De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Getallen

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2-tallig stelsel
3, 3, 7 en 7 moet samen 24 worden
5e en 6e diagonaal driehoek van Pascal
60e priemgetal
999
Aantal cijfers
Actangensmethode om pi te berekenen
Bepaal de volgende waarde
Binaire code
Binaire codes
Breuken in zestalligstelsel
Breuken vereenvoudigen
Breukontwikkeling
Buiten haakjes brengen
Consequenties van het bewijs dat pi transcendent is
Decimale stelsel
Deelbaarheid
Deelbaarheid door 6 of 8
Delen en vermenigvuldigen met decimalen getallen
Delen met 6tallig stelsel
Delingen met veeltermen
Delingen met veeltermen
Determinant 4x4 Matrix
Driehoeks- en vijfhoeksgetallen
E tot de macht x differentieren
Een priemgetal als deler van binomiaal coefficient
Eerste 20 pythagorische drietallen
Euler, gamma
Gelukkige getallen
Gemiddelde der priemgetallen
Getallen
Getallen, cijfers en nummers
G-functie = entier-functie
GGD
Googolplex
Grootste getal in bepaalde vorm
Grootste getal kleiner dan 1
Haakjes wegwerken
Het algoritme van Euclides
Het berekenen van het controlegetal bij een rekeningnummer
Het paradoxale niets van Robert Kaplan
Het uitgebreid euclidisch algoritme
Het zestallig stelsel
Hexadecimaal stelsel
Hexadecimaal systeem
Hoe kun je snel zien dat een getal zeker geen kwadraat is?
Hoe oud is haar man?
Hoeveel getallen van 3 cijfers bestaan er in een tiendelig talstelsel?
Inductief gedefinieerde functies
Irrationaal en transcendent
Irrationale getallen
Irrationale getallen
Is er een Formule voor Pi
Is het interval <1/3,3/7> overaftelbaar oneindig?
Is identiek aan?
Is it magic
Kleinste gemene veelvoud
Kleinste priemdeler
Klimgetallen
Kwadraat polynoom
Kwadraat van de som is de som van de derdemachten
Legendre- en jacobi-symbool
Legendre`s pi-functie
Machten
Manieren om Pi te berekenen dmv experimenten
Maximale splitsingen
Modulorekenen
Natuurlijke getallen
Natuurlijke getallen
Natuurlijke getallen
Natuurlijke getallen
Negatieve en positieve getallen
Nul positief of negatief
Nul tot de macht nul
Omrekenen van het tientallig naar het achttallige stelsel
Oneindig maal nul
Op hoeveel nullen eindigt dit product?
P is een oneven priemdeler en n = x≤ +1 (geheel)
Periodieke breuken
Periodieke breuken
Phi 3,14 of 1,6180
Pi in relatie met het getal e
Pincode
Plaats van getallen op de getallenlijn
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen (Goldbach)
Priemgetallen (ook ivm Goldbach)
Priemgetallen (postulaat van Bertrand)
Priemgetallen en kgv
Priemgetallen en Pythagoras
Produktformule van Euler
Pythagoras
Pythagorische drietallen en driehoek van Pascal
Re: Binair aftrekken
Re: Binaire getallen delen
Re: Binaire getallen vermenigvuldigen
Re: Binaire getallen vermenigvuldigen
Re: Breuken in zestalligstelsel
Re: Buiten haakjes brengen
Re: Conversie van inch naar centimeter
Re: Determinant 4x4 Matrix
Re: Getallen, cijfers en nummers
Re: Grootste getal in bepaalde vorm
Re: Natuurlijke getallen
Re: Oneindig maal nul
Re: Op hoeveel nullen eindigt dit product?
Re: P is een oneven priemdeler en n = x≤ + 1 (geheel)
Re: Priemgetallen
Re: Priemgetallen
Re: Re: Binaire getallen delen
Re: Re: Boxplot
Re: Re: Op hoeveel nullen eindigt dit product?
Re: Re: P is een oneven priemdeler en n = x≤ 1 (geheel)
Re: Re: Re: Binaire getallen delen
Re: Rest
Re: Symmetrische getallen zijn deelbaar door 11?
Re: Twee irrationale getallen bij elkaar optellen
Re: Vraagstuk herleiden naar vgl met 1 onbekende
Re: Vwo-vraagje
Re: Wortel 3 is irrationaal
Rest
Rest 1
Staartdelingen van decimale breuken
Symmetrische getallen zijn deelbaar door 11?
Tabel met percentages
Talstelsels omrekenen
Toepassingen van pi in de praktijk
Transcendentaal getal
Tweetallig stelsel
Verschillen kwadraatgetallen
Verschillende soorten getallen rangschikken van klein naar groot (of omgekeerd)
Vierkantsgetallen
Vierkantswortel zonder rekenmachine
Viervlaksgetallen
Vijfhoeksgetallen
Vraagstuk herleiden naar vgl met 1 onbekende
Vwo-vraagje
Waarom is $\pi$ zo belangrijk in de wiskunde?
Waarom komt deze werkwijze uit? Romeinse cijfers
Wat is een hexadecimaal stelsel?
Wat zijn de kenmerken van priemgetallen?
Wortels met haakjes
Zestallig stelsel
Zeven-voud

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Getallen'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3