\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Wat is een spreidingsmaat?

Wat betekent het begrip spreidingsmaat?

Gemma
Student hbo - maandag 11 maart 2002

Antwoord

En spreidingsmaat geeft aan of getallen in een verdeling dicht bij elkaar liggen of juist ver uit elkaar. Met centrummaten geef je het 'midden' van een verdeling aan. Een spreidingsmaat is een maat voor het al dan niet 'dicht of verder weg liggen' van het centrum. Zie Centrum en spreiding

Wie is wie?
maandag 11 maart 2002
©2004-2024 WisFaq