\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Smartie in vierkant

 Dit is reactie op vraag 84327 
Zeker, dus als ik het goed heb krijg je:

√2(a+b)2=L

Peter
Student hbo - woensdag 26 april 2017

Antwoord

Hallo Peter en Onno,

Dit verband kan niet juist zijn. Ten eerste:

a2+b2 is niet gelijk aan (a+b)2

Verder: De halve assen a en b zijn evenredig met L. Jouw vergelijking geeft een kwadratisch verband aan: wanneer a en b 2 keer zo groot worden, zou L volgens jouw vergelijking 4 keer zo groot worden. Dat kan niet.
Je kunt dit ook zien aan de dimensies: links en rechts van het is-gelijk-teken moet de dimensie gelijk zijn. a en b zijn lengtes (dimensie: L), (a+b)2 heeft als dimensie L2. De zijde L van het vierkant (spijtig dat dit toevallig dezelfde letter is) is ook een lengte en heeft als dimensie L. Populair gezegd: links staat m2, rechts m. Een oppervlakte kan niet gelijk zijn aan een lengte ...


woensdag 26 april 2017

©2004-2018 WisFaq