De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Asymptoten en extremen
Bijzonderheden van parabolen en hyperbolen
Hoe bereken je de determinant van een matrix?
Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
Wat is een representatieve steekproef?
15 puzzel van Sam Loyd
2∑sin x + tan x = 0
2e orde differentiaal vergelijking
2e orde differentiaalvergelijking
3e-machts wortel met derive
4∑ln≤x = 0 vereenvoudigen
A=[Cn,...,C0]g
Aantal codes als de volgorde niet van belang is
Aantal oplossingen
Afgeleide bepalen
Afgeleide bepalen
Afgeleide bepalen met de quotiŽntregel
Afgeleide bepalen met sinx als machtsverhouding
Afgeleide bepalen van een functie
Afgeleide functie van f(x)=x∑sin(x)+cos(x)
Afgeleide Poisson verdeling
Afgeleide van 4 functie`s
Afgeleide van arcsin en arctan
Afgeleide van een formule
Afgeleide van een functie
Afgeleide van een som van functies
Afleiden van standaardfuncties
Aflossen van flat interest lening waarbij aflossing te voren vastligt en pct nog
Afstand tussen een grafiek en een punt uitdrukken in formule-vorm
Afstuderen, steekproef
Algebra
Algebra
Algebra, binaire operaties
Algebra, ringen en lichamen
AlgebraÔsche structuren
Algemene oplossing van een differentiaalvergelijking.
Annuiteit berekenen
Arctan en arcsin
Arctan functie
Arctg
Bacteriepopulatie
Begin sinus en cosinus
Benadering ellips door cirkelbogen
Bepaal de afgeleide van....
Bepaal de afgeleide van.....
Bepaal de beelden onder f(z) = 1/z van de volgende verzamelingen
Bepalen van een vergelijking loodrecht
Bereken de afgeleide met de definitieformule
Berekenen minimale voorraad met ln functie
Berekenen rentepercentage
Berekenen van de middelpuntsvergelijking
Berekenen van logaritmen
Berekening lengteverandering van een strip door buiging
Berekening minimale steekproef
Berekening van een onbekende
Betreft antwoord
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid bij overslaan van vragen in enquete
Betrouwbaarheid Enquete (kleine populatie)
Betrouwbaarheid van een onderzoek
Betrouwbaarheidsinterval
Bewijs dat elke graaf...
Bewijs dat in elke pythagoras driehoek minstens 1 zijde een vijfvoud is.
Bewijs homogene vergelijking
Bewijs met volledig inductie
Bewijzen
Bewijzen (Volledige Inductie) - sum(i/2i)<=2
Bewijzen rond matrices
Bewijzen voor de rekenregels van logaritme
Bijectie en deelverzameling
Binomiaal & Poisson
Booglengte
Booglengte berekening
Booglengten
Breuk opsplitsen in 2 aparte breuken
Breuk vereenvoudigen
Breuken
Breuken vergelijken op grootste en kleinste breuk
Breuksplitsing
Breuksplitsprobleem i.v.m. z-transformatie
BTW
Cabri Geometry II
Casino games
Casino-game
Chemie
Chi-kwadraat en kritische waarde
Chi-kwadraattoets
Chroomvoorraad
Cirkeldiagrammen
Cirkeleigenschappen
Cirkels
Cirkelvorm in een grafiek
Cofactoren van een matrix
Combinaties
Complex getal weergeven in Derive 5
Complexe 3e graads vergelijkingen oplossen
Congruentieafbeelding
Coordinaten van het zwaartepunt van een kegel
Correlate, Pearson en Spearman
Dambord
De afgeleide bepalen
De buigpunten van de Gauskromme
De Cantor-representatie
De grootte van een steekproef
De hoeveelheid tekens die mogelijk zijn bij braille
De hoogte van een gebouw
De invloed van f(z) = z≤ op 1 <= |z - 2| <= 2
De kubus van Harrie
De logaritme van een derde macht
De onbepaalde integraal van lnx/x
De relatie tussen een hyperboloide lichaam en een cilindrisch lichaam.
De variantie van X
Decoderen
Deel een driehoek in vijf driehoeken met gelijke oppervlakte
Deelruimte
Dekpunten
Dekpunten
Delen door 0
Delen door de hoogste macht van x
Depot vraag
Derdemachtsfuncties
Derive
Derive
Determinant, inverse en adjunct matrix
Deuren
Differentiaal coefficient
Differentiaal vergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen
Differentie- en differentiaalvergelijkingen
Differentieer 3 log x
Differentiequotient
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
DifferentiŽren
Differentieren functie.
