De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bissectricestelling
Twaalf munten verdelen over vier personen
-2=2 ??
Aantal combinaties berekenen
Aantal driehoeken in deze figuur
Aantonen van een gelijkheid en de tangensfunctie
Aantonen van een ongelijkheid
Absolute waarde
Adjunct matrix
Afgeleide alog x
Afgeleide van exponentiŽle functie
Afgeleide van functies f(x)=x^x
Afgeleide, absolute waarden en hoeken
Afgeleiden
Afgeleiden
Afgeleiden met bgcos en wortel
Afgeleiden van de zoveelste machtswortel
Afgeleiden van f(x)=(ax+b)sinx+(cx+d)cosx
Afgeleiden van goniometrie functies
Afgeleiden van goniometrische functies
Afgeleiden: praktijkoefening
Afleidbaarheid
Afleidbaarheid in 0
Afleidbaarheid in -1 en 1 Absolute waarde
Afmetingen van een rechthoek bij gegeven omtrek en oppervlakte
Afprinten van goniometrische functies
Afstand tussen 2 kruisende rechten
Afstand tussen twee punten
Afstand van een punt tot een vlak
Afstanden en hoeken
AlgebraÔsch ontbinden
Algebraisch oplossen van de vergelijking a sin x + b cos x =c
Algemene formule inhoud afgeknotte kegel
Algemene formule magische constante
Als dan waarden alfa
Archimedes en de berekening van pi
Architectuur in de 20ste eeuw en de gulden snede
Arctangens
Asymptoten
Asymptoten dmv limieten
Asymptoten dmv limieten
Asymptotenstel
Basis
Basisvergelijkingen
Basisvergelijkingen+goniometrische formules
Beeld
Beeld en symmetrie van een functie
Beeldpunten enz
Bepaal de inverse functie van f
Bepaal m
Bepaal p zo dat x-3 een deler is van A(x)
Bepaalde integraal
Bepaalde integraal
Bepaalde integraal
Bepalen determinant en adjunct
Bepalen van parameter, voorwaarden mbt parameter,
Bereken de continuÔteit
Bereken lengte zijde
Bereken sin, cos
Berekenen van sin, cos en tan
Berekening van h
Bespreek van stelsel adhv det
Bespreken van stelsels
Bestaat er ook Cabri I?
Bewegingsvgl
Bewijs
Bewijs
Bewijs
Bewijs dat abcd een parallellogram is
Bewijs deze gelijkheid
Bewijs identiteit
Bewijs insluitstelling via epsilon en delta
Bewijs met eigenschappen van de determinanten
Bewijs met tangens
Bewijs rekenregel limiet
Bewijs tan^4
Bewijs van een uitdrukking
Bewijs van verband gulden snede-Fibonacci
Bewijs voor F1+F3+F5+...+F(2n-1)=F(2n)
Bewijs, 4 niet coplanaire punten
Bewijs: oppervlakte van een bolkap
Bewijzen
Bewijzen van identiteiten met sec (x)
Bewijzen van ongelijkheid a+b+c=pi dus
bgtan(a)+bgtan(b)+bgtan(c)+bgtan(d)=pi/4
Bij een enquÍte 1 op de 4 antwoord
Binaire getallen delen
Binomiaalvergelijking
Binomium van newton
Boeken op een boekenplank
Boole Algebra
Breuksplitsen
Buigpunt van functie
Buigpunten
Buigpunten
Buigpunten , bepaal m
Buigpunten bij een cirkel
C14 methodes
Canonieke vergelijking van een hyperbool
Cartesiaanse vgl
Carthesiche vergelijking
Chebychev
Chinese wiskunde
Cirkelboog
Cirkelintegraal
Collineaire punten
Combinatieleer
Combinaties
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen + formules van ViŤta
Complexe uitkomst van een machtsverheffing
ContinuÔteit
ContinuÔteit
Continuiteit van de INTEGER-functie
Continuiteitscorrectie
Controle buigpunten
cos(4x)+sin(x/2)=0
Cos(bgsinx)
Cos≤(b/2) + cos≤(c/2) - cos≤(a/2) = 2sin(a/2)cos(b/2)cos(c/2)
Cosec(2x) = tanx + cot(2x)
Cosinushyperbolicus
Cosinusregel
Cryptografie
Cyclo metrische en Goniometrische Functie verloop
Cyclometrische functie
Cyclometrische functies
Cyclometrische vergelijking + vraagje
