\require{AMSmath}

Rijen en reeksen

Does 1+2+3... really equal -1/12?
A Numberphile video posted earlier this month claims that the sum of all the positive integers is -1/12. Is it true?
 
Rijen en reeksen (somrijen) Rijen en reeksen (somrijen)
Dit is een overzicht van het werken met rijen en somrijen en het toepassen ervan bij discrete dynamische modellen op het niveau van de bovenbouw VWO. Er wordt van uitgegaan dat je met rijen op een grafische rekenmachine (GR) kunt werken.
 
Series Sums of the Powers of the Natural Numbers and Bernoulli Numbers
The work on the sums of the natural number power series was largely done by the Swiss Jacques Bernoulli (1654-1705). In English, he is sometimes referred to as James Bernoulli, and in German, as Jakob Bernoulli. There are probably about a dozen famous Bernoullis in mathematics or physics, and at least two named Jacques!
 
Sloane's On-Line Encyclopedia of Integer Sequences

The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences® (OEIS®). Enter a sequence, word, or sequence number... Een grote verzameling rijen en reeksen, eenvoudig zoeken met verwijzingen.
 

©2001-2023 WisFaq