\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Wat is een representatieve steekproef?

Ik heb alle 650 mensen benaderd die binnen mijn doelgroep vallen. Nu heb ik 90 reacties gekregen.
Mijn vraag is nu:
  1. Kan nu een representatieve conclusie trekken?
  2. Wat is de betrouwbaarheid en steekproeffout?
  3. Hoeveel reacties moet ik terug krijgen om een representatieve respons te krijgen en hoe bereken ik dit?

Bart
Student hbo - woensdag 16 april 2003

Antwoord

  1. Nee, representativiteit betekent dat de steekproef wat betreft belangrijke kenmerken (leeftijd, geslacht etc) een goede afspiegeling vormt van de populatie. Om dat te concluderen zal je de samenstelling van de populatie moeten kennen.

  2. De benodigde betrouwbaarheid dien je voor het onderzoek zelf al vastgesteld (lees gekozen) te hebben. Over de nauwkeurigheid (want ik denk eerlijk gezegd dat je dat bedoelt) valt pas wat te zeggen als ik zou weten of je fracties of gemiddelden wilt schatten/toetsen of iets heel anders wil doen.

  3. Zie 1. Overigens is daar ook weinig over te zeggen, een respons van 100 zou best representatief kunnen zijn terwijl een respons van 1000 dat misschien wel niet is.
Moraal: Je verdiepen in het opzetten van een onderzoek kan geen kwaad. Pak eerst eens een goed boek en bekijk eens wat de termen: representativiteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en steekproefgrootte betekenen en wat de samenhang tussen deze aspecten is. Het helpt je in ieder geval bij het goed formuleren van je vragen.
Wie is wie?
woensdag 16 april 2003
©2004-2024 WisFaq