De afgeleide van een functie met een wortel
De algemene vorm van een logaritmische functie
De bol
De complexe getallen en orde
De Griekse wiskunde
De inverse van tanh(x)
De kans op een kapotte PC bij 8 uit 50
De sinus van de som van twee hoeken
De som van derdemachten
De toegevoegde complexe getallen: bewijs
De tweede afgeleide van een rationale functie
De veeltermen met reŽle coefficienten
De Vierkantswortel
Deelruimten
Deelruimten
Deelruimtes
Deelverhouding en dubbelverhouding
Derdegraadsvergelijkingen
Derdemachtsworteltrekken uit een breuk zonder rekenmachine
Diagonalen parallellogram
Dictaten wiskunde op internet
Differentiaalvergelijking van de eerste orde
Differentieren
Differentieren van een functie van een functie
Dobbelsteen en som van aantal ogen
Dobbelstenen
Domein
Domein en nulpunten van logaritmische functies
Doorsnede van een vlak met een kubus
Drie vergelijkingen met drie onbekenden
Driehoek
Driehoek van pascal
Driehoeken
Driehoeksmeting
Dubbele en enkele pijlen
Dubbelpunten
Dubbelverhouding
E berekenen via andere limiet
Een beetje vage vraag over een kwadratische functie
Een glazen plaat absorbeert 6% van het licht
Een goniometrisch probleem
Een kapitein en 3 leerlingen kiezen uit een groep van 12
Een logaritmische vergelijking
Een octaŽder in een bol
Een oplossing via een kegelvormige trechter
Een trapezium in een cirkel
Een vierhoek in een goniometrische cirkel
Een vijfhoek in een kubus
Een vlak en twee evenwijdige lijnen
Een vraagje van een toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur
Een werkstuk over rijen maken
Een zak met 11 knikkers
Eenparig versnelde bewegingen
Eigenschappen/Bewerkingen met Matrices
Eigenvectoren
Eigenvectoren en matrices
Eigenwaarden en eigenvectoren
Eigenwaarden vraagstuk
Eliminatie
Elimineren van vergelijkingen van stelsels
Ellips
Ellips
Ellips ->raaklijn
Ellips bewijs
Ellips ivm Apollonius
Elliptische meetkunde - hoekensom in een driehoek
Euclidische delingen
Evenwijdigheid
Evenwijdigheid
Evenwijdigheid
Evenwijdigheid
Evenwijdigheid tussen twee lijnen in R≥
Exacte nulpunten
Examenvragen over 13 hoofdstukken
Exp en log afhankelijke grootheden
Experiment
ExponentiŽle en logaritmische functies
ExponentiŽle functie - bewijs afgeleide
ExponentiŽle functies en halveringstijd
Exponentiele functies, rekenen met groeifactoren
ExponentiŽle groei
Exponentiele groei en afname
Exponentiele ongelijkheden
ExponentiŽle vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
Exponentiele vergelijkingen
Exponentiele vergelijkingen
ExponentiŽle vergelijkingen
ExponentiŽle vergelijkingen oplossen
Extrema-vraagstuk
Extremumvraagstuk
Extremumvraagstukken
F(a+b)
Formule richtingscoŽfficiŽnt
Formule van machin
Formules van simpson
Foutberekening
Fractalen - zoeken van de aantrekkingspunten
Functie , interval , supremum , infinum
Functie van een doorhangende ketting met twee gegeven aanknopingspunten
Functie: coŽfficienten bepalen
Functies
Functieverloop van irrationale functies
Functievoorschrift bepalen
Functievoorschrift opstellen bij een exponentiŽle functie
Gebruik van differentiaal mbt vierkantswortels
Gedefinieerd over heel R
Geen basis en basisvectoren
Geen extremum
Geen periode
Gekleurde tetraŽder
Gelijkheid aantonen
Gelijkzijdige driehoek
Gemengd -en vectorieelproduct
Getallenstructuren
Gewicht bepalen
GŲdel en Hilbert
Gonio en nulpunten bij complexe getallen
Gonio identiteit
Gonio identiteit
