\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Onderzoek doen

Beste,

Voor een studie wil ik graag onderzoek doen in het vakgebied van psychologie. Een onafhankelijke variabele heeft effect op twee afhankelijke variabelen, en ik wil graag de relatie leggen tussen deze twee afhankelijke variabelen.

Echter gaat de relatie volgens de theorie beide kanten op, ze be´nvloeden elkaar. Hierdoor is een regressie ongeschikt en zou correlatie de enige mogelijkheid zijn om dit te onderzoeken. Correct?

Karel
Student universiteit - zondag 30 november 2014

Antwoord

Hallo Karel,

Een correlatie wil niets meer zeggen dan dat er een samenhang is tussen twee variabelen. Meestal rekent men met een lineaire samenhang, dit werkt het gemakkelijkst. Wanneer op grond van theorie een andere aard van samenhang is te verwachten, bijvoorbeeld een kwadratisch verband, dan kan men eerst de wortel uit waarnemingen trekken om alsnog met rekenwijzen van lineaire samenhang te werken.

Regressie is een historisch gegroeide term die eigenlijk misplaatst is. Ook hierbij gaat het meestal om lineaire regressie, al dan niet na een eventuele transformatie zoals ik hierboven beschreef. Met een lineaire regressie-analyse wordt onderzocht in welke mate een lineair verband (= een vorm van samenhang, dus correlatie) bestaat tussen twee variabelen.

Op deze wijze gezien is er dus geen verschil tussen regressie en correlatie, het is maar net wat je precies wilt verstaan onder deze termen.

Hoe dan ook, met statistische technieken kan je wel een eventuele samenhang tussen variabelen aantonen, maar nooit vaststellen of er een causaal verband is, laat staan in welke richting dit causale verband zou zijn.


vrijdag 5 december 2014

 Re: Onderzoek doen 

©2001-2024 WisFaq