\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?

Ik moet voor school een vraag beantwoorden en het moet in totaal ongeveer iets langer dan een A4'tje zijn.

Vertel eens wat over het ontstaan van de oorsprong van onze huidige cijfernotatie en ons huidig getalsysteem.

Kunnen jullie me verder helpen.

bedankt!

Nomi
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 16 januari 2002

Antwoord

"Cijfers zijn veel eerder uitgevonden dan letters. Al in prehistorische tijden kerfden mensen groeven in hout om aantallen vast te leggen, volgens een systeem dat veel lijkt op het tegenwoordige turven. Over de hele wereld kwam men daarbij vanzelf tot gelijksoortige notaties, omdat die het gemakkelijkste zijn aan te brengen in hout."
Gert-Jan C. Lokhorst
Wie is wie?
vrijdag 18 januari 2002
©2004-2023 WisFaq