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie in de praktijk
Goniometrie: ongelijkheden
Goniometrie: som- en verschilformules
Goniometrische cirkel
Goniometrische cirkel
Goniometrische cirkel
Goniometrische en cyclometrische functies
Goniometrische formules
Goniometrische identiteit bewijzen
Goniometrische identiteiten
Goniometrische identiteiten
Goniometrische identiteiten
Goniometrische integralen
Goniometrische limiet
Goniometrische ongelijkheden
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische Ongelijkheid
Goniometrische schrijfwijze
Goniometrische schrijfwijze
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vgl
Grafiek klokfunctie
Groep in gelijke subgroepjes verdelen
Grondformule
Grootste kijkhoek bepalen
Grootste volume van kegel uit cirkelsector
Haakjes wegwerken
Haakjes wegwerken
Heaviside
Heel korte vraag over absolute waarde van afgeleide
Herleiden tot algemene sinusfuncties
Herleiden tot een basis functie
Het 79e getal bij een rangschikking van klein naar groot
Het aantal manieren om het woord PROGRAMMA te lezen
Het afleiden van de variatie uit 1 resultaat
Het bepalen van de extremen van een functie van twee variabelen
Het berekenen van logaritme bij gegeven waarde
Het binomium van Newton
Het binomium van newton
Het midden van 2 toegevoegd imaginaire punten is een reŽl punt
Het veld C , + ,
Hoe bereken je de kans om bij lotto?
Hoe bereken je de periode van gemengde goniometrische functies
Hoe bereken je de variantie?
Hoe bewijs je dat een functie stijgend is in een bepaald interval?
Hoe integreer je deze functie?
Hoe kan je deze integralen oplossen?
Hoe schrijf je wortel 2 als kettingbreuk?
Hoeken
Homografische functies
Homothetie
Homothetie
Homothetie drie punten op ťťn lijn
Hoofdeigenschap hyperbool
Hoogte cilinder
Hoogte en straal bepalen bij gegeven manteloppervlak van een cilinder
Horizontale asymptoot
Horizontale asymptoten
Horner: delen door (x-a)(x-b)
Hyperbolische sinus en cosinus op fx-92
Hyperbool
Hyperbool: afstand brandpunt tot asymptoot
Identiteiten
Identiteiten bewijzen
Identiteiten bewijzen
Ik krijg een punthoofd van die puntgevel...
Inclusie
Indeling in groepen
Indeling wiskunde
Ingeschreven rechthoek in een cirkel
Inhoud deelsgevulde ellipsvormige tank
Inhoud halve bol en paroboloÔde
Inhoud kegel
Inhoud romboŽder
Inhoud van een `geperforeerde` bol
Inhoud van ruimtelichamen
Inhoud van veelvlakken
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal berekenen
Integraal berekenen
Integraal berekenen
Integraal met een wortel in de noemer
Integraal met wortel in de noemer
Integraal van 1/(3-sin(x))
Integraal van 7/(3x-4)
Integraal van dx/sin5x of dx/cos5x
Integraal van ex∑cos(x)
Integraal van een goniometrische functie
Integraal van een wortelfunctie
Integraal van sin(2x) / cos≥ (2x)
Integraal wortel(1+1/x))
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen van goniometrische vormen
Integratie door substitutie
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren 5^x/(5^x+3^x) door substitutie
Integreren door middel van breuksplitsing
Integreren door splitsing
Integreren van (5x+2)/(x-3)
Integreren via partieelbreuken
Intergralen berekenen met Casio Graph 35
Interscolaire wedstrijd
Interval, straal en centrum
Irrationaal verheffen tot een irrationaal = rationaal
Irrationale functie
Irrationale functies
Irrationale integraal
Is de sinusfunctie even of oneven?
