire getallen achter de komma
Re: Binaire getallen delen
Re: Binomverdeling
Re: Bissectrices
Re: Buigpunt van goniometrische functie
Re: Buigraaklijn
Re: Cardano bijna ontrafeld
Re: Cirkelkoorde
Re: Combinatie of permutatie?
Re: Complexe getallen in GR
Re: Conchoide
Re: Construeren doorsneden
Re: CoŲrdinaten van snijpunt berekenen van twee lijnen dmv vectorvoorstellingen
Re: Correlatie en regressie
Re: Cos functie
Re: De diagonalen in het vierkant in de parallellogram?
Re: De inhoud van een boom berekenen
Re: De kans op de lotto 5 getallen en kleur goed
Re: De oplossing van twee functies
Re: De som van de ogen van 5 dobbelstenen
Re: De stelling van Graaf van Buffon
Re: De tripel(8,15,17)????
Re: Derdemachts wortel uit een complex getal
Re: Differentiaalvergelijkingen vloeistof
Re: Differentieren
Re: Differentieren
Re: DifferentiŽren met een sinx en cosx
Re: Dobbelstenen
Re: Drie wijzen
Re: Driehoek van Pascal als Programma
Re: Druk X-coordinaat uit in a n b
Re: Een aantal eenvoudige opgaven
Re: Een afgeknotte bol
Re: Een afgeknotte bol
Re: Een formule vinden bji een kwadratisch verband
Re: Een functie met een parameter p
Re: Een hoed met 3 kaarten
Re: Een rij in het herexamen VWO Wiskunde B12 van 2003
Re: Een som van breuken
Re: Een trimmer op het strand (2)
Re: Eeuwig leven
Re: Effectiviteit bolstapelingen
Re: Evenwichtsverdeling bij migratiematrix
Re: Exact oplossen met algebra
Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Formule maken
Re: Formule maken voor een parabool met behulp van informatie
Re: Formule opstellen
Re: Formule opstellen voor kans van bijv 1000
Re: Formule van Cardano
Re: Formule van ViŤte
Re: Formule vereenvoudigen
Re: Formule voor punten op een cirkel!
Re: Formules
Re: Functie met parameter
Re: Functies met een parameter
Re: Gebroken exponenten
Re: Gemiddelde berekenen en standaarddeviatie met GR
Re: Getal van Euler
Re: Gonio
Re: Gonio
Re: Gonio
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen oplossen
Re: Gooien met vier dobbelstenen
Re: Haren van Noord Hollanders
Re: Hellingsgetal in (0,0)
Re: Hellingspercentages en hellingshoeken
Re: Herleiden?
Re: Het differentiŽren van het getal van Euler
Re: Het handelreizigersprobleem
Re: Het verdelen van de winst als het spel wordt onderbroken
Re: Hetzelfde snijpunt met de x-as
Re: Hoe bereken ik de weg naar Mars?
Re: Hoek uitreken van driehoek(zonder hoek 90 graden), als je de 3 zijdes hebt
Re: Hoeveel wedstrijden?
