\require{AMSmath}

Cryptografie

Cryptosystemen
In dit lespakket maak je kennis met een aantal eenvoudige geheimschriften, leer je de beginselen van de getaltheorie en krijg je inzicht in het RSA-systeem, een bekend en veel gebruikt cryptosysteem.
 
Woord- en letterfrequenties
Plak een tekst in het tekstveld en druk op een van de knoppen: Woordfrequenties of Letterfrequenties
 

©2001-2024 WisFaq