De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Wiskunde en economie

De prijselasticiteit van een punt uit de formule berekenen

Een vraagfunctie is een eerstegraads vergelijking; een rechte lijn.
Bijvoorbeeld: Qv = -5P + 500
Dat betekent dat overal op de lijn een prijsdaling van € 1,- zal leiden tot dezelfde vraagstijging van 5 stuks. De absolute verhouding tussen prijs en vraag is constant.

Bij elasticiteiten kijken we echter niet naar absolute veranderingen, maar naar procentuele veranderingen.
Een prijsdaling van € 1,- in punt A (ten opzichte van € 80) = -1,25%
Dat is relatief minder is dan eenzelfde prijsdaling van € 1,- in punt D (ten opzichte van € 20) = -5%
Hierdoor zal eenzelfde absolute verandering op verschillende punten van de lijn een andere elasticiteit opleveren!

Hoe bereken je dat?

henk
22-1-2017

Antwoord

Printen
Hallo Henk,

Eigenlijk geef je zelf het antwoord al: je deelt de relatieve verandering van Q door de relatieve verandering van P. De absolute verandering van Q noemen we $\Delta$Q, de relatieve verandering is dan $\frac{\Delta Q}{Q}$. Op dezelfde manier is de relatieve verandering van P gelijk aan $\frac{\Delta P}{P}$. Wanneer we dit op elkaar delen, vinden we de elasticiteit:

$\eqalign{E = \frac{ \frac{\Delta Q}{Q} } {\frac{\Delta P}{P}}}$

Dit kunnen we ook schrijven als:

$\eqalign{E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} · \frac{P}{Q}}$

Wanneer we $\Delta$P naar nul laten naderen, krijgen we de elasticiteit bij één punt. De formule wordt dan:

$\eqalign{E = \frac{\delta Q}{\delta P} · \frac{P}{Q}}$

ofwel: de afgeleide van Q naar P, vermenigvuldigd met $\eqalign{\frac{P}{Q}}$ in dat punt.

GHvD
22-1-2017


EWpre en termijn onbekend

Wanneer bij het gegeven de termijn onbekend is, hoe bereken ik dan de formule? (EWpre)?

Cherry
25-1-2017

Antwoord

Printen
Is dit de formule die hier bij hoort?

$
\eqalign{EW_{pre} = T \cdot (1 + i) \cdot \frac{{\left( {1 + i} \right)^n - 1}}
{i}}
$

i: rente
n: looptijd
T: termijnbedrag
EWpre: eindwaarde

Wat wil je dan nu precies uitrekenen? De waarde van T bij gegeven looptijd, rente en eindwaarde?

WvR
26-1-2017


Marge berekenen in Excelformule

Beste Lezer,

Ik heb voor mij bedrijf een inkoop exclusief de BTW en een verkoop prijs inclusief de BTW. Beide prijzen krijg ik van mijn groothandel.

Voor mijn offerte programma moet ik de marge berekenen en ik zoek een formule die ik in Excel kan invoeren zodat ik alleen inclusief of exclusief hoef in te voeren waarna ik de marge te zien krijgen.

Bijvoorbeeld:

Zand kost exclusief 21% BTW € 14,50 en inclusief 21% BTW €29,00

Dan kan ik 14,50x1.21= €17.54 doen en dan tussen de inclusief bedragen een persentage zoeken.

Maar weet iemand hoe ik dat gemakkelijk uit kan rekenen?

Frank
9-2-2017

Antwoord

Printen
Hallo Frank,

De marge tussen 17,54 en 29,00 bereken je met:

marge = (29,00-17,54)/17,54·100 = 65,3%

Op school noemt men dit wel:

(nieuw - oud)/oud x 100%

GHvD
9-2-2017


Wortels

Ik kom de volgende vragen tegen en weet niet hoe ik ze op moet lossen.

q84134img1.gif

q84134img2.gif

Arian
24-3-2017

Antwoord

Printen
Hallo Arian,

Wat betreft de eerste vraag:
 • schrijf de wortels als een macht, zie Rekenregels voor machten:
  q84134img3.gif
  (regel M8)

 • Herleid tot één macht:
  q84134img4.gif
  (regel M3)

 • Herschrijf de gebroken macht naar een wortelvorm:
  q84134img5.gif
  (regel M9)
Wat betreft vraag 2:
 • Schrijf de getallen 9 en 27 als machten van hetzelfde grondtal. In dit geval: 9=32 en 27=33
 • Schrijf de wortels als een macht (regel M9)
 • Herleid tot één macht (regel M4)
 • Schrijf de gebroken macht weer als wortelvorm (regel M9)

GHvD
24-3-2017


Hoe bereken je de rentevoet?

Hoe bereken je de werkelijke rentevoet van 4,25% per semester

De Nee
2-4-2017

Antwoord

Printen
Bij een rente van 4,25% per semester hoort een groeifactor van 1,0425. De groeifactor per jaar is dan 1,04252=1,08689625. De werkelijk rentevoet is dus 8,69% per jaar.

