\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Aantal mogelijkheden dobbelstenen?

Je hebt 3 achtvlaksdobbelstenen,

Vraag 1
Hoeveel mogelijkheden zijn er om in totaal 22 ogen te gooien?

Vraag 2
Hoeveel mogelijkheden zijn er om hoogstens 5 ogen te gooien?

Carlij
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 22 januari 2022

Antwoord

Het kan op dezelfde manier als bij met 3 dobbelstenen gooien, maar dan in omgekeerde volgorde.

Vraag 1
Je kunt de mogelijkheden uitschrijven. Het handigst is om dat in omgekeerde volgorde te doen. Begin met de grootste worpen eerst en dan de volgende worpen steeds even groot of kleiner...

De 1e mogelijkheid is:

8 + 8 + 6 dat kan op 3 manieren
8 + 7 + 7 dat kan ook op 3 manieren

Je kunt niet met 7 beginnen, je zou dan dit krijgen;

7 + 8 + 7 maar die hadden we al. Dus er zijn 6 mogelijkheden.

Vraag 2
Hoogstens 5 betekent dat de som van dobbelstenen gelijk is aan 3, 4 of 5. Ik werk nu van klein naar groot:

3 gooien:
1 + 1 + 1 dat kan op 1 manier

4 gooien:
1 + 1 + 2 dat kan op 3 manieren

5 gooien:
1 + 1 + 3 dat kan op 3 manieren
1 + 2 + 2 dat kan op 3 manieren

Je kunt op 10 manieren hoogsten 5 gooien.

Helpt dat?zaterdag 22 januari 2022

©2001-2023 WisFaq