Jongens en meisjes en andere telproblemen
Kaarten
Kan iemand me confirmeren of dit juist is:
Kans op 23 bij gooien met vier dobbelstenen
Kans op lege plaatsen naast elkaar
Kansrekening bij 52 speelkaarten
Kegelsnede en weerkaatsing
Kegelsnedes: partiŽle afgeleiden, snijpunten,
KGV en goniometrische functies
Korte formule voor een reeks
Kpm en gnm van een hoek berekenen
Kruisende rechten
Kubussen stapelen
Lengte van kleinste zijde in functie van d en S
Lesliematrix
Letters uit een woord
Lichamen
Limiet uit de film `Mean Girls`
Limiet met de regel van de l`Hopital
Limiet van een rationale functie
Limiet van een rij
Limiet van exponentiele functies
Limiet van ln(cos x )/x≤
Limiet van moeilijke irrationale functie
Limiet/Rechten
Limieten berekenen
Limieten berekenen van goniometrische functies
Limieten berekenen van goniometrische functies
Limieten berekenen: hoe begin ik hieraan?
Limieten van goniometrische functies
Lineair onafhankelijk en opspannend, en dus een basis...
Lineair programmeren met afgeleide
Lineaire combinatie
Lineaire combinaties
Lineaire combinaties
Lineaire transformatie
Lineaire transformatie
Linker en rechter limiet
Logaritme
Logaritme berekenen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen als macht
Logaritmen berekenen zonder rekenmachine
Logaritmen vraagstukken
Logaritmisch papier
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische functie
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies: los op
Logaritmische ongelijkheden
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logica
Loodrecht
Loodrechte stand
Loodrechte stand
Loodrechte stand
Loodrechte stand
Loodrechte stand
Loodrechte stand en afstanden
Los op
Los op
Los op in R
Loterij
Machtsfunctie
Matrices
Matrices
Matrices
Matrices (diagonaal - m*n matrix)
Matrices (nog een oef toelatingsex burg)
Matrices (oef toelatingsex burg)
Matrices en 2de graads vgl`n?
Matrices transponeren
Matrices vermenigvuldigen
Maxima bepalen
Maxima bepalen
Maximum bepalen
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats: loodrechte projectie
Meetkundige plaatsen
Meetkundige plaatsen
Meetkundige plaatsen - Klavervierkromme
Meetkundige plaatsen ivm hyperbool
Methode van de hulphoek
Migratiematrix
Minimum en maximum
Modulus van een quotiŽnt is het quotiŽnt van de moduli
Moeilijk limiet
Moeilijke integraal
Moeilijke integraal (denk ik)
Moeilijke integraal: 5^x/(5^x+3^x)
Mogelijke functievoorschrifen als twee punten gegeven zijn
Momentenstelsel
N -de machtswortels
n-de machtswortel van n is convergente rij
Nde machtswortels
Nog meer logaritmen
Nogmaals
Nogmaals homothetie
Nulpunt bepalen
Nulpunten en ontbinden in factoren
Nulpunten van 3ln(e^x + 1) - 2x
OctaŽder
Oef toelatingsex burg
Oefening op afgeleiden xx-8=0
Oefening op bepaalde integraal
Oefening op meetkunde
Oefening vreemd opgelost of fout?
Omtrek van een fractal (iets ŗ la `sneeuwvlokje von Koch` ?)
Omvormen van formule
Omvormen van formules
Omwentelingskegel
Omwentelingslichaam
Omwentelingslichaam
Onderdelen
Onderzoek het verloop van de functies f en g
Onderzoeken functies x^(x^x) en x^x
Oneindig min oneindig
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden van de tweede graad
Ongelijkheid
Ongelijkheid oplossen
Ongelijkheid oplossen in R
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren ( goniometrie )
Ontbinden in factoren van ax≤+bx+c (formule)
Ontbinden van een veelterm
Op welke manier kun je deze integraal integreren?