Re: Hulp bij een bewijs van de stelling van pythagoras
Re: Infinitesimaalrekening
Re: Inhoud dodecaeder en icosaeder
Re: Inhoud omwentelingslichaam
Re: Inhoud omwentelingslichaam
Re: Inhoud tetraŽder
Re: Integreren en differentieren
Re: Integreren van diverse functies
Re: Interpoleren en extrapoleren
Re: Kansrekenen
Re: Kaprekar - 6174
Re: Kettinglijn
Re: Kransen van veelhoeken
Re: Krommen en symmetrieassen
Re: Kwadratische Iteratoren
Re: Kwadratuur van de cirkel
Re: Kwadratuur van de vijfhoek
Re: Lijnvermenigvuldiging
Re: Limieten
Re: Lineair programmeren
Re: Logaritme
Re: Logaritmetafels
Re: Logaritmische en exponentiele vergelijkingen oplossen
Re: Mastermind
Re: Matrices schoonvegen
Re: Maximale omtrek/oppervlakte rechthoek
Re: Meeh - coefficient
Re: Met een jeep door de woestijn
Re: Minimale aanlegkosten berekenen
Re: Minimale lengte van een lijnstuk
Re: Modulus |z| = r
Re: Morse
Re: Namen voor grote getallen
Re: Negenproef en talstelsels
Re: Negenproef en talstelsels
Re: Negenproef/talstelsel
Re: N-hoek
Re: Nulpunt berekenen met algebra
Re: Omwentelingslichaam
Re: Online controleren differentieren
Re: Ontbinden in factoren
Re: Ontbinden in factoren van een veelterm
Re: Oplossen sin5x=cosx
Re: Oppervlakte bepalen van een figuur begrensd door 2 functies
Re: Oppervlakte bepalen van een figuur begrensd door 2 functies
Re: Oppervlakte en inhoud vergelijken
Re: Oppervlakte onder een grafiek
Re: Oppervlakte van een gelijkzijdige driehoek
Re: Oppervlakte van een horizontale doorsnede van een tetraŽder
Re: Optimaliseren
Re: Papierformaten
Re: Parabolen
Re: Parametervoorstelling
Re: Parametervoorstellingen
Re: Partijen machineonderdelen en controleurs
Re: Permutaties en combinaties
Re: Pi
Re: Poissonverdeling
Re: Poissonverdeling afleiden
Re: Primitieve Pythagorasdriehoek
Re: Primitieven
Re: Primitieven
Re: Programma voor priemgetallen
Re: Pws intelligentie
Re: Pythagoras
Re: Pythagorasboom
Re: Raaklijn
Re: Raaklijn
Re: Raakpunt
Re: Re: Abc formule
Re: Re: Afgeleide vinden
Re: Re: Bewegingsvergelijkingen en punten van de raaklijn
Re: Re: Bewijzen
Re: Re: Bewijzen
Re: Re: Binaire getallen delen
Re: Re: Conchoide
Re: Re: Construeren doorsneden
Re: Re: De kans op de lotto 5 getallen en kleur goed
Re: Re: De snelste route
Re: Re: Differentieren
Re: Re: Differentieren
Re: Re: Een aantal eenvoudige opgaven
Re: Re: Een som van breuken
Re: Re: Effectiviteit bolstapelingen
Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Functies met een parameter
Re: Re: Gebroken exponenten
Re: Re: Hoeveel wedstrijden?
Re: Re: Kwadratuur van de vijfhoek
Re: Re: Linaire formule
Re: Re: Miljoenenjacht
Re: Re: Modulus |z| = r
Re: Re: Negenproef/talstelsel
Re: Re: Oppervlakte bepalen van een figuur begrensd door 2 functies
Re: Re: Parametervoorstellingen
Re: Re: Primitieve Pythagorasdriehoek
Re: Re: Pws intelligentie
Re: Re: Pythagorasboom
Re: Re: Raaklijn
Re: Re: Re: Differentieren
Re: Re: Re: Differentieren
Re: Re: Re: Een trimmer op het strand
Re: Re: Re: Effectiviteit bolstapelingen
Re: Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Re: Hoeveel wedstrijden?
Re: Re: Re: Pws intelligentie
Re: Re: Re: Re: Differentieren
Re: Re: Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Re: Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Exponentiele groei in de natuur
Re: Re: Re: Re: Sinusoiden
Re: Re: Re: Sinusoiden
Re: Re: Re: Van recursief in directe formule
Re: Re: Re: Vierdegraads functie met parameter
Re: Re: Roulette
Re: Re: Sinusoiden
Re: Re: Snijdende krommen
Re: Re: Stelling van Pythagoras
Re: Re: Trimmer op het strand
Re: Re: Van recursief in directe formule
Re: Re: Verdeling van de pot tussen 2 personen
Re: Re: Vergelijken tussen oplossingen 2e verg en een getal
Re: Re: Vierdegraads functie met parameter
Re: Re: Vierdegraads functie met parameter
Re: Re: Webgrafiek dalend?