WvR
2-4-2017


Postnumerando annuïteit

Ik stort om de zes maanden een bedrag van 2010,00 euro gedurende vijf jaar. De eerste storting gebeurt na het verstrijken van de eerste zes maanden. Hoe groot is de eindwaarde van deze stortingen bij samengestelde intrest en semesteriële intrestvoet van 3,15%

De Nee
2-4-2017

Antwoord

Printen
Dat is een voorbeeld van een annuïteit. Je krijgt:

$
\eqalign{
& X_0 = 0 \cr
& a = 1,0315 \cr
& b = 2010 \cr
& X_t = 1,0315 \cdot X_t + 2010 \cr}
$

Invullen in de differentievergelijking geeft dan:

$
\eqalign{X_t = \frac{{2010}}
{{1 - 1,0315}} + \left( {X_0 - \frac{{2010}}
{{1 - 1,0315}}} \right) \cdot 1,0315^t}
$

Zodat je voor $t=10$ uiteindelijk krijgt:

$
X_{10} \approx {\text{23}}{\text{.202}}
$

Zoals je eenvoudig kan controleren met Excel:
 0	  0
1 2010
2 4083
3 6222
4 8428
5 10703
6 13051
7 15472
8 17969
9 20545
10 23202
Hopelijk helpt dat...

WvR
2-4-2017


Re: Bruto en netto?

In een catalogus van een groothandel voor de detailhandel wordt gesproken van dat alle prijzen zijn bruto-adviesprijzen ex BTW. Wat houdt dit dan in de praktijk in? Betreft catalogus van Geberit is een fabrikant van sanitair.

Willem
7-4-2017

Antwoord

Printen
De bruto-adviesprijs exclusief BTW wil zeggen dat dit nog niet de verkoopsprijs is. Er komt nog BTW bij en mogelijk komen er nog andere kosten bij of gelden er mogelijkerwijs nog kortingen. De bruto-advies prijzen uit de catalogus zijn dus nog niet de échte prijzen!

Maar met wiskunde heeft het (denk ik) verder niet veel te maken...

WvR
9-4-2017


Eigen vermogen berekenen

EV/(EV+33500)=0,60

Sulain
26-4-2017

Antwoord

Printen
50250

GHvD
26-4-2017


Vraagstuk wiskunde

Geachte wiskunde genie,
Ik heb een vraagstuk gemaakt maar mijn antwoord klopt niet met de antwoord van het boek en de leerkracht maar toch ben ik zeker dat mijn antwoord klopt :\

Dus de vraagstuk is: een firma produceert en verkoopt laptops. Hun jaarlijkse winst W(in euro) wordt gegeven door de formule W=-100000+5000x-0,25x2 (x=aantal verkochte laptop). Het aantal laptops dat de firma kan produceren (en dus ook verkopen) is afhankelijk van het aantal werknemers 'n' en wordt gegeven door de functie x=30n+0,01n2
Bereken in welke mate de winst zal veranderen als de firma een dertigste werknemer aanneemt.
Ik hoop dat jullie me hierby kunnen helpen want, ik heb maandag al examen wiskunde...
Groetjes

Michae
10-6-2017

Antwoord

Printen
Hallo Michael,

Wat heb je zoal gedaan om dit vraagstuk op te lossen? Mijn begin zou zijn om voor zowel n=29 als voor n=30 eerst het aantal laptops x te berekenen dat kan worden geproduceerd in een jaar, en vervolgens bij elk van de uitkomsten de daarbij behorende winst te bepalen. Is dat wat je hebt gedaan?

Met vriendelijke groet,

FvL
10-6-2017


Schaalopbrengsten en schaalvoordelen


Verloopt de productie stijgend constant of dalend?
Heb de oplossing maar snap de berekening niet

Nonna
20-8-2017

Antwoord

Printen
Wiskundig is er niet veel aan de hand. De vraag is hoe het vermenigvuldigen van $l$ en $k$ met een vaste factor $h$ (groter dan $1$) doorwerkt in $x$.
De berekening laat zien dat $x'$, de nieuwe waarde van $x$, gelijk is aan $h^{\frac12}x$.
In woorden: als je $l$ en $k$ met $h$ vermenigvuldigt dan vermenigvuldig je $x$ met $\sqrt h$.
Aangezien $\sqrt h$ kleiner is dan $h$ als $h $>$ 1$ is $\sqrt h x$ kleiner dan $hx$, het effect is dus slechter dan vermenigvuldigen met $h$. Heel concreet, verdubbeling van $l$ en $k$ leidt slechts tot een verbetering van $x$ met een factor $\sqrt2$. Dat wordt dan `dalende schaalopbrengst' genoemd.

kphart
20-8-2017


Ds % berekenen vers gras

Ik heb 99120 kg vers gras (ds onbekend) en dit gaat naar de drogerij. 16630 kg gedroogd gras (ds% 92.6) houd ik over van de 99120 kg vers gras. Wat is het ds% van het verse gras?

Gertie
31-10-2017

Antwoord

Printen
Hallo Gertie,

Ik neem aan dat met % ds bedoeld wordt: het percentage droge stof. Dan pak je deze vraag als volgt aan:
 • Bedenk dat 92,6% van 16630 kg gedroogd gras bestaat uit droge stof. Bereken dus 92,6% van 16630 kg om het aantal kg droge stof te berekenen.
 • Hetzelfde aantal kg droge stof zat in 99120 kg vers gras. Bereken dus hoeveel procent dit is van 99120 om het percentage droge stof in het verse gras te berekenen.

GHvD
31-10-2017klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker