De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Geef het onderwerp

Op deze pagina kan je het onderwerp van je vraag geven. Vergeet niet om ook even in het lijstje FAQ's hieronder te kijken of jouw vraag hier bij staat...

Veel gestelde vragen

Oppervlakte en inhoud vergelijken
Vereenvoudigen van wortels
Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
KŲnigsberger bruggenprobleem
Formule eindkapitaal bij vaste inleg tegen een vast percentage
Een eenvoudige vergelijking oplossen
Wortel 2 is irrationaal
Wat zijn asymptoten?
Hoe kan je verschillende maten omrekenen?
Wat is de stelling van Pythagoras?
Waar staan de letters RSA voor?
Fechner, de gulden snede en de kritiek
Wat is volledige inductie?
Wie was Pythagoras?
Optellen en aftrekken van negatieve getallen
Wat is het vierkleurenprobleem?
Fibonacci en de driehoek van Pascal
Formule zonder haakjes schrijven
Reeksen voor de benadering van pi
Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
Websites over differentiaalvergelijkingen
Waar kan ik allerlei rijen vinden?
Numeriek oplossen van vergelijkingen
Oppervlakte regelmatige n-hoek
Er zijn oneindig veel priemgetallen
Hoe vind je de formule van de raaklijn?
Het drie deuren probleem
Wat is algebra?
Uitslag afgeknotte kegel
Rekenen met complexe getallen
Babylonische wiskunde
Wat is een platonisch lichaam?
Grafieken tekenen
Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
De coŲrdinaten van de top berekenen
Wat is een spreidingsmaat?
Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
Braille: kans op herkenning bij beschadiging
Binaire getallen delen
Oplossen van vergelijkingen met onbekende exponent
Tovervierkanten maken
Overzicht van getallenverzamelingen
Wie was Fibonacci?
Delen van complexe getallen
Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
Logaritmische schaalverdeling
Wortel 3 is irrationaal
Eigenschappen van de driehoek van Pascal
Worteltrekken zonder rekenmachine
Chevalier De Mťre
De kortste route op een bol
Hoe reken je kansen met complementregel?
Hoe ga ik na of een punt P binnen of buiten de cirkel ligt?
Soorten groei
Escher en de wiskunde
Gulden driehoeken in een vijfhoek
Formules voor de oppervlakte van lichamen
Wat is een parallellepipedum?
Classificeren van derde- en vierdegraads functies
Wat is een radiaal?
Wat is een zestallig stelsel?
Wat is kwadraatafsplitsen?
Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
Geschiedenis van grafieken tekenen
Wat zijn fractals?
Geschiedenis van de goniometrie
De laatste stelling van Fermat
Formule voor samengestelde interest
Breuken en periodiciteit
Deelbaarheid
Rijen, rente en annuÔteiten
Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
Rekenregels machten en logaritmen
Wat is het nut van logaritmen?
Delen door nul
Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
Wat is het nut van een bewijs?
PythagoreÔsche Tripels
Wat is de natuurlijke logaritme?
Hoe maken ze van een functie een fractal?
Bewijs voor de abc-formule?
Oppervlakte en omtrek cirkel
Meneer van Dale wacht op antwoord
Ontwikkeling van talstelsels
Waarom zijn er 5 en niet meer of minder platonische lichamen?
Wat is een complex getal?
Hoe bereken ik de annuiteiten?
De kettingregel
Wat is een vlakke graaf?
Het chromatisch getal van een graaf
Hoe groot moet een steekproef zijn?
Logaritmische schalen en rechte lijnen
Rekenen met sinus, cosinus en tangens
Namen voor grote getallen
Radialen en graden, minuten en seconden
Auto`s in Europa
Formule opstellen lineair verband
De worteltruuk
Waar komt het woord algebra vandaan?
Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Waarom is min keer min plus?
Formules voor oppervlakte en inhoud
Wat is een gebroken dimensie?
Een muntstuk heeft geen geheugen
Hoe maak je een decimaal getal een breuk?
Wat is de sinusfunctie?
Wat is een regressievergelijking?
Binomium van Newton en de driehoek van Pascal
Re: Newton Raphson methode
Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
