De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bolstapeling en tetraeder
Verschillende soorten magische vierkanten
123456789
123456789
2 eenvoudige vragen
2 moeilijke vgl
24 maken
3D figuren tekenen met de computer
3x3 stelsels
4de machtsvergelijking met reŽle parameter
5 speelkaarten uit een spel van 52 kaarten
Aantal getallen van zes verschillende cijfers
Aantal kleine limietproblemen
Aantal mogelijkheden bij de samenstelling van een parade van schepen
Aantonen met behulp van eigenschappen
Absolute waarde uitwerken
Acht brieven in acht enveloppen
Adjunctmatrix met ZRM
Afgeleide bepalen
Afgeleide van cyclometrische functies
Afgeleide van een wortel
Afgeleide van geniometrische functie
Afgeleiden
Afgeleiden
Afgeleiden met e-machten
Afgeleiden van goniometrische functies
Afleiding cirkelsector
Afstand tot een vlak
Afstand van punt tot rechte
Algebra - matrices in R3*2
Algebra van Boole
Asymptoten
Asymptoten bij tangensfuncties
Asymptoten en parameters
Asymptoten vinden dmv limieten
Ballen en kaarten
Bankrekening, rente, ASA en DIN
Basis logaritmes
Basis van een reŽle vectorruimte
Bepaal het brandpunt van de parabool
Bepalen van afgeleide
Bepalen van vergelijking van raaklijn en normaal
Bereken de hoogte van de cilinder
Berekenen uitkomst met Derive
Berekening
Berekening van limieten
Beschrijvende en inferentiŽle statistiek
Bespreken van een irrationale functie
Bespreking van oplosbaarheid onbekende
Bewijs
Bewijs
Bewijs cirkel, loodrechte stand en parabool
Bewijs dat twee kegelsneden door ťťn punt gaan
Bewijs de volgende eigenschappen
Bewijs de volgende gelijkheid
Bewijs de volgende identiteit
bewijs de volgende recursieformule door middel van partiŽle integratie
Bewijs de volgende stelling
Bewijs door volledige inductie
Bewijs gelijkheid met matrices
Bewijs irrationale getallen zijn een deelverzameling van complexe getallen
Bewijs ivm inverse matrix
Bewijs ivm inverse matrix
Bewijs strikt stijgende functie + domein irrationale functie
Bewijs van 1 = -1
Bewijs van gelijkheden
Bewijs van identiteit
Bewijs(je???)
Bewijzen bij matrices
Bewijzen bij stelsels
Bewijzen eigenschappen kromme van Gauss
Bewijzen rekenkundige rij
Bewijzen van een gelijkheid
Bgsin
Biljart
Binomiale distributie
Binomium van Newton en kansrekening
Blind date
Bolstapeling en kegel
Booglengte
Bouwen aan rechthoekige klaslokalen
Breuken vereenvoudigen
Brievenbus
Buigpunt, keerpunt , relatief maxium, ...
Buigpunten
CASIO fx-6910G
Cirkel rakend aan 2 rechten
Code van een computerbestand
Collineaire punten
Combinatie probleem
Combinatieleer - aantal codes met Morse
Complex getal 2
Complexe getallen
Complexe vergelijking oplossen
Complexe vergelijking oplossen
Concurrente rechten
Constructie van een regelmatige vijfhoek
Consumenten- en producentensurplus
ContinuÔteit van limieten
CoŲrdinaten invoeren in een vergelijking
Cyclometrische functies
Cyclometrische functies
cyclometrische functies oplossen
De booglengte van een grafiek
De gelijkzijdige hyperbool
De goniometrische cirkel (volledig)
De logica achter de algoritmen voor magische vierkanten
De methode van Heroon
De negenproef
De reciproke determinant
De resultante van twee krachten
De som van de reeks van inversen van derdemachten
Definitie van Platonisch lichaam
Derdegraads met parameters
Derdegraadsfunctie
Derdegraadsvergelijking oplossen
Determinant inverse matrix
Determinant van een matrix met goniometrie
Determininant ontwikkelen - Cofactoren
Disjuncte gebeurtenis bij kansberekening
Dodecaeder
Doorsneden
Drie punten collineair
Driehoek, zwaartelijnen en affiene assenstelsels
Driehoeken en cirkels
Driehoeksmatrix
Driezijdig recht prisma
Dubbelverhouding en een oneigenlijk punt
Een andere toepassing op afgeleiden
Een doosje met een groot mogelijke inhoud
Een essay over algebra
Een formule voor alle mogelijkheden
Een goniometrische vergelijking
Eťn integraal en drie oplossingen
Een inverse matrix
Een kromme met poolvergelijking construeren
Een kubus
Een logaritmische vergelijking oplossen
Een oefening van matrices
Een toepassing op afgeleiden
Een veeltermfunctie van de derde graad
Een vergelijking oplossen
Een vergelijking van een cirkel met straal 5
Een vierkante Matrix is regulier als zijn Rang en Orde gelijk zijn en omgekeerd
Een wegenmatrix
Eerste wiskunde
Eerstegraads gebroken functie of niet?
