\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Oppervlakte en omtrek cirkel

Hoe bereken ik de oppervlakte en de omtrek van een cirkel?

Viola
Leerling mbo - maandag 10 juni 2002

Antwoord

Voor het bereken van de oppervlakte en omtrek van een cirkel gebruik je de volgende formules:

Omtrek = 2$\pi$r
Oppervlakte = $\pi$r2

Hierin is r de straal.

Omtrek = $\pi$d
Oppervlakte = 1/4$\pi$d2

Hierin is d de diameter.

Voorbeeld
Ik heb een cirkel met straal 4. Wat is de omtrek en wat is de oppervlakte?

Antwoord:
Omtrek = 2$\pi$4 = 8$\pi\approx$ 25,1
Oppervlakte = $\pi$42 = 16$\pi\approx$ 50,3

Naschrift
Dat 'rare tekentje' is $\pi$ (pi). $\pi$ is ongeveer gelijk aan 3,14 of $\eqalign{\frac{22}{7}}$.
Wie is wie?
maandag 10 juni 2002
©2004-2023 WisFaq