\require{AMSmath}


Meneer van Dale wacht op antwoord

Ik sta een beetje verbaasd, ik heb enkele malen op de site geconstateerd dat bijvoorbeeld vermenigvuldigen en delen gelijkwaardig zijn, evenals optellen en aftrekken.

Dit gaat volledig in tegen wat ik op school geleerd heb (ik weet niet of dat nog onderwezen wordt). Namelijk Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord, dus Machtsverheffen, Vermenigvuldigen, Delen, Worteltrekken, Optellen, Aftrekken. (Haakjes even niet meegerekend)

Wanneer is dit gewijzigd? Kan namelijk leuke verrassingen opleveren. 20:5x4 zou volgens de site dus 16 opleveren, maar volgens de door mij geleerde methode 1.

Dick v
Iets anders - dinsdag 25 juni 2002

Antwoord

Het is nog veel erger! In wiskundemethoden in het voortgezet onderwijs wordt deze moderne wijze van rekenen onderwezen en ik neem aan dat dit ook op alle basisscholen wordt onderwezen! Dat dit nog niet voor alle inwoners van Nederland e.o. bekend is, lijkt me geen goede zaak.

Nu is het natuurlijk de vraag hoe dit zo gekomen is!? Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Ik ben al een keer ernstig op zoek geweest naar het antwoord, maar helaas... De nieuwe 'regels' staan ook bekend onder de naam 'computerregel' en misschien heeft het daar iets mee te maken. Misschien dat deze nieuwe regels beter aansluiten bij de 'regels' zoals deze in andere landen gehanteerd worden, maar dat is slecht speculatie!

Maar misschien is er ook wel iets voor te zeggen om het niet op de oude manier te doen. Deze moderne manier levert volgens mij een heel hanteerbaar systeem op, dat heel goed wiskundig te verdedigen is.

Globaal zou dat te maken moeten hebben met de opbouw van het rekenen, dus zaken als vermenigvuldigen is herhaald optellen, machtsverheffen is herhaald vermenigvuldigen... en zo.. vandaar de hierarchie in deze bewerkingen. Vermenigvuldigen en delen ligt toch 'erg dicht' bij elkaar, net als optellen en aftrekken, maar ook machtsverheffen en worteltrekken.

De vraag wanneer dit precies is ingegaan is ook nog lastig, want waarschijnlijk is dit niet van de ene op de andere dag ingevoerd. Je vraagt je wel af hoe dat is gegaan tijdens zo'n overgangsperiode...

Concluderend: 'Meneer van Dale wacht op antwoord' kan definitief in de prullenbak.

Zie ook:

Zie Meneer van Dale (2)

Wie is wie?
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
dinsdag 25 juni 2002©2004-2022 WisFaq