Re: Re: Wet van Benford
Re: Recursieve rij
Re: Rekenen met matrices: vermenigvuldiging
Re: Remweg van een auto!!
Re: Roulette
Re: Roulette
Re: RSA
Re: Schaal van Richter
Re: Schaduwvergelijking
Re: Segment
Re: Simpele vergelijking
Re: Sin en cos
Re: Sinusoide-grafiek op casio 9850GB-plus
Re: Sinusoiden
Re: Slotje op programma op TI-83
Re: Snijdende krommen
Re: Snijpunt
Re: Somrij meetkundige rij
Re: Stelling van Pythagoras
Re: Talstelsels
Re: Trimmer op het strand
Re: Van coordinaten naar vergelijking
Re: Van recursief in directe formule
Re: Veelhoeken en de formule van Pick
Re: Verband tussen GGD en KGV
Re: Verdeling van de pot tussen 2 personen
Re: Vereenvoudigen van een logaritm modulo c
Re: Vereenvoudiging na het differentieren
Re: Vergelijken tussen oplossingen 2e verg en een getal
Re: Vergelijking en ongelijkheid
Re: Vergelijking met haakjes
Re: Vergelijking met machten oplossen
Re: Vergelijking met sin
Re: vergelijking oplossen
Re: Vergelijkingen
Re: Vergelijkingseditor in MS Word
Re: Verloop van functies
Re: Vermenigvuldigen cosinus
Re: Verwachtingswaarde functie
Re: Vierdegraads functie met parameter
Re: Vierdegraads functie met parameter
Re: Viertallig stelsel
Re: Voetbal
Re: Voronoi diagram
Re: Wat is e?
Re: Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Re: Webgrafiek dalend?
Re: Welke statistische toets kan ik het beste gebruiken?
Re: Welke uitspraken zijn waar ?
Re: Welke waarde van x voldoet aan de vergelijking
Re: Wet van Benford
Re: Wiskunde en muziek
Re: Wiskunde uitwerkingen
Re: Wortel 2 is irrationaal
Re: Wortel in de teller wegwerken
Re: Worteltrekken en bewijzen
Re: Y2=Y1(x-2)
Re: Zeven personen en een lift
Re: Zeven personen en een lift
Re: Zwitserse Nummerborden
Re: Zwitserse Nummerborden
Recurrente formules / Getallenrijen
Recursie formules in GRM
Recursief tellen
Recursieformules
Recursieve formules
Recursieve rij
Recursieve rij
Recursievergelijking
Recursievergelijking
Reeksen
Regel van hudde
Regel van Hudde?
Regelmaat in de decimalen van wortels 2 en pi
Regelmatige en halfregelmatige veelvlakken
Regeloppervlakken
Regressiemodellen
Regula Falsi
Rekenen met index en basisjaar
Rekenen met kansen
Rekenen met kansen 2
Rekenen met machten
Rekenen met machten
Rekenen met matrices: vermenigvuldiging
Rekenen met seconden
Rekenliniaal en logoritmische schalen
Rekenmachine
Rekenmachine TI-83
Remweg
Remweg van een auto!!
Rente
Rente en periodieke opname
Rentepercentage en getal van euler
Rhind
Rij van Fibonacci
Rij van fibonacci met andere beginwaarden
Rijen
Rijen in de driehoek van Pascal
Risk
Rollende cirkels
Romeins getallenstelsel
Romeinse cijfers
Roulette
Roulette
Roulette kansberekening
RSA
Ruimte vullende kromme
Ruimtelijk inzicht
Samengestelde rente
Schaal van Richter
Schaduwvergelijking
Schatting van de top
Schrijven als x=
Schuine asymptoot
Schuiven van parabolen
Scoreverloop en getallen
Segment
Sequence
Sequente steekproef?
Sigma-notatie
Significante verbetering berekenen
Simpele vergelijking
Simpson
Simuleren
Simuleren
Simuleren
Simuleren 2 dobbelstenen met de kans dubbel of meer dan 9
Simuleren met ongelijke kansen
Sin (x) / x = 06366 (x in rad)
sin(3x)=sin(x)(4cos2x-1)
Sin(x) = cos(x + 05pi) ?
