\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Onder één noemer zetten

Ik probeer voor de volgende functie de afgeleide op te stellen. Ik kom bij het versimpelen niet verder, hoe krijg ik de 1/2 weg?

f(x) = 1/2 . x . √(5-x2).

Het antwoord moet zijn 5-2x2/2√(5-2x2)

Kan iemand mij uitleggen hoe tot deze conclusie wordt gekomen? Of heeft iemand een goede link met uitleg?

Gr peter

peter
Student Hoger Onderwijs België - maandag 4 juli 2016

Antwoord

Dat gaat zo:

$\eqalign{
& f(x) = \frac{1}{2}x\sqrt {5 - {x^2}} \cr
& f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt {5 - {x^2}} + \frac{1}{2}x \cdot \frac{1}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} \cdot - 2x \cr
& f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt {5 - {x^2}} - \frac{{{x^2}}}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} \cr
& f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt {5 - {x^2}} \cdot \frac{{\sqrt {5 - {x^2}} }}{{\sqrt {5 - {x^2}} }} - \frac{{{x^2}}}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} \cr
& f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{{5 - {x^2}}}{{\sqrt {5 - {x^2}} }} - \frac{{{x^2}}}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} \cr
& f'(x) = \frac{{5 - {x^2}}}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} - \frac{{{x^2}}}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} \cr
& f'(x) = \frac{{5 - 2{x^2}}}{{2\sqrt {5 - {x^2}} }} \cr} $

Bij je antwoord is er een $2$ ingeslopen die er niet hoort...


maandag 4 juli 2016

©2001-2023 WisFaq