\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Eindige populatiecorrectie

Kunt u misschien een bron geven bij de 'berekening steekproefgrootte met eindige populatiecorrectie?' Ik kan in mijn handboeken de correctiefactor niet terugvinden. Alvast veel dank!
Marion

Student hbo - zaterdag 15 januari 2022

Antwoord

Ik neem aan dat je de formule N/(n+N-1) bedoelt

Die bron is een beetje een lastige. In de literatuur wordt doorgaans een andere formule gehanteerd die veel meer moeite kost om uit te rekenen. De bovenstaande formule is daarvan een variant die meestal niets afwijkt.
In een enkel geval komt deze formule met de afronding wellicht eentje hoger uit hetgeen ook geen probleem is. Dat alles afleiden is nogal een gedoe en heeft voor jou ook weinig meerwaarde.

De formule komt uit mijn reader Handleiding Statistiek (editie 2001) - Academie voor Marketing en Internationaal Management - Avans Hogeschool Den Bosch - paragraaf 5.4 : Steekproefomvang bij gewenste nauwkeurigheid a.

Deze formule wordt overigens op internet ook wel genoemd.

Google maar eens op: Estimation and Sample Size Determination for Finite Populations. Het betreffende hoofdstuk in dat boek (www.alnap.org) vermeldt dezelfde formule (8.14).

Dat moet volstaan. Maar goed. Ook Wisfaq zelf mag je best zien als een betrouwbare bron ;-)

Met vriendelijke groet
JaDeX


zaterdag 15 januari 2022

©2004-2022 WisFaq