Eigenschap adjunctmatrix
Eindwerk over getallentheorie
Elementaire functies
Examenresultaten en de hoogste score
Examenvraag die ik niet snap
Excentriciteit van de ellips
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle vergelijking
ExpontentiŽle vergelijking
Extremumprobleem
Extremumproblemen
Extremumvraagstuk
Formule
Formules i.v.m oppervlaktes
Functie bespreken
Functie onderzoek 2de graads gebroken functie.
Functieonderzoek
Functievoorschrift
Functievoorschrift bepalen (sinusoÔdale functie)
Functievoorschrift bij een aantal punten
Functievoorschrift van een veeltermfunctie en gebroken irrationale functie
Functievoorschrift vierdegraadsfunctie
Gelijke afstanden in de ruimte
Gelijkheid bewijzen
Gelijkvormigheid
Generatie motten, hoeveel larven na 1 jaar.
Getallen
Getallenrijtje
Gonio - bewijzen
Gonioformule bewijzen
Goniometrie
Goniometrisch bewijs
Goniometrische formule
Goniometrische formules toepassen
Goniometrische functies
Goniometrische herleiding
Goniometrische ongelijkheden
Goniometrische ongelijkheden
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Groeifuncties
Grootste kijkhoek bepalen
Gulden rij
Harmonische vierstraal
Herleiden tot een som
Het grootste getal met 3 cijfers
Het integreren van irrationale dingen
Het oplossen van een vergelijking met wortels
Hilbert`s 16th problem
Hoe 2 punten bepalen uit een vergelijking van een rechte
Hoe bereken je de limiet
Hoe bereken je hiervan de afgeleide?
Hoe dat bovenste bekomen?
Hoe kan ik dit oplossen?
Hoe los je de volgende gelijkheden op?
Hoe vind je de maximale en minimale waarde van een functie?
Hoek tussen kruisende rechten
Hoeveel doosjes gaan er in een kubus?
Hoeveel hoeken heeft een kubus?
Homogeen stelsel
Homogeen stelsel met niet-0 oplossing asa det(A)=0
Homografische functies
homothetie en verschuiving
Horizontale raaklijnen
Horner
Hotelporselein
Huwelijk
Hyperbolische functie
Hyperbolische integraal
Hyperbool en ellips: confocaal
Idempotente matrices
Imaginaire exponenten
Inhoud tetraŽder
Inhoud tetraŽder
Inhoud torus
Inhoud van bol en ellipsoide berekenen mbv integralen
Inhouden ( omwentelen om y -as )
Integraal bepalen
Integraal berekenen
Integraal goniometrie!
Integraal van een e-macht met grenzen
Integraal van een gebroken functie
Integralen
Integralen berekenen
Integralen oplossen
Integralen van gebroken rationale functies
Integralen van irrationale functies
Integratie dmv substitutie
Integratiemethoden
Integreren goniometrische functie
Integreren goniometrische functies
Integreren met substutie of anders
Integreren som van tan
Integreren van goniometrisch functies
Integreren van irrationale functies
Interpretatie van integraal
Inverse en Adjunct Matrix
Inverse matrix
Inverse op derive
Irriationaliteit van een lengte
Is 4 gelijk aan 5?
Is f continu in 0?
Johan en Jasper lezen beide dezelfde historische roman
Jongens langs meisjes laten zitten
kan dit ook zonder hyperbolische ?
Kan een functie afleidbaar zijn in de randpunten van het domein?
Kanrekenen: Doos met onderdelen
Kans op een prijs in een loterij
Kansberekening
Kansprobleem
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen probleem
Kansrekenen vraagstuk
Klein vraagje.
