De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Berekenen van controlecijfers
Een groot tovervierkant
Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
Hoe maak je een even tovervierkant?
Regelmaat en patronen bij decimale breuken
Wat is de gulden snede?
Wat is een tovervierkant?
Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
1e graads vergelijkingen
3, 7, 11 en 13
Aantonen van ongelijkheid
ABC- Formule
ABC-formule
ABC-formule
Algoritmen en tovervierkanten
Archimedes
Assenstelsel
Bereik berekenen
Berekenen van pi
Berekeningen in een kubus
Bewijs dat de som van de hoeken van een driehoek 180º is
Bijzondere kwadraten
Binair tallenstelsel omrekenen
Binomium van Newton en driehoek van Pascal
Breedte van de Rijn
Breuken en percentages
Centrummaten
Charles heeft al zijn boeken genummerd
Christiaan Huygens
Codeslot
Controlecijfers van creditcardnummers
Coördinaten
Cosinus en sinus
Creditkaartnummers
De driehoek van Pascal
De gulden snede
De nul in het getal 123098
De rol van getal nul
De types van grafen met 4 en 5 punten?
De wijzers van de klok
De wiskundige technieken van M.C.Escher
Deelbaarheid door 3
Definitie van een prisma
Delen door een breuk is zelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde
Delen met Casio fx-82SX
Derdemachts wortels
Descartes
Diagonaalvlakken
Diagonalen van een elfhoek
Discriminant
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoeken en omtrekken
Een doos met damschijven
Een eenvoudig vergelijking oplossen
Een functie vermenigvuldigen met a
Een presentatie over de zeef van Erastosthenes
Een student heeft in 5 jaar tijd 31 examens afgelegd
Een vergelijking oplossen
Een vergelijking oplossen met 2 breuken erin!
Een vierhoek met drie stompe hoeken
Eigenschappen van bewerkingen
Eigenschappen van bewerkingen
Eindige en oneindige decimalen bij breuken
Enkele wiskundige kwesties
Even x even = even
Extreme waarden bij machtsfuncties
Fibonacci
Formule bij grafiek
Formule lengte van een kaars
Formule n-zijdige prisma
Formule pijlpunt
Formule van Camp
Formule van een parabool
Formule voor diagonaal kubus?
Formule voor het gewicht en volume van een ei?
Formule voor volume ei
Fractals en de Gulden Snede
Fractals en wiskunde
Franse nummerborden
Functie herleiden
FX-82MS Casio
Geef bij een hellingsgetal de hellingshoek
Gelijke afstand van drie verschillende punten
Gemiddelde groei
Geschiedenis van de formule
Geschiedenis van priemgetallen
Geschiedenis van worteltrekken
Grafen - tafelschikking
Grafiek voor verschil in lichaamslengte
Gulden Snede
Haakjes
Haakjes weglaten
Hamiltonketen
Heeft pi een eenheid?
Hendrik en Clarissa opgave 4 en 5
Het drie deuren probleem
Het getal pi
Het huizenprobleem
Het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede
Hoe bereken je 3100?
Hoe bereken je de oppervlakte van een driekwart cirkel?
Hoe bereken je hoe hoog een boom is?
Hoe bewijs ik dat sin2+cos2=1?
Hoe is de stelling van Pythagoras ontstaan?
Hoe kan je met Romeinse cijfers vermenigvuldigen?
Hoe kun je aan voorbeelden van piramidegetallen komen?
Hoe leg je uit wat de oppervlakte is?
Hoe moet je de oppervlakte van een planeet uitrekenen?
Hoe moet je de uitslag tekenen van de planeet mars?
Hoe werkt de driehoek van Pascal?
Hoeken berekenen
Hoeveel mensen gebruiken braille-schrift?
Hoeveel uitslagen zijn er van een kubus en welke?
Huur- en koopwoningen
In een machine zitten 2 tandwielen
Informatie over regelmatige veelhoeken
Is dit een goed tovervierkant?
Is er een rij van Fibonacci in de Driehoek van Pascal?
Is er verschil tussen primitieve pythagoreische tripels of pythagoreische tripel
Kan de opdrachten op WisWeb niet lezen...
Kans op 2 rode balletjes
Kansrekenen
Kansrekening met dobbelstenen
Komt de gulden snede ook voor in kristallen?
Kosten
Kruislings vermenigvuldigen?
Kruistabellen
Kubus
Kwadraten
Kwadratische formules
Kwadratische verbanden
Kwadratische vergelijkingen van de 1e klas
Lijn van Euler
Lineaire ongelijkheden oplossen
Logaritme zonder rekenmachine
Lucas-getallen en gulden snede
Machten
Machtsfunctie
Magische vierkanten
Magische vierkanten
Magische vierkanten
Magische vierkanten, vijfhoeken, zeshoeken
Meerkeuze vragen zonder binomiale verdeling
Modulo-rekenen op TI-83
Moeilijke opgave
N-hoek
Normaalvergelijking
Nul is niet niks
Nul is niet niks
Nul is niet niks
Nul is niet niks
Nul is niet niks
Nul is niet niks
Nul is niet niks
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Opdrachten maken Gulden Snede
Oppervlakte achthoek
Oppervlakte berekenen met een formule
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte en omtrek zeshoek
Oppervlakte naar Inhoud
Oppervlakte van een cirkel
Oppervlakte van een kubus
Oppervlakte van een regelmatige zeshoek
Orde van een tovervierkant
Pakketjes, huizen en bedrijven
Parabolen
Parameters(?)