Differentieren van functie met e, ln en log
Differentieren van functie met e, ln en log
Differentieren voor x > 0 en x < 0 voor f(x) = ln | x |
Dobbelstenen hebben geen geheugen
Domein
Domein van logaritmische functie
Domein van y=tan2x
Doorlooptijd
Drie worpen met vier munten
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal en het binomium van Newton
Duaal van een kubo-octaeder
Dy/dx bepalen met twee onafhankelijke variabelen
Dynamische modellen: differentie vergelijking
Een exponent binnen een logaritme
Een handelaar in nieuwe en tweede hands auto`s
Een lastige..
Een moeilijke formule met kettingregel differentieren
Een paprika tijdens de groei
Een raaklijn aan ellips
Een voor mij onoplosbare limietensom
Eerste kwartiel
Effectieve waarde berekening
Eigenschappen van de logaritme
Eindige populatie
Eindvoorraad en eindsaldo Liquide Middelen
Elementen van Euclides in boekvorm
E-macht
Enquete voor een afstudeeropdracht
Enquete, analyse van de data
Eulers totiŽnt
Evenwichtsprijs
Exacte oplossing van een logaritme
Exponentiele groei
Extremen van een functie
Faculteiten en delers
Formule an
Formule vereenvoudigen
Formule voor 2D naar 3D
Formule voor an
Formule voor berekenen steekproefomvang
Formule voor de lengte van een curve
Formules met e of pi
Formules voor ellips en hyperbool
Formules voor Excel
Fout berekenen in vergelijking met vaste waarde
Functie arctan op rekenmachine
Functie onderzoek
Functie van een bol
Functies
Functies
Functies van een variabele
Functies van twee variabelen
Functies van twee variabelen
Functievoorschrift van een tweedegraads functie
Gammaverdeling
Gasmengsel
Gauss kromme
Gebroken lineaire functies
Gegeven twee cirkels, gevraagd vergelijkingen van cirkels door de snijpunten
Geheimschrift in priemgetallen
Gelijkvormigheidsafbeeldingen
Gemarkeerde kaart trekken
Gemiddelde
Gestolen kippen
Getallen reeks
Getallenstelsels
Goniometrische formules
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vraag met arccos en pi
Gooien met een dobbelsteen
Gooien met een dobbelsteen
Gooien met een viervlaksdobbelsteen
Grootste waarde
Halfregelmatige vlakvullingen
Handleiding voor CASIO cfx-9850
Het aantal k-rangschikkingen uit een n-verzameling
Het belichte oppervlak als de hoeken bekend zijn
Het bepalen van afgeleiden
Het delen van breuken
Het dobbelsteen en munten spel
Het scheiden van variabelen
Hoe bereken ik de grootte van de steekproef voor betrouwbare respons?
Hoe bereken ik de gulden snede van een getal?
Hoe bereken ik de standaarddeviatie met deze cijfers?
Hoe bereken ik de volgende limieten?
Hoe bereken ik het rentegedeelte/aflossingsgedeelte van een annuiteithypotheek
Hoe groot moet mijn steekproef zijn?
Hoe hoog is de toren?
Hoe kan ik bij een gegeven respons een conclusie trekken over de betrouwbaarheid
Hoe kun je procenten terug berekenen?
Hoeksnelheid, tangentiele versnelling, centripetale versnelling
Hoeveel afnemende getallen bestaan er?
Homogene differentiaalvergelijkigen
Homogene differentiaalvergelijking
Homogene differentiaalvergelijkingen
Homogene differentiaalvergelijkingen
Hyperbool
Hyperbool, richtlijnen en brandpunten
Iets bewijzen mbv de Middelwaarde stelling
Ik kom niet verder dan het opstellen van de winstfunctie
Indexcijfers
Ingekochte producten van twee maanden omrekenen naar een jaar
Inhoud berekening van een cilinder
Inhoud cockpit van een vliegtuig
Inhoud tapstoelopend prisma
Inhoud van een spiraal
Integraal met kwadraat in de teller
Integraalrekening
Integraalrekening
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren + oppervlakte
Integreren gebroken exponenten
Integreren met x
Integreren met x
Integreren naar arctan
Integreren quotiŽnt van twee veeltermen
Integreren v/e gebroken rationele funktie.....
