\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Een formule omzetten van een optelling naar een produkt

De vraag is om de volgende formule om te zetten in een produkt.

sin a + cos (-2a)

reivee
Leerling mbo - woensdag 6 januari 2010

Antwoord

Wat dacht je hier van?

sina+cos(-2a)=
sina+cos(2a)=
sina+1-2sin2a=
-2sin2a+sina+1=
(1-sina)(2sina+1)

Zie ook 6. Goniometrische vergelijkingen oplossen.

Helpt dat?


woensdag 6 januari 2010

©2001-2024 WisFaq