Sin(x+0,5pi)/(1-2sin(x+0,5pi))
Sin2x=sin(x+(1/3)pi)
Sinds wanneer worden isolijnen gebruikt?
Sinterklaas lootjes
Sinterklaasprobleem
Sinus berekenen
Sinusfunctie omzetten in cosinusfunctie
Sinusoide-grafiek op casio 9850GB-plus
Sinusoiden
Sneeuwpop
Snelheid van een vuurpijl
Snelheidsvector bepalen
Snijpunt
Snijpunt bepalen van twee lijnen mb.v. een vectorvoorstelling
Snijpunt in 3d, lijn vergelijken met een vlak
Snijpunt lijnen
Snijpunt lineaire functies op verticale asymptoot
Snijpunt van een lijn en een parabool
Snijpunt van twee functies
Snijpunt van twee haaks op elkaar staande lijnen
Snijpunten cirkel en een parabool
Snijpunten met x as
Som- en verdubbelings formules
Som van breuken
Som van de kwadraten van de cijfers
Som van een meetkundige rij
Som van een rij
Som, som en nog eens som...
Sommen over nummerborden
Somnotatie
Somrij
Somrij meetkundige rij
Somrij meetkundige rij
Soorten getallen in de driehoek van Pascal
Spelletje
Spiegelen in de lijn y=x
Spiegelen x-as
Spijkerschrift-vertaling
Sportprestaties
Staartdeling
Staartdeling
Staartdeling en gebroken vergelijking
Staartdelingen
Staatsloterij
Stamboom van de Fibonacci getallen
Standaardafwijking
Standaardafwijking
Standaardformules
Standaardformules en vergelijkingen
Standaardfuncties
Standaardnormale verdeling
Statistiek
Steen van Rosetta
Stelling Hypatia
Stelling van Desargues
Stelling van Desargues
Stelling van Euler
Stelling van Fermat, bewijs voor n=4
Stelling van Menelaos
Stelling van napoleon
Stelling van Pappos
Stelling van Pappos
Stelling van Pascal
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras
Stokes en de wet van Stokes
Straal
Straal berekenen
Straal van cilinder berekenen bij gegeven oppervlakte
Straal van cirkel
String theorie
Studentenlening
Stuurmechanisme auto
Substitutie
Substitutiemethode integreren: ln(x)/x
Substitutie-methode met wortels
Superformule
Symmetrie bij een parameterkromme
Talstelsels
Talstelsels
Tangens in een formule
Tangens oplossen
Tangens van een raaklijn aan een cirkel
Taylorreeks
Tekenen van een complexe functie
Tekenen van raaklijnen aan twee cirkels
Tellen hoevaak iets in een lijst zit
Telproblemen visualiseren
Telproblemen visualiseren
Telproblemen vitualiseren
Tentprobleem
Tertiair getallensysteem
Tertiaire getallen
Terugrekenen discrete dynamische modellen
Theorema van Bayes
TI 89
TI-83
TI-83 Invoeren van cos sin tan
Tienkamp
Toepassen van periodieke functies
Toepassing differentiŽren
Toepassing van de stelling(en) van Thales
Toepassingen van het getal e in de economie
Toepassingen vectoren
Toevalsgetallen maken op een casio CFX-9850GB
Top 3 samenstellen uit 100 cd`s
Toppen
Tovervierkanten
Transcendente algemene oplossingen van polynoomvergelijkingen
Transformatie formule voor de vermenigvuldiging van een algemeen punt
Transformaties afgeleide
Treinstelsel
Trillingen in verschillende richtingen
Trimmer op het strand
Twee fouten en toch en het juiste antwoord
Twee stellingen over natuurlijke getallen
Tweede afgeleide
Tweeling priemgetallen
U(N)= (N+1)/N
Uiterste en middelste reden
Uitkeringspercentage Lotto
Uitkomst van een kettingbreuk
Uitleg julia fractal stuifcom
Uitleg van een bewijs van de stelling van Pythagoras
Uitputtingsmethode van Eudoxus
Uitslag van een bol
Uitwerkingen Getal en Ruimte h2
Ultrafractal (computer)
Vaasmodel
