\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Een schoppen en een heer

Wat is de kans dat je (zonder terugleggen) dat je eerst een schoppen kaart trekt en dan een heer?

Is het: $\eqalign{\frac{13}{52}\frac{4}{51}}$?

Martin
Ouder - zondag 10 april 2016

Antwoord

Nee dat klopt niet. Als je bij de eerste kaart de schoppen heer trekt dan klopt je berekening niet meer. Je kunt, in dit geval, beter deze twee gevallen onderscheiden:

1.
De eerste kaart is de schoppen heer.
De kans is $\eqalign{\frac{1}{52}\frac{3}{51}}$

2.
De eerste kaart is niet de schoppen heer.
De kans is $\eqalign{\frac{12}{52}\frac{4}{51}}$

De kans op 'schoppen,heer' is dan de som van de twee kansen.


zondag 10 april 2016

©2001-2024 WisFaq