Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


Classificeren van derde- en vierdegraads functies

Als we nu ook vierdegraadsfunctie gaan classificeren is het nuttig om naar de afgeleide van deze functies te kijken.
Vraag: Geef op grond van de afgeleide functie een indeling van de vierdegraadsfuncties.

Gerber
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 8 april 2002

Antwoord

Je zou (bijvoorbeeld) derdegraadsfuncties kunnen 'classificeren' op basis van de afgeleide. De afgeleide is immers een tweedegraads functie. Hoeveel nulpunten kan een tweedegraadsfunctie hebben? (zie Tweede en derdegraads functies).

Vb.1
f(x)=x3+x
f '(x)=3x2+1
f '(x)=0 voor geen enkele x.

Vb.2
f(x)=x3
f '(x)=3x2
f '(x)=0 voor x=0

Vb.3
f(x)=x3+2x2
f '(x)=3x2+4x
f '(x)=0 voor x=0 of x=-11/3

Hiermee kunnen we dus 3 soorten derdegraads functies onderscheiden. Iets vergelijkbaars kan je doen voor vierdegraadsfuncties.

Vb.4
f(x)=x4+2x3
f '(x)=4x3+6x2
f '(x)=0 voor x=0 of x=-11/2


Vb.5
f(x)=1/4x4-1/4x3-12/2x2
f '(x)=x3-3/4x2-3x
f '(x)=0 voor x=0 of x-1,40 of x2,15


Vb.6
f(x)=1/20x4
f '(x)=1/5x3
f '(x)=0 voor x=0

Hiermee kunnen we 3 soorten vierdegraadsvergelijkingen onderscheiden.

Uiteraard zijn er meer 'dingen' te verzinnen op basis waarvan je vierdegraads functies zou kunnen classificeren. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar het aantal nulpunten. Bij de vierde- en derdegraadsfuncties wordt het echter snel ingewikkeld...
Hopelijk kan je hiermee zelf verder puzzelen...

Zie ook:

Wie is wie?
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
dinsdag 9 april 2002©2004-2024 WisFaq