Van coordinaten naar vergelijking
Van de stenen tot de moderne rekenmachine
Van hellingshoek naar hellingspercentage
Van kleiner dan naar groter dan
Van punt A naar punt B berekenen
Van recursief in directe formule
Van tientallig naar drietallig en andersom
Vanaf welke waarden heeft een vergelijking x aantal oplossingen
Variantie van een schatter
Vastgelopen vergelijking
Vector en vliegtuig
Vectoren
Vectorvoorstelling
Veelvouden
Vegen in rijen en kolommen
Venndiagram
Venndiagram
Venndiagram
Verband tussen GGD en KGV
Verband tussen gulden rechthoek en gulden snede
Verband tussen periode en noemer bij breuken
Verdeling van de pot tussen 2 personen
Verdwijning c uit n=c*k^d
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen na het differentieren
Vereenvoudigen van een breuk
Vereenvoudigen van een logaritme modulo c
Vereenvoudiging na het differentieren
Vereenvoudiging vergelijking met sinus
Vergelijken
Vergelijking
Vergelijking en ongelijkheid
Vergelijking met duidelijke meetkundige betekenis
Vergelijking met e
Vergelijking met grondtal e
Vergelijking met integraal
Vergelijking met ln
Vergelijking met logaritmen
Vergelijking met machten
Vergelijking met machten oplossen
Vergelijking met machten oplossen
Vergelijking met onbekende x y en z
Vergelijking met sin
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen bij ongelijkheid
Vergelijking oplossen met AB=AC
Vergelijking oplossen met je rekenmachine
Vergelijking oppervlakte en inhoud
Vergelijking raaklijn
Vergelijking standvlak
Vergelijking van de 4e graad
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijking van de raaklijn aan y= lnx
Vergelijking van een bol: z = ?
Vergelijking van een vlak
Vergelijking van twee vectoren
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen 2e graad 1 onbekende
Vergelijkingen algebraÔsch oplossen
Vergelijkingen met het getal e als grondtal
Verhouding diameter en omtrek cirkel
Verhulst
Verkeerswiskunde
Verkiezingen
Verloop van functies
Vermenigvudigen
Vermenigvuldigen bij functies
Vermenigvuldigen cosinus
Vermenigvuldigen en delen in het achttallig stelsel
Vermenigvuldigen van Complexe getallen
Vermenigvuldigen van veeltermen
Vermenigvuldigingsfactor berekenen
Verschil TI-83 en TI-89
Verschil tussen nPr (permutaties) en nCr (combinaties)
Verschil van kolom berekenen
Verschilformule meetkundige rij: ar^(n+x)
Verschillende antwoorden
Verschillende schrijfwijzes van ons getallensysteem
Verschillende soorten bewijzen van de stelling van pythagoras
Verschillende soorten cijfers
Verschillende soorten grafieken
Verschillende soorten steekproeven
Verticale lijn
Verticale lijn plotten
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde dobbelsteen
Vier oplossingen en buigraaklijnen
Vierdegraads functie met parameter
Vierdegraads functie met parameter
Vierdemachtsvergelijking
Vierhoeksgetallen
Vierkantige Piramide
Vierkantjes
Vierkantsvergelijking
Viertallig stelsel
Vieta`s Substitution
Vijfentwintig maken met vier vieren
Vind de som
Vitruvius en vijfhoek
Vlakvulling met cijfers via faculteiten
Vlakvullingen met regelmatige veelhoeken
Vlakvullingen-profielwerkstuk
Voetbal en veelvlakken
Voetbalpool - hoe de pot verdelen ?
Volkeren met het twaalftallig stelsel
Volkomen getallen
Volmaakte getallen
Volume van een messing cilinder
Von Koch-vlokken
Voorbeelden uit verschillende vakgebieden?