Oplossen stelsels vergelijkingen
Oplossen van een vierdegraads vergelijking
Oplossen van sinus(5x)=0
Oppervlakte onder parabool/rechte
Oppervlakteberekening
Opsporen van extreme waarden
Orthogonaal snijdende cirkels
Parabolische functies in de architectuur
Parabool
Parabool
Parabool (loodlijn, raaklijn, brandpunt)
Parabool: raaklijn en richtlijn
Parameter bij integreren
Parameter elimineren, vlg van de meetkundige plaats
Parameters / Asymptoten
Parametervergelijkingen
Parametervergelijkingen - raaklijnen
Partieel integreren
Partiele som
Periode van een functie
Periode van een functie bepalen
Personen indelen in groepen
Pi
Piramide
Plaats van een getal
Platonische lichamen
Poolcoordinaten
Primitiveren v/e breuk met exponentiele functie in teller en noemer
Probleempje met deze integraal
Produkt en som van eigenwaarden
Projectieve coŲrdinaten en homogene coŲrdinaten
Ptolemaeus en regelmatige veelhoeken
Punt bepalen / afstand
PythagoreÔsche tripels
Raaklijn aan kegelsnede, rico gegeven
Raaklijn in eerste kwadrant door middel van afgeleiden
Raaklijnen uit willekeurig punt aan parabool
Raakvlakken aan een bol
Radiaal
Re: 123456789
Re: Aantonen van een gelijkheid en de tangensfunctie
Re: Afgeleiden van f(x)=(ax+b)sinx (cx+d)cosx
Re: Basis
Re: Beeld
Re: Beeldpunten enz
Re: Benaderen van pi
Re: Bepalen determinant en adjunct
Re: Bereken de continuÔteit
Re: Bespreek van stelsel adhv det
Re: Bespreek van stelsel adhv det
Re: Bewegingsvgl
Re: Bewijs
Re: Bewijs irrationale getallen zijn een deelverzameling van complexe getallen
Re: Bewijs met tangens
Re: Binaire getallen delen
Re: Buigpunten bij een cirkel
Re: Collineaire punten
Re: Complexe getallen
Re: Complexe uitkomst van een machtsverheffing
Re: Cyclometrische functies
Re: Cyclometrische vergelijking vraagje
Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Da Vinci
Re: Dobbelsteen en som van aantal ogen
Re: Domein
Re: Doorsnede van een vlak met een kubus
Re: Driehoeken
Re: Dubbele en enkele pijlen
Re: Dubbelverhouding
Re: Een simpel vraagje
Re: Een vraagje van een toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur
Re: Eigenwaarden en eigenvectoren
Re: Ellips ->raaklijn
Re: Exp en log afhankelijke grootheden
Re: Exponentiele functies, rekenen met groeifactoren
Re: ExponentiŽle vergelijking
Re: Gekleurde tetraŽder
Re: Geldstuk
Re: Gelijkheid aantonen
Re: Gelijkzijdige driehoek
Re: Goniometrie
Re: Goniometrische cirkel
Re: Goniometrische identiteiten
Re: Goniometrische Ongelijkheid
Re: Goniometrische schrijfwijze
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Grafiek klokfunctie
Re: Heel korte vraag over absolute waarde van afgeleide
Re: Herleiden tot een basis functie
Re: Het binomium van Newton
Re: Het binomium van newton
Re: Horner: delen door (x-a)(x-b)
Re: Hyperbolische sinus,cos, op fx-92
Re: Ik heb een vraag over een functie
Re: Inhoud van ruimtelichamen
Re: Integraal
Re: Integraal; vallend voorwerp met luchtweerstand
Re: Integralen
Re: Integreren
Re: Interval, straal en centrum
Re: Kegelsnedes: partiŽle afgeleiden, snijpunten,
Re: Lichamen
Re: Limieten berekenen van goniometrische functies
Re: Limieten berekenen: hoe begin ik hieraan?
