\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vergelijkingen van lijnen

Waarom doe je alles keer $30$? Ik begrijp die stap niet.

Bram B
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 23 juni 2018

Antwoord

Door te vermenigvuldigen met $30$ kom je uit op $3x-5y=30$ en dan ben je precies de breuken kwijt!

$
\eqalign{
& \frac{x}
{{10}} + \frac{y}
{{ - 6}} = 1 \cr
& \frac{x}
{{10}} \cdot 30 + \frac{y}
{{ - 6}} \cdot 30 = 1 \cdot 30 \cr
& 3x - 5y = 30 \cr}
$

Je zou ook kunnen vermenigvuldigen met $60$, maar dan kan je de vergelijking later nog vereenvoudigen.

Die 30 is het KGV van $10$ en $6$...


zaterdag 23 juni 2018

©2001-2023 WisFaq