Passer en lineaal constructies
Percentage berekenen
Piramides
Primitiveren van ln x
Prisma bij gegeven inhoud
Procenten naar een breuk
Procenten uitrekenen per maand
Pythagoras vriendenparen
Pythagorasbomen
Pythagorasdriehoeken
Pythagoreische tripels
Quadrilateral en Quadrangle
Raaklijn aan cirkel
Raderdiagram
Rakende cirkels
Re: 3, 7, 11 en 13
Re: ABC- Formule
Re: bijzondere kwadraten
Re: Bijzondere kwadraten
Re: De meetkundige afleiding van de Pythagoreische tripels
Re: Eigenschappen van bewerkingen
Re: Extreme waarden bij machtsfuncties
Re: Formule voor volume ei
Re: FX-82MS Casio
Re: Grafen - tafelschikking
Re: Gulden Snede
Re: Het drie deuren probleem
Re: Is er verschil tussen primitieve pythagoreische tripels of pythagoreische tr
Re: Kosten
Re: Kwadratische verbanden
Re: Lengte van de een lijn van een parabool
Re: N-hoek
Re: Ongelijkheden
Re: Ontbinden in factoren
Re: Re: 3, 7, 11 en 13
Re: Re: Eigenschappen van bewerkingen
Re: Re: Re: Eigenschappen van bewerkingen
Re: Re: Ruimtelijke wiskunde
Re: Re: Tweedegraads functie
Re: Re: Wijk met huizen
Re: Ruimtelijke wiskunde
Re: Verzamelingen
Re: Wat is de bisectie methode?
Re: Wijk met huizen
Re: Zelfbedacht gokspel
Rechthoeken
Regelmatige veelhoeken
Regelmatige veelhoeken
Rekenen met hexadecimale getallen
Rekenmachine geeft een ander antwoord dan de tangenstabel
Ruimtelijke figuren
Ruimtelijke figuren
Samengestelde interest in Excel
Schuifsymmetrie
Sinus in C++??
Sinusregel. bereken twee hoeken en één zijde.
Snijpunt
Snijpunt berekenen van twee Goniometrische functies
Snijpunten berekenen
Snijpunten met de as berekenen
Sommetje met machten
Soscastoa
Speciale dobbelsteen
Spelletje met 28 snoepjes
Staartdelingen en rekenregels
Staatsloterij
Stijging in mm bij inhoudtoename
Symmetrie
Symmetrie
Symmetrie, parallellogrammen en puntsymmetrie
Tan-1
Tetrahedron configuraties
Toets met 10 meerkeuzevragen
Tover achtkanten
Tovervierkant maken met 1 t/m 49
Tovervierkant van 16x16
Tovervierkanten
Tovervierkanten
Tovervierkanten
Transitiviteit van een graaf
Uitslag of bouwplaat
Uitvinding van de kompasroos
Van hellingspercentage naar hellingshoek
Verband tussen kans en statistiek
Verbanden
Vergelijken
Vergelijking
Vergelijking met onbekende machten
Vergelijkingen
Vergelijkingen oplossen zonder inklemmen
Verhouding verf en water
Verschillende soorten tweedegraads vergelijking
Verschillende typen magische vierkanten
Versnelling en G-krachten
Verzamelingen
Vierdegraads vergelijkingen
Vierkleurenprobleem
Volmaakte getallen
Volume en Gewicht van een ei
Volume van een ei
Voorbeelden van Fibonacci in de natuur
Vraag opgave wiskunde
Vraag opgave wiskunde
Waar komen de woorden quadilateral en quadrangle vandaan?
Wandelingen langs pijlen
Wat betekent even of oneven orde?
Wat betekent hecto?
Wat gebruikten de mensen vroeger?
Wat hadden de babyloniers met de wiskunde te maken?
Wat heeft Descartes uitgevonden op wiskundig gebied?
Wat houd de driehoek van Pascal in?
Wat is bijvoorbeeld 18/-45
Wat is draaisymmetrie?
Wat is een draaihoek?
Wat is een gouden rechthoek?
Wat is een inspringende hoek?
Wat is een regelmatige veelhoek?
Wat is een volledig diagonaal magisch vierkant?
Wat is een volledig diagonaal magisch vierkant?
Wat is het verschil tussen een grafiek, een tabel en een formule?
Wat is Phi?
Wat is ruimtelijke symmetrie?
Welk platonisch veelvlak vind je terug in de koolstofverbinding methaan?
Werkstuk over tovervierkanten
Wie heeft de abc-formule uitgevonden?
Wie heeft de tovervierkant bedacht?
Wortel 12 tekenen zonder rekenmachine
Yzerplaten
Zelfbedacht gokspel
Zijde van een regelmatige achthoek

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3