\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Formule voor berekenen steekproefomvang

Voor een stageopdracht moet ik een uitspraak doen over de betrouwbaarheid van een bestaande database. In deze database staan een aantal gegevens opgeslagen waarvan men wil weten voor hoeveel procent deze naar waarheid zijn opgeslagen. Het gaat om een database van ongeveer 8000 records, waarvan men verwacht dat deze voor meer dan 95% juiste gegevens zal bevatten.

Harld
Student hbo - maandag 24 februari 2003

Antwoord

Schrik niet !!!

Bij 95% betrouwbaarheid en een maximale fout van 0,5% zou je zonder eindige populatie correctie krijgen:
n= (z(p(1-p))/a)2 = (1,96(0.950,05)/0.005)2 = 7299
Nu eindige correctiefactor toepassen (vermenigvuldig met N/(n+N-1))
hierin is n=steekproefgrootte en N=populatiegrootte
wordt dus 7299(8000/(7299+8000-1))=3817

Tot zover zijn we het eens (ik gebruik liever niet die formule uit Buys).
Ik ben het er ook mee eens dat dit wel erg veel werk gaat opleveren.

Dan kijken wat een een maximale fout van 1% oplevert:
n= (z(p(1-p))/a)2 = (1,96(0.950,05)/0.01)2 = 1825
Met opnieuw die eindige populatie correctie: 1825(8000/(1825+8000-1))= 1487
Dat scheelt ! Vandaar ook mijn opmerking: hoeveel werk mag je eraan besteden. Dat betekent m.i. opnieuw in overleg treden met je stagebegeleider.

Maar de grootste adder zit nog steeds onder het gras !!!

Want je gaat records veranderen, natuurlijk moet je dat ook zeker doen als je fouten tegenkomt. Maar dat betekent wel dat je dan tevens de schatting van de fractie goede records aan het veranderen bent (als je begrijpt wat ik bedoel). Hier op de goede manier rekening mee houden is nog niet zo makkelijk. Helaas kun je hieruit achteraf pas conclusies trekken. In ieder geval zal je daardoor absoluut je aanvankelijke schatting van het percentage goede records moeten bijstellen. Het resultaat zal ook zijn dat de foutmarge in de schatting (die 1%) door de verbetering van foute records achteraf wat kleiner zal blijken te zijn. Maar nogmaals: concreet kun je hierover achteraf pas iets zeggen.

Met vriendelijke groet


JaDeX


maandag 24 februari 2003

 Re: Formule voor berekenen steekproefomvang 
 Re: Formule voor berekenen steekproefomvang 

©2001-2022 WisFaq