\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Formules maken

Hey wisfaq, ik heb jullie hulp echt nodig. Ik moet een wiskundeopdracht maken maar ik weet niet hoe deze opdracht in elkaar zit. Ik snap het niet. Zouden jullie mij willen helpen? Hier alvast de opdracht...

De afmeingen van een rechthoek ABCD zijn 20 en 30 cm. Vanuit elk hoekpunt, en in dezelfde zin, past men op elke zijde een lengte van x cm af. men verbindt de 4 nieuwe punten tot een vierhoek MNPQ.

  1. Geef de formule voor de oppervlakte van de vierhoek MNPQ in functie van x?
  2. Welke zijn de zinvolle waarden voor x?
  3. Voor welke waarden van x is de oppervlakte van de vierhoek MNPQ gelijk aan de helft van de oppervlakte van de vierhoek ABCD?

Nore L
2de graad ASO - dinsdag 22 maart 2022

Antwoord

De oppervlakte van MNPQ is de oppervlakte van ABCD verminderd met de vier gele driehoekjes.
DE oppervlakte van ABCD is $20 \times 30 = 600$
De zijde x van de vier driehoekjes heb je al.
Nu AN, MD, QC en BP nog en dan heb je andere rechthoekszijden van deze vier driehoekjes al.

Kun je zo verder?


dinsdag 22 maart 2022

©2001-2023 WisFaq