Integreren van een breuk
Integreren van een functie met uitkomst arctangens
Integreren+oppervlakte
Intervallen
Inverse 4x4 matrix
Inverse functies
Inverse van a modulo n berekenen
Is deze steekproef zo representatief?
Isoleren van een variabele
Isomorfe groepen
Kansberekening
Kansberekening
Kansberekening bij een productieproces
Kansberekening met knikkers
Kansrekeningen
Kettingregel op een formule.
Keuzeselectie
Klassen indeling
Kleine a en kleine s
Kleinste primitieve wortel modulo
Knikkers
Koninginnen..........
Koopje?
Kruislings vermenigvuldigen
Kwadratische congruentievergelijking
Laagste gemiddelde berekenen voor munten
Laplace transformatie
Laplace transformatie's
Lastige limieten
Lengte bepaling van kromme
Lengte van een bolkap
Lengte van een bolkap met r als onbekende
Levensduur heelal
Lijngraaf en pad
Limiet berekenen
Limiet en Differentieerbaarheid.
Limiet van een goniometrische functie
Limieten
Limieten
Limieten
Limieten
Limieten
Lineair afhankelijk of onafhankelijk
Logaritme of algebra
Logaritmen vergelijking
Logaritmen vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logoritme of niet?
Los op in R
Machten
Machtreeksen en convergentie straal
Machts wortel.....
Machtsfunctie
Machtsverheffen tot de macht 0
Mag ik een gauss-kromme gebruiken?
Marge van meer dan 100%
Marktonderzoek: emailenquete
Matchen van data
Matrices en spoor
Matrix van A en B
Matrix van A en B (2)
Matrixvermenigvuldiging
Maximaal debiet bij laminaire stroming berekenen
Maximale fout
Maximale oppervlakte van een weiland
Meerdere somtekens
Meetkunde basisonderwijs
Merkwaardige produkten
Mijn rekenmachine geeft niet het goede antwoord
Minimale grootte steekproef voor statistische toetsen uitvoeren
Minimale oppervlakte
Modulorekenen
Moeilijke afgeleide
Moeilijke integraal
Mohammed al- Khowarzmi
n boven k
n?
Nat oppervlak van een gedeeltelijk gevulde horizontale cilinder
Natuurlijke logaritme
Newton-methode op grafische rekenmachine
Nieuwe matrix
Nog een congruentieafbeelding
Nog een voor mij erg moeilijke limiet
Normale Kansverdeling - invNorm met ti 83 +
Normale verdeling en binomiale verdeling
Normale, binominaal en poissonverdeling met Maple
Nulhypothese bij meerdere steekproeven
Nulpunten
Numerieke methodes icm met differentiaal vergelijkingen
Numerieke wiskunde: grafische afleiding restterm lagrange
Omwentelingslichaam
Omwerken deling met e-macht
Onbekend hoofdsom
Onderling onafhankelijke gebeurtenissen
One sample T-test
Ongelijke piramides met een driehoekig grondvlak
Ongelijkheden met sin en cos
Ongelijkheid oplossen en nog wat
Op zoek naar een formule
Oplossen van een derdegraads vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van vergelijking / veelterm / polynoom over de complexe getallen
Oplossen vergelijking
Oplossingen van twee vergelijkingen.
Oppervlakte
Oppervlakte cirkel benaderen met Riemann-sommen
Oppervlakte cirkel onder een hoek
Oppervlakte en inhoud bol
Oppervlakte van een ring met rond profiel
Oppervlakte wielerbaan
Oppervlakte, straal en inhoud van een afgeknotte icosaŽder
Optellen van machten
Output regressie-analyse Excel
Over sinus en inverse
Overzicht: differentieren en primitiveren
Parabolen: vergelijkingen en raaklijnen
Parametervorm
Parametische functies differentiŽren
Partieel afgeleiden
Partieel Differentieren
Partieel integreren
Partieel integreren
Partiele afgeleiden van hogere orde
Partiele integratie
Percentielscore
Plotten op TI-89
Poisson verdeling
Poisson verdeling
Poisson verdeling met onbekende k
Poissonverdeling
Pol(2)
Poollijn aan ellips
Populatie
Positieve delers
Primitiveren van sin(2x)
Primitiveren...
