\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Regressielijnen

Waarom wordt juist die lijn getekend dus de regressielijn?

hasti
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 20 december 2001

Antwoord

q851img1.gif
De lijn (rood) wordt zo getekend dat de kwadraten van de afwijkingen (de groene lijnstukjes) het kleinst is! Dit heeft alles te maken met variantie. Door de kwadraten van de afwijkingen te minimaliseren maak je de 'onverklaarde' variantie het kleinst.


donderdag 20 december 2001

©2001-2024 WisFaq