\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Chevalier De Mére

Ik moet een po maken over de kansberekening. Ik wilde graag wat meer weten over de franse ridder: Chevalier De Mére. Hij heeft een probleem ´veroorzaakt´en dat hebben Pascal en Fermat opgelost. Zou ik wat info kunnen krijgen over de manier van oplossen en die ridder?

Nicole
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 30 maart 2002

Antwoord

De ridder, Chevalier de Mére, was een rijk Frans edelman die graag een gokje waagde. Als bijzonderheid is hier van belang dat hij zijn inzetten en winsten of verliezen nauwkeurig bijhield.

Het spel dat hij speelde had volgens hem een winstkans dat iets boven de 50 % lag. Toen hij in de loop der jaren zijn kapitaal fors zag slinken, benaderde hij triomfantelijk de wiskundigen Fermat en Pascal, want hij dacht een tegenspraak tussen theorie en praktijk op het spoor gekomen te zijn. Hij had theoretisch recht op "rijk worden", maar bleek alleen maar armer te worden.

Dit spelprobleem wordt beschouwd als de start van een zoektocht naar de wetten van de kansrekening. Al gauw bleek de ridder zich vergist te hebben: de kans op winst van het spel dat hij speelde lag nét iets onder de 50 % en het was daarom onvermijdbaar dat hij failliet ging.

Google geeft ook veel resultaten. Zie Chevalier De Mére

MBL
zondag 31 maart 2002
©2004-2024 WisFaq