Principes van realistisch rekenen
Procenten
Procentteken
Programma voor tekenen grafieken
Punten op gelijke afstand verdelen op een cirkel
Pythagoras
Quotientregel toepassen op een irritante formule
Raaklijn aan een kegelsnede
Raaklijnen aan een parabool vanuit een gegeven punt
Radialen naar sinus graden
Re: Afgeleide bepalen
Re: Afstuderen, steekproef
Re: Afstuderen, steekproef
Re: Afstuderen, steekproef
Re: Algebra, binaire operaties
Re: Algemene oplossing van een differentiaalvergelijking.
Re: Benadering ellips door cirkelbogen
Re: Berekening minimale steekproef
Re: Berekening minimale steekproef
Re: Berekening steekproefgrootte
Re: Bewijzen
Re: Bewijzen rond matrices
Re: Bijectie en deelverzameling
Re: Breuksplitsing
Re: Breuksplitsprobleem i.v.m. z-transformatie
Re: De buigpunten van de Gauskromme
Re: De invloed van f(z) = z≤ op 1 <= |z - 2| <= 2
Re: De variantie van X
Re: Decimale codes en letters
Re: Dekpunten
Re: Depot vraag
Re: Determinant, inverse en adjunct matrix
Re: Differentiaal coefficient
Re: Differentiaalvergelijkingen
Re: Differentieren van een kettingregel met sinus erin
Re: Differentieren van vorm 1/x
Re: Dy/dx bepalen met twee onafhankelijke variabelen
Re: Een lastige..
Re: Een paprika tijdens de groei
Re: Een punt roteren om de oorsprong
Re: Een voor mij onoplosbare limietensom
Re: Enquete, analyse van de data
Re: Formule an
Re: Formule voor an
Re: Formule voor berekenen steekproefomvang
Re: Formule voor berekenen steekproefomvang
Re: Formule voor de lengte van een curve
Re: Het scheiden van variabelen
Re: Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Re: Homogene differentiaalvergelijking
Re: Hyperbool, richtlijnen en brandpunten
Re: Iets bewijzen mbv de Middelwaarde stelling
Re: Inhoud van een mazouttank
Re: Integreren
Re: Inverse 4x4 matrix
Re: kansberekening
Re: Koopje?
Re: Lengte van een bolkap
Re: Limieten
Re: Limieten
Re: Logaritmische spiraal en Gulden rechthoek
Re: Machten
Re: Machts wortel.....
Re: Nog een voor mij erg moeilijke limiet
Re: Nog een voor mij erg moeilijke limiet
Re: Op zoek naar een formule
Re: Op zoek naar een formule
Re: Oplossen van een vergelijking
Re: Oplossen vergelijking
Re: Othogonaal
Re: Parabolen: vergelijkingen en raaklijnen
Re: PartiŽle integratie
Re: Plotten op TI-89
Re: Poisson verdeling
Re: Pol(2)
Re: Re: Afstuderen, steekproef
Re: Re: Algemene oplossing van een differentiaalvergelijking.
Re: Re: Berekening minimale steekproef
Re: Re: Determinant, inverse en adjunct matrix
Re: Re: Formule voor an
Re: Re: Homogene differentiaalvergelijking
Re: Re: Machten
Re: Re: Op zoek naar een formule
Re: Re: Re: Berekening minimale steekproef
Re: Re: Re: Op zoek naar een formule
Re: Re: Re: Re: Op zoek naar een formule
Re: Re: Re: Vergelijkingen
Re: Re: Re: Wat is de primitieve van xx?
Re: Re: Rente in een meetkundige rij
Re: Re: Representativiteit steekproef
Re: Re: Transformatiematrix
Re: Re: Vergelijkingen
Re: Re: Versnellen
Re: Re: Wat is de primitieve van xx?
Re: Re: Worteltrekken
Re: Rechte van Euler
Re: Rente in een meetkundige rij
Re: Representativiteit steekproef
Re: Sin(arcsin x)
Re: Sinus, cosinus etc.
Re: Steekproef
Re: Steekproefgrootte
Re: Stelsel oplossen
Re: Telprobleem personeelsfeest
Re: Test op a-selectiviteit
Re: Transformatieformules
Re: Transformatiematrix
Re: UJLOGO vraag :sinusregel!
Re: Vaas met ballen
Re: Vazen probleem (kansberekenen)
Re: Vectorvelden
Re: Veiligheidsvoorraad en normaalverdeling
Re: Vereenvoudiging na het differentieren.
Re: Vergelijking met meerdere letters
Re: Vergelijking oplossen in C
Re: Vergelijkingen
Re: Vermenigvuldigen
Re: Versnellen
Re: Wat is de primitieve van xx?
