\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Wat is pi?

Ik heb een vraagje op school moeten we telkens $\pi$ uitrekenen. maar ik snap eigenlijk niet zo goed wat $\pi$ is. Wilt u me het vertellen?

rineke
Leerling bovenbouw havo-vwo - vrijdag 9 december 2005

Antwoord

Tja... $
\large \pi
$ is het getal waarmee je de diameter van een cirkel moet vermenigvuldigen om de omtrek uit te rekenen. Nou was het handiger geweest als $\pi$ gewoon 3 zou zijn geweest... of 10 of 2... maar het blijkt een 'merkwaardig' getal te zijn:

$
\large \pi
\approx$3,1415926535897932384626433832795028841972...

Lekker handig..., dus hebben wiskundigen afgesproken om voor dit getal de letter $
\large \pi
$ te gebruiken. Conclusie: $
\large \pi
$ is een (bijzonder) getal met een aparte naam...

Zie ook: Wikipedia | Pi (wiskunde)
Wie is wie?
vrijdag 9 december 2005
©2004-2022 WisFaq