Knikkers
Krommen in de ruimte
Kruis of munt
Kruisende halve rechten
Kruiswoordraadsel
Laatste stelling van Fermat
Lengte kettinglijn
Lengte van de som van de loodlijnen
Limiet
Limiet
Limiet berekenen
Limiet met de l Hopital
Limiet van een functie
Limiet van een functie met een andere functie als macht.
Limiet van een goniometrische functie
Limieten
Limieten
Limieten
Limieten
Limieten berekenen van machten met reŽle exponenten
Limieten en asymptoten
Limieten met e-machten
Limieten: hoe begin ik eraan?
Lineaire transformaties
Lineaire transformaties
Ln verschrijving
Log. vergelijkingen
Logaritme en de schaal van Richter
Logaritmen
Logaritmen again :(
Logaritmische en exponentiele vergelijkingen oplossen
Logaritmische functie
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische oefening
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen oplossen
Loodrecht snijden van twee grafieken
Loodvlak
Loodvlak (2)
Los op ...
Loterij
Lotto
Maclaurin formule voor tangens
Markt
Matrices
Maxima en minima
Maximale inhoud balk
Maximum en majorant/bovengrens
Meerdere continue uitbreidingen in a
Meetkunde
Meetkundesoftware
Meetkundige plaats
Meetkundige plaatsen
Minimum
Minimum en maximum probleem
Mininum en maximum vraagstuk
Modulo rekenen
Modulus van product is product van modulus
Moeilijke afgeleide
Moeilijke differentiatie van een breuk
moeilijke goniometrische ongelijkheid
Moeilijke limiet
Moeilijke logaritmische vergelijking
Natuurlijke getallen
Noemer wortelvrij maken
Normale verdeling
Nulpunten functie
Nulpunten van complexe functies
Nulpuntenmethode van Newton -Raphson
Oefening met cotangens en tangens
Omgekeerde matrices, geadjungeerde matrices, reguliere en singuliere matrices
Omrekenen van m/s naar km/uur
Omtrek ovaal
Omvormen tot een som
Onbepaalde integraal
Onderdelen en veiligheid
Onderlinge ligging
Onderzoek of een getal priem is
Onderzoek of een getal priem is
Onderzoek van exponentiŽle functie
Ongelijkheden en veeltermfuncties
Ongelijkheden, maxima en oplossen
Ongelijkheid voor reŽle getallen bewijzen
Onnauwkeurige grafieken
Ontb. in factoren + bewijs
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden met formules van Simpson
Op te lossen met de combinatie methode , kan iemand helpen ?
Opgave inverse functies
Opgaven bij goniometrie
Opgaven bij algemene sinusfunctie
Opgaven bij definitie rationale functies
Opgaven bij homografische functies
Oplosbaarheidsvoorwaarden
Oplossen goniometrische vergelijking
Oplossen van een goniometrische vergelijking
Oplossen van een goniometrische vergelijking
Oplossen van een goniometrische vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van vergelijkingen
Oplossingen van een matrixvergelijking
Oplosssen en vereenvoudigen....
Oppervlakte
Oppervlakte
Oppervlakte afgeknotte kegel
Oppervlakte van een driehoek met integralen
Oppervlakte van een parallellopipidum
Optellingsformules en verdubbelingsformules
Optellingsformules en verdubbelingsformules
Orthogonale projectie
Over geboortes
Over het projectieve vlak: pool en poollijn
Parabool bewijs
Parametervoorstelling bepalen
PartiŽel integreren voor gevorderden...
PartiŽle integratie
PartiŽle integratie
PartiŽle integratie
PartiŽle integratie
PartiŽle integratie
Periodieke trillingsfunctie -> integraal
Permutaties vormen met 5 elementen
PlaatscoŲrdinaat
PlaatscoŲrdinaat
Poisson
Poisson-verdeling
Positiestelsel van de Egyptenaren
Primitieve functie
Primitieve van e^(-x).cos(2x)
Probleem met berekening limiet
Probleem uit de combinatieleer, deel 2
Productregel
Programma voor wortels, machten en zo
punten bepalen voor rechte
Quaternionen
Quotientregel
Raaklijn aan een cirkel
Raaklijn en normaal
Raaklijnen a.d.h.v. snijpunten
Rationale functie
Rationale functies
Rationale functies
Re: 2 moeilijke vgl
Re: Basis logaritmes
Re: Berekenen uitkomst met Derive
Re: Bewijs strikt stijgende functie domein irrationale functie
Re: Bgsin
Re: Binomiale distributie
Re: Buigpunten
Re: Constructie van een vierkant uit een cirkel.