BiografieŽn van beroemde wiskundigen
Een groter tovervierkant dan 32x32 op een a4tje?
Praktische toepassing fractals
Een groot tovervierkant
Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
Wat is het grootste priemgetal ooit gevonden?
Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?
De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
Verschillende soorten magische vierkanten
Braille tekens voor wiskunde
Doorsnedes construeren
Geschiedenis formule van Cardano
Formule van Cardano
Wat is oneindig?
Wie heeft het woord wiskunde bedacht?
Regelmaat en patronen bij decimale breuken
Wat is breuksplitsen?
Ontbinden in factoren
Wat is een representatieve steekproef?
Hoe maak je een even tovervierkant?
Vergelijking van een cirkel
Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
Gooien met twee dobbelstenen
Geschiedenis van de kansrekening
Wat is de gulden snede?
Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
Afleiden van de somregel van sinus
Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
Een doorsnede tekenen
Hoe bereken je steekproefgrootte (vooraf) en de (on)nauwkeurigheid (achteraf)?
Wat is een boxplot?
Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
Berekenen van controlecijfers
Online controleren differentieren en primitiveren
Online controleren differentieren
Online controleren primitiveren
Hoe bereken je de determinant van een matrix?
Eb en vloed
Tekenen van complexe functies
Verschillende toepassingen van complexe getallen
Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
Functies met een parameter
Overzicht van verschillende soorten bewijzen
Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
Wat is de formule voor de omtrek van een ellips?
Wiskundige staatslieden
Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
De driehoek van Pascal en het binomium van Newton
Afbeeldingsmatrices
Uitkomsten controlen met de negenproef
Functies en functieonderzoek
Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
Wat is een tovervierkant?
Wat zijn binaire getallen en hoe kan je er mee rekenen?
Steekproefomvang (verschil bij gemiddelden en fracties)
Wat is wiskunde A en wiskunde B?
Wanneer gebruik je permutaties, combinaties of variaties?
De standaardafwijking berekenen met de rekenmachine
Ik zoek plaatjes van tovervierkanten en magische vierkanten
De geschiedenis van de tovervierkant
Wat zijn faculteiten?
Hoe bepaal je de vergelijking van een schuine asymptoot?
Welke soorten getallenstelsels zijn er?
Wat is een veld, een vectorruimte en een commutatieve groep?
De geschiedenis van de matrixrekening
Online een vergelijking oplossen
Matrices, toepassingen en geschiedenis
Primitieve van een wortelfunctie - wat betekent argsh?
De heren Boole, De Morgan en Venn
Waar vind ik verschillende integratiemethoden met voorbeelden?
Tussen elk willekeurig getal en het dubbele is altijd minstens ťťn priemgetal
Kansberekening bij het weerbericht
Waarom rekenen wij in meters en wanneer is dat begonnen?
De standaardafwijking berekenen bij de normaal verdeling met je GR
Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
Praktische opdracht over grafische verwerking
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
Sinusregel klopt niet
Hoe herken je een lineair verband?
Wat zijn pi , e en phi?
Wat is correlatie en wat is regressie?
Hoe rekent een rekenmachine?
Bewijs voor de formule van Pick
Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
Een praktische opdracht over bruggen en bogen
Vier transformaties: verschuiving, spiegeling, rotatie en glijspiegeling
Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
Jaartoename motorvoertuigen 1998-2004
Gulden snede, gouden rechthoek in moderne architectuur
Verband tussen lengte van de ribbe en de straal van de bol
De telduivel
Wie trekt er aan het kortste eind?
Waarvoor gebruiken we kwadratische vergelijkingen?
Geschiedenis van de algebra
Geldt de formule van Euler voor alle ruimtelijke figuren?
Wat is pi?
Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Vergelijking van een cirkel (2)
Wat is de formule van de ellips?
De driehoek van Pascal
Een familie van functies
Bewijzen die niet kunnen kloppen
Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
Cosinusregel en sinusregel
Boom van Pythagoras
Snijpunten bepalen van ax = xa
Soort kegelsnede bepalen uit vergelijking
Convergentie
Eigenschappen van vierhoeken
Toepassingen van differentiaal vergelijking
Integraal met een wortel in het noemer
Welke functie moet je nemen bij partieel integreren?
Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Waarom is wiskunde zo belangrijk?
Wat zijn tekendriehoeken?
Wat bedoelen ze met `los exact op` of `benader...`?
Wat is wiskunde?
Formule van Euler
De regula falsi methode
Numeriek differentiŽren
Voordelen en nadelen regula falsi en Newton-Raphson
Bisectiemethode
Intervalmiddens
Numeriek afleiden
Hoe moet je hier breuksplitsen?
Oefening ingangsexamen
Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
Inverse modulo berekenen
Stelling van Euler
Hoe werkt stap 4 RSA sleutels maken
Uitleg van de formule van RSA
Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
Definities vierhoeken
Wat is een vector?
Bepaal waar de raaklijn horizontaal is
Waar komen de namen voor platonische lichamen vandaan?
Hoe kan je de inhoud van de platonische lichamen berekenen?
Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
Dualiteit platonische lichamen
Gulden snede en platonische lichamen
Platonisch lichaam en kunst
Geschikt assenstelsel?
Minimale afschrijvingskosten
De groothandel in bankstellen
Beperkende voorwaarden opstellen
Isowinstlijnen
Grafieken plotten
Software tekenen
Recursieve en directe formules
Waarom spreekt men over de gulden snede?
Formule van Euler
Het probleem van Koningsbergen
De gulden snede en de zonnebloem
De drie situaties bij het oplossen van vergelijkingen
Maak een schets en geef alle bijzonderheden
Een goniometrische vergelijking oplossen
Limiet uitrekenen
De regel van L`Hopital
RichtingscoŽfficiŽnt en goniometrie
De afgeleide van ln(x)
Waar vind ik geschikte oefeningen voor meetkundige constructies?
Steekproevenverdeling van een populatiegemiddelde
Exacte waarden sinus, cosinus en tangens
Hoe bewijs je deze formule voor de oppervlakte van een driehoek?
Bewijs voor pi is irrationaal
Bijzonderheden van parabolen en hyperbolen
Integreren van oneven machten van sin of cos
Puntsymmetrie
Keerpunten berekenen
Snijpunten met de assen
Kwadratische vergelijkingen oplossen
Bissectricestelling
Waar kan ik meer vinden over differentiŽren?
Waar kan ik een overzicht vinden van kansrekenen?
Grafen vergelijken aan de hand van de matrix
Waarom is 0,999... gelijk aan 1?
Sudoku`s oplossen
Drie huizen en drie leidingen
Een vergelijking opstellen voor de raaklijn
Snijpunt hoogtelijnen van een driehoek
Is de steekproevenverdeling normaal verdeeld?
Computerprogramma voor wiskunde
Wie was Euklides?
Wat is het verschil tussen een formule en een vergelijking?
Hoe ziet een kansverdelingstabel eruit?
Faculteit, permutatie en combinatie
Wat is een annuÔteit?
Vensterinstellingen
Welk getal ligt precies tussen 5 en 10?
Grafen, wandelingen, paden en cykels
Factoren buiten haakjes brengen
Limieten van vierkantswortels
Limiet van breuk met wortelfunctie
Wat is breuksplitsen?
Het bepalen van een afbeeldingsmatrix
Aantal pogingen om een doel te raken
De hoek tussen twee lijnen
Bepaal het functievoorschrift
Directe formules afleiden van verschillende reeksen
Afstandsformule voor een punt en een lijn

Geef het onderwerp

Geef het onderwerp van je vraag. Probeer kort en duidelijk het onderwerp van je vraag te geven. We weten al dat het over gaat! Gebruik geen formules in het onderwerp.

  • Dat klopt niet! Je moet bij onderwerp iets invullen! Geef een titel die het onderwerp van je vraag goed weergeeft.

Onderwerp:
klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  colofon

©2001-2021 WisFaq - versie 3