\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Hoe groot moet een steekproef zijn?

Ik ben bezig met het bepalen van de hoeveelheid mensen die ik moet ondervragen (enquete) om een representatief beeld te krijgen?

roy la
Student hbo - dinsdag 15 oktober 2002

Antwoord

"Een antwoord op de vraag Hoe groot moet een steekproef zijn? is niet eenduidig te geven. Er bestaan verschillende formules om de benodigde steekproefgrootte exact vast te stellen ten einde dit soort uitspraken te kunnen doen, bij de gewenste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Hierin spelen mee de hoogte van het gemiddelde of percentage en de grootte van de variantie of de standaarddeviatie in de populatie en de steekproef!

In de praktijk weet men meestal niet van te voren precies over welke variabelen welke uitspraken gedaan moeten worden en weet men niets af van het gemiddelde en de standaarddeviatie in de populatie." Zie Sample Size Calculator

Wie is wie?
zaterdag 19 oktober 2002
©2004-2024 WisFaq