Voorwaarden lineaire functies en de x-coordinaat van parabool
Voronoi diagram
Voronoi diagrammen
Vraag over TI 83
Vraag over differentieren
Vraag over exponentiele vergelijking
Vraag over oplossing
Vraag rekenmachine
Vraagje over afgeleide, maxima en minima
Vraagje over de oppervlakte van piramides
Vreemde loterij
Waar is p∑( q+r ) gelijk aan?
Waar komen er in het dagelijks leven veel rijen voor?
Waarom differentieert men?
Waarom Fibonacci in driehoek van Pascal?
Waarom gebruikt men op klokken vooral Romeinse getallen?
Waarom worden priemgetallen gebruikt bij cryptografie?
Waarschijnlijkheidspapier
Wanneer gebruik je combinatie, permutatie of de binomiale verdeling?
Wanneer meer kans?
Wanneer moet je de abc-formule gebruiken en wanneer ontbinden in factoren?
Wanneer moet je haakjes zetten?
Wanneer raken de streepjescode op?
Wat doet het uitgebreide algoritme van euclides?
Wat heeft het babylonische getallenstelsel met onze tijdrekening te maken?
Wat heeft Leonardo da Vinci te maken met platonische veelvlakken?
Wat is analytische meetkunde?
Wat is Bayesiaanse statistiek?
Wat is breien in de wiskunde?
Wat is de formule van Cardano?
Wat is de geschiedenis van parabolen?
Wat is de Haversine-formule?
Wat is de naieve methode?
Wat is de uitslag van een bol?
Wat is differentieren?
Wat is een duale graaf?
Wat is een polynoom?
Wat is een veeltermfunctie?
Wat is het 30e getal achter de komma in de uitkomst van e/7?
Wat is het doel van differentiŽren en van integreren?
Wat is hier de rechter klassegrens?
Wat is precies een combinatie?
Wat is sinus, cosinus en tangens?
Wat is standaarddeviatie?
Wat kun je later doen met wiskunde?
Wat kun je met driehoeksgetallen?
Wat wilde men vroeger met de stelling van Pythagoras berekenen?
Wat zijn concentrische cirkels?
Wat zijn niet concexe veelvlakken?
Wat zijn paren priemgetallen?
Wat zijn procentpunten?
Water in een vijver
Webgrafiek dalend?
Webgrafieken
Welk van variabelen zijn kwalitatief, kwatitatief, discreet of continu?
Welke andere wiskundige begrippen hebben te maken met de rij van Fibonacci?
Welke statistische toets kan ik het beste gebruiken?
Welke uitspraken zijn waar ?
Welke waarde van x voldoet aan de vergelijking
Welke wiskundige vergelijking hoort bij de Gulden Snede?
Wentelen om de y-as
Werk van Christiaan Huygens
Werken met de gonioformule voor sin2x
Werkstuk derdegraads vergelijkingen
Wet van Benford
Wie heeft de paraboolformule uitgevonden?
Wie is de grondlegger van het differentieren?
Wie kent de formule s=(1-c)p+cq
Wig van Wallis
Window TI -83
Wiskunde A en wiskunde B
Wiskunde B VWO Examen 2001 Tijdvak I opgave 3
Wiskunde deelcertificaat A1,2 VWO
Wiskunde en muziek
Wiskunde examen 2005
Wiskunde po onderwerp cijferschrift
Wiskunde PO over kansberekeningen
Wiskunde proefwerk HELP
Wiskunde Puzzel
Wiskunde/economie elasticiteiten
Wiskunde/grafieken
Woorden maken van vijf letters
Worp van een kogelstoter (gevraagd F netto)
Wortel 2
Wortel in de teller wegwerken
Wortelfunctie
Wortelfunctie
Wortels
Wortels, logaritmen en machten
Worteltrekken en complexe getallen
Wortelvergelijking
Wortelvergelijking
Wortelvergelijking oplossen
Wortelvergelijkingen
Y2=Y1(x-2)
Yahtzee en kans
Zelf een kraslot verzinnen
Zeshoekige bak
Zeven personen en een lift
Zijn er gehele getallen zodat m≤=10∑n≤?
Zoek twee getallen
Zonnewijzers

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3