\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Stippen op de rand van een cirkel

Hoe kan ik uitrekenen hoever de stippen op de rand van een cirkel evenredig verdeeld kunnen worden ? Of te wel hoe weet ik op hoeveel cm van elkaar ik een stip moet plaatsen ?

wendy
Student hbo - dinsdag 22 november 2022

Antwoord

Hallo Wendy,

Deel de omtrek van de cirkel door het aantal stippen dat je wilt plaatsen. Je weet dan de afstand tussen de stippen. De omtrek van een cirkel met straal r bereken je met:
  • Omtrek = 2$\pi$r
    Afgerond:
  • Omtrek = 6,28r
Wellicht bedoel je de afstand tussen twee stippen langs een rechte lijn in plaats van langs de omtrek van de cirkel. In dat geval bereken je de afstand tussen twee stippen met de formule:
  • Afstand = 2rsin(180/n)
Hierin is r de straal van de cirkel, n is het aantal stippen dat je wilt plaatsen. Je rekenmachine moet ingesteld staan op graden als eenheid voor hoeken.


dinsdag 22 november 2022

©2001-2023 WisFaq