Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Geschiedenis van de wiskunde

"Het grote gedachtenavontuur dat wiskunde heet brengt ons in aanraking met gedachten en redeneringen die vaak het denken van eeuwen hebben beïnvloed."


Links

 5000 jaar wiskunde
Wiskunde is bedacht door mensen. Daarom is de geschiedenis van de wiskunde ook zo'n boeiend verhaal. Er bestaan veel boeken over en er zijn ook enkele sites waar de wiskundige historie een plaats heeft gekregen.

 A short History of Probability and Statistics
As I was wondering about the first appearance of statistical goodies such as the standard deviation and the correlation (Pearson and Spearman) I got the idea for a list of events and dates.

 Bibliografie van boeken en artikelen
Bibliografie van boeken en artikelen in het Nederlands over geschiedenis van de wiskunde tot ca. 1900.

 Biografieën van wiskundigen
Biografieën van wiskundigen van Ahmes tot Donaldson, van 1680 v.Chr. tot nu. van School of Mathematics and Statistics, University of St.Andrews, Scotland. Helaas in het Engels, maar een prima site om meer achtergrond te krijgen van de verschillende wiskundigen door de jaren heen.

 Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen
Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen biedt informatie over wiskundigen die in Nederland actief waren. Zowel ‘wiskundige’ als ‘Nederland’ is ruim genomen.

 De Elementen van Euclides
Deze site is vooral gericht op leerlingen van havo en vwo. Zij kunnen de site gebruiken als achtergrondinformatie bij hetgeen zij op school leren. Zo zijn hier bewijzen te vinden voor de gelijkheid van overstaande hoeken, F-hoeken en Z-hoeken, de som van de hoeken in een driehoek, de stelling van Pythagoras, enz.

 Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics
These pages attempt to show the first uses of various words used in mathematics. Research for these pages is ongoing, and the uses cited should not be assumed to be the first uses that occurred unless it is stated that the term was introduced by the mathematician named.
Zie ook Earliest Uses of Various Mathematical Symbols

 Euclides in Nederlandse bewerkingen
De bedoeling van deze lijst is een beeld te geven van de rijke traditie van Nederlandse vertalingen van de Elementen van Euclides.

 Fibonacci (ca. 1170-1250)
Leonardo van Pisa, beter bekend als Fibonacci, was een Italiaanse wiskundige die onder meer bekend werd met de naar hem vernoemde Rij van Fibonacci. Wie was Fibonacci?

 Geschiedenis van de Wiskunde
Het complete boek van D.J. Struik op internet.

 Geschiedenis van de wiskunde op wiskundeleraar
De geschiedenis van de wiskunde bestudeert en beschrijft de oorsprong van ontdekkingen in de wiskunde en de ontwikkeling van methoden en notaties.

 Het Chinese begin
China kent een grote wiskundige traditie. Dat blijkt vooral uit vele prominente bijdragen aan bijvoorbeeld de getallentheorie en de analyse.

 Historische Inleiding: Statistiek, van Woorden naar Waarden
Dat de statistiek een wetenschap was, waarin woorden het centrale bestanddeel vormen, dat kunnen wij ons nu nauwelijks voorstellen. Toch is het zo geweest; in Nederland nog aan het begin van de vorige eeuw.

 History of the Decimal
Many ancient cultures calculated with numerals based on ten, sometimes argued due to human hands typically having ten fingers/digits.

 History Topics Index
Een zeer uitgebreide database over de geschiedenis van de wiskunde. Op deze pagina staan een groot aantal onderwerpen.

 Homepage of Jan P. Hogendijk
I teach mathematics and history of mathematics in the Department of Mathematics of the University of Utrecht in the Netherlands.

 Mathematicians of the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Available here are accounts of the lives and works of seventeenth and eighteenth century mathematicians (and some other scientists), adapted from A Short Account of the History of Mathematics by W. W. Rouse Ball (4th Edition, 1908).

 Maya Mathematics
Instead of ten digits like we have today, the Maya used a base number of 20. (Base 20 is vigesimal.) They also used a system of bar and dot as "shorthand" for counting. A dot stood for one and a bar stood for five.

 Rekenen bij de Babyloniërs
Dit artikel is geschreven door Michelle van Os en Lieke Huisman, twee A6-leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn. Ze hebben deze tekst gemaakt in 2006/2007 in het kader van hun profielwerkstuk voor het vak wiskunde A1,2.

 Social and Historical Aspects of Mathematics
The aim of this module is to provide an understanding of the role of mathematics as part of mankind's cultural development and the changing nature of mathematical activity. This module is recommended for students who wish to enter the teaching profession.

 The Euler Archive
The Euler Archive is an online resource for Leonhard Euler's original works and modern Euler scholarship. This dynamic library and database provides access to original publications, and references to available translations and current research.

 The first six books of the Elements of Euclid
His most innovative educational work was a version of 'Euclid's Elements' which used coloured graphic explanations of each geometric principle. It was published by Pickering (publishers) in 1847.

 Vijf radiopraatjes over de geschiedenis van het getal
Deze praatjes van vijf minuten zijn gehouden in het radioprogramma "Faros" (Teleac) in het voorjaar van 1996 (Jan Hogendijk). De onderwerpen waren: Het decimaal positiesysteem in India, Het decimaal positiesysteem van India naar Europa, Het sexagesimale stelsel, Getallenmystiek en Het getal pi.

 Wiskonst
Het moderne Nederlandse woord 'wiskunde' is afgeleid van het zeventiende-eeuwse wiskonst. Deze website is opgezet door Leidse en Utrechtse wiskundestudenten, en gewijd aan Nederlandstalige wiskundigen uit de 16e en 17e eeuw en hun werk. Door op het linker menu te klikken kunt u de verschillende onderdelen bekijken.

 Wonder en is gheen wonder
Wie belang stelt in de geschiedenis van het Nederlands, en in die van de natuurkunde, kan met veel genoegen grasduinen {browse} in deze oude teksten, en krijgt al snel bewondering voor Stevins vernuft.

FAQ's

Extra


©2004-2024 WisFaq