Re: Lineair programmeren met afgeleide
Re: Logaritmische vergelijking oplossen
Re: Logaritmische functies: los op
Re: Logaritmische vergelijkingen
Re: Loodrecht
Re: Los op in R
Re: Loterij
Re: Matrices
Re: Matrices (oef toelatingsex burg)
Re: Meetkundige plaats
Re: Minimale aanlegkosten berekenen
Re: Minimum en maximum
Re: Mogelijke examenvraag
Re: N -de machtswortels
Re: Oefening op afgeleiden xx-8=0
Re: Onderzoeken functies x^(x^x) en x^x
Re: Ontbinden in factoren
Re: Parameter elimineren, vlg van de meetkundige plaats
Re: Parametervergelijkingen
Re: Parametervergelijkingen - raaklijnen
Re: PartiŽle integratie
Re: Periode bepalen van y=sin x + cos x
Re: Primitiveren v/e breuk met exponentiele functie in teller en noemer
Re: Probleempje met deze integraal
Re: PythagoreÔsche tripels
Re: Radiaal
Re: Re: Bewegingsvgl
Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Driehoeken
Re: Re: Een vraagje van een toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur
Re: Re: Gelijkheid aantonen
Re: Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Re: Heel korte vraag over absolute waarde van afgeleide
Re: Re: Het binomium van newton
Re: Re: Hyperbolische sinus,cos, op fx-92
Re: Re: Logaritmische vergelijkingen
Re: Re: N -de machtswortels
Re: Re: Ontbinden in factoren
Re: Re: Parametervergelijkingen - raaklijnen
Re: Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Re: Gelijkheid aantonen
Re: Re: Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Re: Re: Ontbinden in factoren
Re: Re: Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: Re: Re: Re: D[(5x^3 6) tan x]
Re: Re: RichtingscoŽfficient
Re: Re: Texas Instr TI 84-plus: meerdere grafieken op 1 scherm
Re: Re: Twee variabele cirkels
Re: Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Re: Vraagje bij cyclometrische functies
Re: RichtingscoŽfficient
Re: Rij van originelen en beeldrij / Continuiteit
Re: Snijden van functies en extreme waarden
Re: Som- en verschilformules
Re: Texas Instr TI 84-plus: meerdere grafieken op 1 scherm
Re: Trekkingen zonder terugleggen
Re: Twee variabele cirkels
Re: Vanwaar komt P bij de kansrekening
Re: Vereenvoudigen
Re: Vergelijking ellips bij gegeven brandpunten
Re: Vergelijkingen en projecties
Re: Verloop van een exponentiele functie
Re: Verloop van een logaritmische functie
Re: Verloop van functies
Re: Verloop van goniometrische functie f(x) = 4cos≤x-8cosx+3
Re: Verloop van logaritmische functies
Re: Verticale raaklijn aan parametervergelijking
Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Vierkantwortels
Re: Vlakken en lijnen loodrecht
Re: Vraagje bij cyclometrische functies
Re: Vraagprognose
Re: Vraagstuk
Re: Vraagstuk
Re: Vraagstuk (matrices)
Re: Vraagstuk oplossen
Re: Zes verschillende worpen met zes keer gooien
Rechte evenwijdig met twee snijdende vlakken
Rechten en vlakken met parameters
Regelmatig vijfhoek
Rekenkundige rij
Rekenkundige rij van cot
Rekenkundige rijen
RichtingscoŽfficient
RichtingscoŽfficient
Rij van Fibonacci en Gulden Snede
Rij van originelen en beeldrij / Continuiteit
R-R functies
R-R functies
R-R functies
R-R functies
R-R functies
R-R functies
R-R functies
R-R functies
Samenstelling van teams
Schuine asymptoot van een irrationale functie
Schuine asymptoot?
Schuld en verwijlinteresten
Sin≥a = ?
Sinusfunctie
Sinusfunctie in de praktijk
Smijten met geld
Snijdende krommen
Software voor fractals
Som der getallen
Som eerste n-termen van 1,4,9,
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som meetk rij
Som van bgsin en bgcos
Som-en verschilformules tesamen met verdubbelingsformules?
Soorten prisma`s
Spaarpot
Spiegelen in de lijn y=-x
Standaardafwijking
Stelsel (vraagstuk)
Stelsel bepalen
Stelsels bespreken
Stelsels oplossen met behulp van een matrix
Stelsels oplossen met matrices
Stelsels van 3 vergelijkingen met 3 onbekenden
Stelsels vergelijkingen, combinatiemethode
Substitutiemethode
Substitutiemethode?
