\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Klaverjassen

Bij het spel klaverjassen krijgt ieder van de 4 deelnemers 8 kaarten uit een spel van 32 kaarten. De stochast X is het aantal boeren dat Joost krijgt. Geef de kansverdeling van X in tabelvorm?

Thomas
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 15 april 2003

Antwoord

Je hebt een stapel van 32 kaarten. Jij kiest hieruit willekeurig 8 kaarten. Wat is de kans op 0, 1, 2, 3 of 4 boeren?

Dit is zonder terugleggen en de volgorde is niet van belang, we gebruiken we de hypergeometrische verdeling:

q9955img1.gif

Kan je het zelf wel in een tabel zetten...


dinsdag 15 april 2003

©2001-2024 WisFaq