\require{AMSmath}

Formules

Formulekaarten
Op deze pagina kan je de formulekaarten vinden voor HAVO en VWO.
 
Formules
Een formule is een wiskundige uitdrukking van een betrekking tussen diverse grootheden; kan een vergelijking voorstellen maar ook een voorschrift voor een berekening. Een formule is een wiskundige zin met variabelen.
 

©2001-2023 WisFaq