Tan x ∑ tan y + tan y ∑ tan z + tan z ∑ tan x = 1
Tangens van een hoek gemaakt door vlak met een kubus
Tautologie of
Tekening van `doorzien demo` in word invoegen
Tekenverloop van een irrationale functie
Tellen
Tellen bij trekken van kaarten
Telproblemen
Telproblemen
Texas Instr TI 84-plus: meerdere grafieken op 1 scherm
TI - 89
Toelatingsexamen burgerlijk ingenieur
Toepassing
Transformatieformules
Transformaties van derdegraadsfuncties
Trekkingen zonder terugleggen
Trilateratie/triangulatie
Trixosaurussen en Kremosaurussen
Twee functies: domein en product
Twee rechten en een bol
Twee variabele cirkels
Tweede afgeleide
Tweede afgeleide van een goniometrische functie
Tweedegraadsfunctie bepalen dmv 3 punten
Uit f(x) globaal verloop afleiden
Van de oplossingen van een 2e graads vergelijking terug naar hoeken
Van een balk is gegeven...
Van een cirkel een kegel maken
Vanwaar komt P bij de kansrekening
Variatie
Vectoren
Vectoren
VectoriŽle vergelijkingen
Vectorruimten/ deelruimten
Veeltermfuncties
Veranderen van ijk bij kegelsneden
Verdubbelingstijd
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van een goniometrie uitdrukking
Vereenvoudigen van een vgl
Vergelijking ellips bij gegeven brandpunten
Vergelijking met Ln oplossen
Vergelijking van een cirkel door 3 punten
Vergelijking vereenvoudigen
Vergelijkingen
Vergelijkingen die getal e bevatten oplossen
Vergelijkingen en projecties
Vergelijkingen met formule van simpson
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen van de bissectrices van twee rechte lijnen
Vergelijkingen van rechten
Vergelijkingen van rechten en vlakken
Vergelijkingen van vlakken
Verloop van de secans functie
Verloop van een exponentiele functie
Verloop van een logaritmische functie
Verloop van functies
Verloop van functies
Verloop van functies
Verloop van functies
Verloop van goniometrische functie f(x) = 4cos≤x-8cosx+3
Verloop van logaritmische functies
Verloop van logaritmische functies
Vermenigvuldigen van matrices
Verschillende afgeleiden bij een functie?
Verschuivingen
Vertical en horziontale asymptoten
Verticale raaklijn aan parametervergelijking
Verwachtingswaarde bij verdeling geld over spaarpotten
Vierdegraadsfunctie bepalen
Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Vierkant in ellips
Vierkantwortels
Vlakken en lijnen loodrecht
Vlakkenwaaier
Volume van een glas bepalen
Voor alle x > 0: sin x > x
Voorbereiding burgerlijk
Voortbrengend versus lineair onafhankelijk
Voortbrengende deelverzameling / basis
Vraag met parameter
Vraag Vlaamse Wiskunde Olympiade
Vraagje
Vraagje bij cyclometrische functies
Vraagprognose
Vraagstuk
Vraagstuk
Vraagstuk
Vraagstuk
Vraagstuk (matrices)
Vraagstuk oplossen
Vraagstukje
Vraagstukken die leiden tot een veeltermfunctie
Waar is pi van afkomstig?
Waarde van sinus
Waarden van k
Waarom geeft de eerste afgeleide de snelheid weer?
Wagen
Wat heeft de sinus of cosinus hiermee te maken?
Wat is de cumulatieve relatieve frequentie?
Wat is een accumulatiepunt?
Wat is een draaiing?
Wat is middelevenredigheid?
Wat is statistiek?
Weierstrass
Welk stuk houden we uiteindelijk over?
Wijzerzin is dat plus of min?
Willekeurige driehoeken
Woord vormen met 3 letters
Wortel als een macht
Wortel van een macht
Zes verschillende worpen met zes keer gooien
Zo vermenigvuldigden de Romeinen
Zoek de asymptoten
Zoek de hoek tussen twee vlakken
Zoek de macht adhv afgeleide
Zoek de wortels
Zoek waarde van z op 2 manieren

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3