Re: Welk punt ligt het dichts bij (1,0)
Redeneren en bewijzen
Relatie tussen een deling en exponentie
Rente / Financiele rekenkunde
Rente in een meetkundige rij
Rente percentage per jaar omrekenen naar percentage kwartaal
Representativiteit
Representativiteit steekproef
Rijen en reeksen
Rijen/reeksen
Rotatie en translatie samenstellen
Rotatie van een lijn
Schatten
Scheiden van variabelen
Scheiden van variabelen
Schrijven als ťťn sinus of cosinus
Schuifspiegeling
Scriptie HBO
Sin(arcsin x)
Sinus, cosinus etc.
Slechts twee aflossingen gekend
Snelheid waarmee water in een reservoir loopt
Snijden van functies en extreme waarden
Snijdende cirkels en de driehoeksongelijkheid
Software om grafen te maken
Som en verschil frequenties
Spelen met water...
Spinneweb grafiek
Splitsing en integratie ( 2 )
Sproeimachine
Standaardafwijking
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Stationaire punten en asymptoten??
Stationaire punten v/e stelsel differentiaalvergelijkingen
Steekproef
Steekproef
Steekproef en risicogebied
Steekproef representatief
Steekproef voor afnemersanalyse
Steekproefberekening
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte bij enquete
Steekproefomvang
Steekproefomvang berekenen
Steekproefomvang bij gegeven populatie en betrouwbaarheid
Steelbladdiagram
Stelling van Euler
Stelling van Euler
Stelsel dv`s
Stelsel oplossen
Stelsels van vergelijkingen
Taylorreeks
Telprobleem personeelsfeest
Test op a-selectiviteit
Ti-68
Toepassen van de integraal
Toepassing van de integraal
Toepassing van de stelling van Wilson
Toepassingen van inversie
Toppen, brandpunten, symmetrieassen en asymptoten
Transformatie
Transformatieformules
Transformatieformules
Transformatiematrix
Transport-probleem met meerdere outlets
Trapezium
Twee rotaties samenstellen
Tweedegraads vergelijking oplossen met de Casio graph 65
Tweemaal differentieerbaar
Uit een tabel een formule afleiden
Uitslagen
Uitwerken formule
UJLOGO vraag :sinusregel
Vaas met ballen
Vaas met ballen
Variantie
Vazen probleem (kansberekenen)
Vectorruimte
Vectorruimte en gelijkwaardige uitspraken
Vectorvelden
Veiligheidsvoorraad en normaalverdeling
Verandering boloppervlak
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van wortels
Vereenvoudiging na het differentieren
Vereenvoudiging van sinussen en cosinussen.
Vergelijking
Vergelijking lijn door twee gegeven punten
Vergelijking met complexe variabele
Vergelijking met een macht oplossen
Vergelijking met meerdere letters
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen in C
Vergelijking oplossen met vier onbekenden
Vergelijking van cirkels door snijpunten van cirkels
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een vlak
Vergelijkingen oplossen met 3 onbekende
Vermenigvuldigen
Vermenigvulding van een lijn ten opzichte van een punt
Versnellen
Verwachtingswaarde bij een rechthoekige verdeling
Verzameling van de deelverzamlingen
Verzamelingen, partitie
Vijf ballen verdelen over 500 kopjes!?
Vingers opsteken
Vliegtuig
Voorspelling toekomstige omzet
Voorwaardelijke kansen
Voorwaardelijke kansen en onafhankelijkheid
Waarom wordt de nulvector zo genoemd?
Wanneer gebruik je de binomiale of normale verdeling?
Wat is de bordjesmethode?
Wat is de pijltjesmethode?
Wat is de primitieve van xx?
Wat is een eenheidsmatrix?
Wat is een ellips?
Wat is een osculatie?
Wat is een rekenkundige rij?
Wat is er dan met QuickMath?
Wel en geen oplossingen
Welk punt ligt het dichts bij (1,0)
Welke test als je teveel knopen voor Kruskal-Wallis hebt?
Welke toets kan ik gebruiken?
Werpen met 3 dobbelstenen
Wiskunde beschrijving van een bocht
Wiskunde lokalen
Wiskunde ontwikkelingen
Wortels wegwerken
X≤ - toets
Zeventien leerlingen in zeven kamers
Zijde uitrekenen
Zijn er ook Oost-Europese wiskundigen die wat hebben ontdekt?
Zuurstof

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3