Re: Derdegraadsvergelijking
Re: Disjuncte gebeurtenis bij kansberekening
Re: Drie punten collineair
Re: Een kubus
Re: Eerste graadsgebroken functie of niet?
Re: Elementaire functies
Re: Extremumprobleem
Re: Extremumproblemen
Re: Extremumvraagstuk
Re: Formule
Re: Functievoorschrift bepalen (sinusoÔdale functie)
Re: Gelijke afstanden in de ruimte
Re: Gelijkvormigheid
Re: Gonio - bewijzen
Re: Goniometrische ongelijkheden
Re: Goniometrische ongelijkheden
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijking oplossen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Herschrijven van een formule
Re: Het integreren van irrationale dingen
Re: Het wijnprobleem
Re: Homogeen stelsel
Re: Homografische functies
Re: homothetie en verschuiving
Re: Inhoud van bol en ellipsoide berekenen mbv integralen
Re: Integraal
Re: Integraal van een gebroken functie
Re: Integreren van e-macht
Re: Johan en Jasper lezen beide dezelfde historische roman
Re: Klein vraagje.
Re: Lengte kettinglijn
Re: Limiet
Re: Limiet met de l Hopital
Re: Limiet van een functie
Re: Minimum
Re: Moeilijke afgeleide
Re: Natuurlijke getallen
Re: Ongelijkheden, maxima en oplossen
Re: Ongelijkheid voor reŽle getallen bewijzen
Re: Ontbinden in factoren
Re: Ontbinden in factoren
Re: Opgaven bij homografische functies
Re: Over geboortes
Re: Over het projectieve vlak: pool en poollijn
Re: Periodieke trillingsfunctie -> integraal
Re: Poisson-verdeling
Re: Probleem uit de combinatieleer, deel 2
Re: Productregel
Re: Re: Drie punten collineair
Re: Re: Goniometrische ongelijkheden
Re: Re: homothetie en verschuiving
Re: Re: Klein vraagje.
Re: Re: Minimum
Re: Re: Ontbinden in factoren
Re: Re: Poisson-verdeling
Re: Re: Re: Klein vraagje.
Re: Re: Re: Ontbinden in factoren
Re: Re: Re: Re: Ontbinden in factoren
Re: Re: Re: Re: Tweede orde
Re: Re: Re: Tweede orde
Re: Re: Ruimtemeetkunde
Re: Re: Schaakwedstrijd
Re: Re: Tweede orde
Re: Re: Vergelijkingen met drie onbekenden ( bespreken van stelsel met parameter
Re: Ruimtemeetkunde
Re: Samengestelde experimenten
Re: Schaakwedstrijd
Re: Som van cos2 +/- 120į
Re: Stijgen en dalen
Re: Stroomsterkte in een stroomkring
Re: Tekenverloop irrationale functies
Re: Tweede orde
Re: Variatie-Combinatie
Re: Veeltermfunctie determineren
Re: Veranderen van assenstelsel
Re: Veranderen van assenstelsel
Re: Vergelijkingen in Vraagstukken
Re: Vergelijkingen met drie onbekenden ( bespreken van stelsel met parameter )
Re: Verloop van functies
Re: Vijf kaarten uit een spel van 52
Re: Volume en straal veranderen --> oppervlakte?
Re: Voorwaardelijke kans
Re: Vraagje
Re: Vraagje :(
Re: Vraagje :(
Re: Vraagstuk oplossen m.b.v. matrices
Re: Wiskundige symbolen...
Re: Zeshoek
Re: Zwaartepunten bepalen zonder vectoren, midden van een lijnstuk
Re: Zwarte en witte knikkers
Rechte en parabool
Rechthoekige driehoeken
ReeŽle Getallen
ReŽle functies en rationale functies
Regelmatige negenhoek
Rekenen met complexe getallen
Rekenen met complexe getallen
Rekenen met het produkt van sinussen
Rekenen met hoeken van 15 en 75 graden
Riccati
Richting van een vector dmv. perspectiefbeeld?
