Printen \require{AMSmath}

De stengel van Pythagoras

Een rietstengel met een lengte van 1,74 m is afgeknakt en de top raakt de grond op 24 cm van de stengel.
  • Bereken op welke hoogte de stengel is afgeknapt.
Kunnen jullie mij helpen ik begrijp er niks van?

2de graad ASO - woensdag 19 oktober 2022

Antwoord

Maak eerste een tekening:

q97303img1.gif

Als de hoogte $h$ is dan geldt, volgens de stelling van Pythagoras:

$
\eqalign{
& AC^2 + AB^2 = BC^2 \cr
& h^2 + 24^2 = (174 - h)^2 \cr}
$

Je kunt de vergelijking oplossen en dan ben je er wel...

Zou dat lukken? Anders nog maar even vragen.

©2004-2022 WisFaq