Rubik's cube
Ruimtemeetkunde
Samengesteld Experiment
Samengesteld experiment
Samengestelde experimenten
Samenvatting van leerstof wiskunde
Schaakwedstrijd
Scheefsymmetriche matrix
Schoenen en kans
sin3(x) integreren
Singuliere en parasitische delen
Sinus 70į en sinus 110į
Sinusfunctie
Snijdende rechten in een piramide
Snijpunt van een rechte en vlak
Snijpunten van twee parabolen
Som en verschilformule
Som en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules tangens
Som van cos2 +/- 120į
Som van een rij
Som van even en oneven functie
Som van termen van een meetkundige rij
Somformule voor de tangens
Sprong en perforatie
Stapelproblemen!
Statistiek
Statistiek, probleem met halfopen interval in te voeren.
Stelling van Thales
Stelsel van Cramer
Stelsel van x variabelen, 4 vergelijkingen
Stelsels oplossen (zoveel mogelijk manieren)
Stijgen en dalen
Stoeien met formules
Storende en niet-storende factor
Stroomsterkte in een stroomkring
Symmetrieas sinusoÓde
Tangens berekenen
Tekenverloop irrationale functies
Telprobleem beoordeling geven
Telprobleem kaarten verdelen
Telprobleem trappenlopen
Telproblemen
Telproblemen
Termen van een rekenkundige rij zoeken
Tetraeder in bol
Toepassingen van differentialen.
Toon aan
Twee opgaven ivm extremaproblemen
Twee planken, een eiland en een rivier
Twee politieagenten patrouilleren in een stadswijk
Tweede orde
Uitspuitsnelheid uit een tuinslang
Vaas
Variantie
Variatie of combinatie?
Variatie-Combinatie
Vectoren (lineair afhankelijk)
Vectoren (lineair onafhankelijk)
Vectorruimten
Vectorruimten
Veeltermen complexe getallen
Veeltermfunctie determineren
Veranderen van assenstelsel
Veranderen van assenstelsel
Verdubbelingsformules
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van een goniometrische uitdrukking
Vergadering
Vergelijkende Oefening
Vergelijking ellips bij gegeven brandpunt en punt
Vergelijking oplossen
Vergelijking parabool
Vergelijking rechte evenwijdig met xz-vlak
Vergelijking van de raaklijnen aan een parabool
Vergelijking van een cirkel en nog vele andere?
Vergelijking van een rechte
Vergelijking van een vlak
Vergelijkingen in vraagstukken
Vergelijkingen online oplossen.
Vergelijkingen oplossen en hoeken
Vergezochte vragen
Verhouding omtrek/oppervlakte
Verklarende statistiek
Verloop van functies
Verschillende typen vergelijkingen
Vgl. cirkel
Vierkante matrices
Vijf brieven in vier brievenbussen
Vijf kaarten uit een spel van 52
vlakke meetkunde
Voetbalploegen
Voetbalwedstrijd
Volume en straal veranderen --> oppervlakte?
Volume/ oppervlakte bol
Voorspelling van voetbalwedstrijd
Voortbrengend deel van L2
Voorwaarde voor een vierkant
Voorwaardelijke kans
Voorwaardelijke kans
Voorwaardelijke kansrekening
Vraagje :(
Vraagje voor ingangsexamen: tangensvergelijking
Vraagje: elementaire functies
Vraagstuk
Vraagstuk
Vraagstuk i.v.m maximaal en minimaal
Vraagstuk ivm oppervlakte
Vraagstuk oplossen m.b.v. matrices
Vraagstuk van 3x3stelsel
Vraagstukken
Vraagstukken in stelsels van lineare vergelijkingen
Vraagstukken oplossen mbv matrix
Vraagstukken oplossen mbv matrix
Vriendenkring
Wanneer heeft x≥ + px -1 = 0 drie oplossingen?
Wanneer is y=0 ?
Wat is de cotangensfunctie?
Wat is de dimensie van...
Wat is de intervalnotatie?
Wat is de regel van de l hospital en hoe werkt hij
Wat is een loodrechte piramide?
Wat is een paradox?
Wat is een vergelijking?
Wat is het getal van Euler?
Wat zijn afgeleiden?
Welordening
Wetenschappelijke benamingen
Wiskunde in muziek
Wiskundige programma`s
Wortels en integratie
Wortels, machten en gebroken exponenten
x≤ - y ≤= 63
Zoek een getal waarvan de som 4 is en het product 1
Zuivere schatter
Zwaartepunt van een piramide
Zwaartepunt van een piramide
Zwaartepunten bepalen met vectoren, midden van een lijnstuk
Zwarte en witte knikkers

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3